Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána
 

Novinky

Karmické horoskopy


astrologie a minulost
Heidi Treier
Tato kniha staví pochopení karmy v astrologii na nový základ. Pramení z duchovního smýšlení nové éry Vodnáře a naznačuje cesty k tvůrčí síle ukryté v horoskopu. Člověk tak může chápat vlastní karmu, osud a svobodnou vůli v nových souvislostech svých astrologických konstelací. Publikace detailně vysvětluje všechny faktory, které jsou v karmické astrologii důležité, a smysl má především pro ty, kteří chtějí své dosavadní astrologické vědomosti využít k plnému rozvoji svého karmického potenciálu. Heidi Treierová je diplomovanou astroložkou Německého svazu astrologů a řídí Astrologické vzdělávací středisko v Kolíně n/R. Své dlouholeté zkušenosti spojila s transpersonální psychologií a různými formami terapie. Na základě této syntézy pak vytvořila zvláštní tréninkovou metodu osobního a transpersonálního vývoje, který již představila v řadě evropských zemí. _________________ 2003, první vydání 228 stran ISBN 80-7336-037-3, pevná vazba

232.00 Kč

Karma, smrt a umírání


tajemství znovuzrození
Frank Wenzel, Gisela Weigl
Onen svět je od říše pozemských lidí oddělen neprostupným závojem. Oku nezasvěceného zůstává skrytý, prorokům se však odhaluje pohled na život po životě. Tento i onen svět jsou jejich zraku stejně skutečné, protože život je věčný a mění se pouze formy. Velcí mystikové a osvícenci minulosti vždy věděli o nadzemských sférách, po staletí však jejich znalosti zůstávaly přísně střeženým tajemstvím. Teprve v několika posledních desetiletích, spolu s příchodem „vyslanců světla“, se začaly brány mezi světy otevírat a pojmy jako smrt, peklo a ráj se začaly zbavovat své tajemnosti. V této knize se vám dostává vylíčení mystéria nového zrození, které je z neznalosti popisováno jako smrt. V pozoruhodných a působivých obrazech vám budou odhaleny všechny stupně procesu umírání, od oddělení éterického těla až k vzestupu do světelných světů. Projdete stupni očisty onoho světa, očima své duše zpětně prožijete minulé dění na zemi, až nakonec v závěru této inkarnace prožijete radost v setkání se všemi, s nimiž byla duše na zemi v blízkém vztahu. Pohled proroka vás však zavede i do říše stínů – a varovně vám ukáže osudy těch, kteří putují po bezbožných stezkách a jen s velkým úsilím se mohou dostat na cestu, jež vede ke světlu. Kniha vám nabízí ojedinělý pohled na svět s druhé strany závoje smrti – a nádherným darem jistoty nesmrtelnosti. _________________ 2003, první vydání 119 stran ISBN 80-7336-044-6, pevná vazba

205.00 Kč

Karma rodiny


síla předků / astrologická...
Erich Bauer
Pátrání v minulosti má vždy něco společného s přítomností a budoucností. Jde o vysvobození od toho, co bylo. Každý, kdo trpí za svou minulost, ji chce kompenzovat a odstranit tak své dluhy. Dobrovolně se tak vzdává svého štěstí a stává se andělem, který přišel, aby vzal hříchy svoje i hříchy druhých a tím je odstranil ze světa. Každá minulost člověka dříve či později dohoní. Buď se opakují stejné dramatické situace, nebo člověk podlehne nemoci a nenalezne žádné vysvětlení. Když zmoudří, dostane se mu pokory, vezme konečně tato znamení vážně a rozpozná vztyčený ukazovák předků. Správným krok k vypořádání s minulostí je postavit se jí čelem. Pro očistu je cesta do minulosti bezpodmínečně nutná. Jen tam může člověk požádat o dovolení, aby se mohl zbavit tíživého břemene. Člověk může minulost pouze přijmout a sklonit se před ní… O to jde v knize známého německého astrologa Ericha Bauera – sklonit se před osudem a přiznat si, že člověk je tvor chybující. Teprve pak člověk může předstoupit před své předky a oznámit jim, že je připraven žít svůj vlastní život. Pak začíná cesta do budoucnosti… Neopustil jsem svého anděla na dlouho A on mne přijal do náruče On zmenšil se, já stal se velikým A náhle byl jsem slitováním On chvějící se prosbou jen. Já dal jsem mu pak jeho nebe – On mně blízkost, z níž se vytratil On učil se létat, já zase žít Tak jsme se pomalu vzájemně poznávali… R. M. Rilke, „Andělské písně“ ________________ 2002, první vydání 203 stran ISBN 80-86179-93-1, pevná vazba

223.00 Kč

Karma: životní šance


karmický průvodce
Angelika Hoefler
Karma není vina, karma je především šance… Přesvědčivě napsaný náhled do nejzákladnějšího zákona života, který se může stát vaším nejvýznamnějším evolučním nástrojem. Dozvíte se vše podstatné o své kosmické paměti, o „Božích trestech“ a různých náboženských i filozofických představách vyšší spravedlnosti. Na četných testech si ověříte, kudy se s největší pravděpodobností bude ubírat váš život. Naučíte se určovat energii svého vlastního jména a pomocí karmické kabalistiky poznávat smysl i směřování vašeho současného života. Především se však dozvíte o účinných metodách, jimiž můžete svou karmu – onu nesmlouvavou ruku Osudu – ovlivňovat a pozitivně naplňovat. K tomu vám pomohou originální prostředky, jako například „mentální homeopatie“ či „esoterické murphium“. _________________ 2002, první vydání 135 stran ISBN 80-86179-96-6, pevná vazba

205.00 Kč

Jak vychovávat děti podle hvězd


zvěrokruh ve výchově
Marie Svobodová
Tisíciletá tradice astrologie v sobě zahrnuje nejen odvěkou zkušenost s vesmírem, ale i s lidskou duší. Její obrazy a symboly představují daleko jemnější a přiměřenější prostředky k vyjádření bezpočetných odstínů lidské psychiky než učené pojmosloví, se kterým se setkáváme v příručkách současné psychologie. To je patrně jedním z důvodů, proč jsou astrologické texty tolik vyhledávané: jejich způsob vyjadřování je pro člověka přirozeně srozumitelný. ________________ 2001, doplněné první vydání 123 stran ISBN 80-901989-1-0, pevná vazba Tato kniha je věnována zejména rodičům, kteří vědí, že každé dítě je jiné a kteří chtějí svým potomkům lépe rozumět, aby je mohli vychovávat bez zbytečných chyb, na něž nedoplácejí jen ti nejmenší. Slovy autorky: „Všem rodičům, příbuzným, sourozencům, sousedům i vychovatelům ve školách či jinde přeji, aby našli v této knížce co nejvíce inspirace a ve svém srdci laskavé pochopení, že každý z nás je jedinečný, a naučili se vážit si lidí právě pro jejich různost a osobitost. Vždyť právě touto růzností společně tvoříme překrásný šperk, kterým je Vesmír kolem nás i v nás.“

151.00 Kč

Nový pohled na moderní astrologii


klíčové otázky v astrologii
S. Arroyo, L. Green
V revidovaném vydání jedné z nejlépe přijatých astrologických knih minulých let předkládají některá ze svých pozorování dva oblíbení astropsychologové, Stephen Arroyo a Liz Greene. Svým dynamickým způsobem se autoři probírají širokou paletou fascinujících témat. Mnoha příklady podepřené, věcné, konstruktivní informace o syntéze horoskopu, synastrii a interpersonálních vztazích se střídají s tématy světla a stínu v lidské psychice či s mytologickými postavami a archetypy, které se objevují v podvědomí člověka – a tudíž v jeho horoskopu. Autoři hovoří o cyklech a symbolice Jupitera a Saturna a odkrývají roušku vědomého a nevědomého – vnějších planet, které mají své místo nejen v hlubokém nitru člověka, ale i lidských dějinách. Liz Greene a Stephen Arroyo jsou dva z nejuznávanějších a nejčtenějších autorů seriozní astrologie. Náklad jejich společné knihy přesáhl 1 milion výtisků. Oba dva mají rozsáhlou praxi a široké zkušenosti v poradenství a v terapeutické aplikaci astrologie a každý z nich má specifickou schopnost vyjádřit velmi jasně onen unikátní astrologický vhled, který se dostavuje jen s léty praktických zkušeností a pronikavého pozorování lidí. Kniha byla přeložena do němčiny, španělštiny, portugalštiny, holandštiny a francouzštiny a nyní se dostává do rukou také českému čtenáři. Je pozvánkou na objevnou cestu nejen po tajemstvích horoskopu, ale i po tajemství vašich osobních vztahů a psychiky. „Nikdy mě nepřestala udivovat a ohromovat hloubka, význam a dosah, které Greenová a Arroyo dokážou vtisknout zvoleným tématům. Jejich knihy patří k těm několika málo, které čtete znovu a znovu a vždy objevíte jiný úhel pohledu.“ Astrogram „Když přijde na vysvětlování obtížných koncepcí, Greenová a Arroyo jsou pokaždé brilantní; a dělají to tak, že tomu může porozumět dokonce i začátečník – to je charakteristický rys jejich stylu.“ Astrology West Z knihy: Stephen Arroyo: … Venuše ukazuje, jak člověk dává a vyjadřuje cit a jak ho člověk získává od druhých. Je to tok, symbol dávání a braní, dávání a přijímání. Jestliže je něčí Venuše vystavena napětí nějakého náročného aspektu, nevypovídá to jen o tom, že osoba neumí snadno dávat, ale také o tom, že osoba má problémy přijímat. Je to stále tatáž věc, jeden kanál energetické výměny. . … Slunce zastupuje spíše váš vizuální vkus, váš celkový styl, příchuť, kterou pro vás má život; Venušina příchuť je více smyslová, senzuálnější, více hmatová, doteková, vyloženě příjemná a radostná. Jak řekl jeden můj přítel: sluneční záliby, ano, jsou fajn, ale Venušiny mají větší šmrnc!“ Jinými slovy Venuše má víc emocionálního náboje, pokud ovšem vaše Slunce není ve vodním znamení. Jako příklad tohoto rozdílu představme, že jste muž se slunečním znamením Býka s Venuší v Blížencích: ženy v Býku se vám možná zdají velmi milé a hezké, vizuálně, ale protože vaše Venuše je v Blížencích, pak chytré, intelektuální ženy vás budou pravděpodobně víc přitahovat a vzrušovat, budou mít pro vás větší emocionální náboj. … … proč je Venuše v Blížencích v jedné osobě tak intelektuální, extrémně chladná a zcela postrádá tělesnost do té míry, že muž či žena vypadat asexuálně? A přesto Venuše v Blížencích u jiné osoby vyjadřuje mnohem více smyslného nadšení a evidentní požitek se sexu? Podívejte se na natální horoskop a pozici Merkura ve znamení, protože Merkur je v obou případech dispozitorem Venuše. V prvním případě je Merkur také v Blížencích, zatímco v druhém případě je v Býku. Takže v prvním případě máme Venuši v Blížencích se podtónem Blíženců, a tudíž velmi mentální přístup k Venušiným vztahům. Ve druhém případě máte Venuši v Blížencích se podtónem Býka, tedy blíženecký mentální přístup a zvídavost naplněné potřebou dotekové komunikace, s akutním vyladěním na smysly a nesmírnou zvídavostí pokud jde o smyslnost a fyzické potřeby. Věnujete-li pozornost podtónům, pomohou vám spojit dohromady celý horoskop velmi rychle, s působivou přesností a s využitím jen jednoduchých astrologických základů, kterým může porozumět každý. Zkuste to! … Navzdory velkým rozdílnostem v obou pohlavích je základní vyladění orgasmické sexuální energie, postoj vůči sexu a zvláště vůči sexuálnímu aktu, určeno znamením Marse a také jeho aspekty.. … Další z věcí, kterou Mars ukazuje a kterou je zvlášť důležité vědět, pracujete-li v léčitelství nebo v oblasti medicínské astrologie, je vaše síla, vaše schopnost zbavit se nemoci nebo problémů a starostí. Silný, bojující Mars … je mnohem schopnější odvrhnout všechny druhy problémů, fyzických i duševních. … … kdyby se ve vztahu jako je tento kanály emocionální harmonie rozbily nebo zablokovaly díky deziluzi nebo zklamání jedné z osob nebo radikální změnou jejího přístupu během období nějaké osobní krize, pak nebude dlouho trvat a oba lidé začínají poznávat: „Můj Bože! My jsme po celá ta léta nekomunikovali“ A pak všechny problémy s Merkurem vyplují na povrch velmi zřetelně. Tak to funguje také v mnoha jiných ohledech, nemusí to nutně být zrovna s Merkurem…. Liz Greene: … Myslím, že když mýtus ukazuje takovou zdánlivou pasivitu, kterou se vyznačuje jak Psyché tak Persephona, je velmi důležité podívat se na to, co to ve skutečnosti opravdu znamená. Vypadá to, jako se těmto dvěma ženám život jen „přihodil“, věci se daly do pohybu náhodou, bez jejich zavinění či úsilí. Ale ony se ho ve skutečnosti dovolávají, ony ho přivolávají! Někteří lidé snad potřebují, aby k nim zkušenosti přišly právě tímto způsobem, pomůže jim uvědomit si, že to není jen vědomá vůle, která vládne životu. Anebo je to snad hluboce ženský způsob cesty životem. Předpokládám, že to je i částečně důvod, proč osudu vládnou spíše bohyně, nikoli bohové. Cítíte z toho, že lidský osud se vyvíjí, a přesto v něm existuje něco velmi pasivního, co je svázáno s ženským prvkem. Pro mužskou psychiku je pasivita a pozvolný vývoj urážející. Když Parsifal zjistí, že to zpackal a ztratil Grál, nemůže prostě sedět a čekat na mravence a říční rákos, až mu ho najdou. On ho hledá, usiluje o něj s divokým odhodláním, které je součástí jeho hledání. Pro muže je velmi těžké akceptovat myšlenku, že musí přijmout něco jako dané nebo plynout s něčím, co se vyvíjí podle svého vlastního záměru. Existuje u něj potřeba vstát a něco udělat, něco změnit, zařídit, aby se něco přihodilo. … … v tomto krátkém příběhu vidíte způsob, jakým znamení Štíra navazuje na Váhy. Štír je stvoření, které mstí aroganci a ničí rovnováhu. Právě když se zdá, že každá otázka je zodpovězena, všechno funguje podle schématu a veškeré zákony, které řídí život a vztahy, byly popsány, objevuje se najednou Štír a pokazí tento krásný vesmír, který Váhy tak dlouho konstruovaly. Štír patří k bohyni instinktivní povahy, která takto oplácí přílišnou racionalitu. … … Nemůžete vysvětlit zvířeti, proč má být obětováno. Jestliže musíte skolit psa, nemůžete mu říct, proč je smrtelný, proč musí zemřít. To můžete vysvětlit člověku a on může vynaložit nějaké úsilí, aby vědomě uchopil své utrpení a porozuměl významu toho, že se něco v jeho životě pokazilo nebo ztratil něco, na čem mu záleželo. Je-li věřící, intuitivně ví, že věci mají nějaký význam a že si z této zkušenosti má vzít nějaké ponaučení. Ale jestliže trpí bolestí živočišné tělo, tomu nemůžete vysvětlit, že bolest má význam. Ono jednoduše bolí. A pro onu živočišnou složku v nás není žádné vysvětlení možné, protože zvíře jednoduše pochopit nemůže. Ve Střelci s jeho pohledem na život jako na něco inspirativního a smysluplného, se toto zranění nikdy nevyléčí. Dokonce i stárnutí je součástí této rány, protože duše Střelce zůstává navždy mladá. A přesto díky ní Střelec skutečně získává moudrost, umí ji nabídnout praktickým způsobem a zůstává ve spojení s běžným životem…. ________________ 2004, první vydání 253 stran ISBN 80-7336-142-6, brožovaná vazba

205.00 Kč

Dvanáct archetypů


základní kniha o znameních...
Brigitte Hamannová
Existuje mnoho knih o astrologii, avšak jen velmi málo z nich je skutečně kvalitních. Dvanáct archetypů, jak autorka označuje znamení zvěrokruhu, představuje jedinečný nástroj k chápání našeho na pohled tak složitého světa.Každý archetyp je zde nahlížen z řady hledisek, ať jsou to symboly a mytologie, vztahy k tarotu a I-ťingu, analogie v bájích a pohádkách, ale i jejich odraz v barvách, rostlinách, minerálech a krajinách. Právě tato mnohovrstevnatost hledisek je hlavním rysem tohoto mistrně napsaného díla, které je nejen poučné, ale i díky pečlivě vybíraným ilustracím i krásné. Hojnost analogií činí z této knihy původně určené pro začátečníky mimořádně cennou příručku i pro zkušeného astrologa. ________________ 1998, první vydání 345 stran ISBN 80-86179-07-9, pevná vazba

250.00 Kč

Velká učebnice astrologie


pro začátečníky a pokročilé
L.S. Acker, F. Sakoian
Kniha s podtitulem "Jak zhotovit horoskop a interpretovat charakter a osud" je výsledkem dlouholeté práce dvou předních astrologů. Je koncipována takovým způsobem, aby v ní začátečník i zkušený astrolog mohli najít veškeré potřebné informace k interpretaci horoskopu. Umožní vám nahlédnout do zákonů vlastního vědomí a přiblíží vás k poznání, jakou měrou se váš individuální život odráží v zrcadle univerzálního vědomí, z něhož veškerý život vychází. __________________ 2003, první vydání 428 stran ISBN 80-7336-063-2, pevná vazba

358.00 Kč

Astrologie pro začátečníky


jak snadno pochopit a vykládat...
William W. Hewitt
Proč se učit astrologii? Tato věda je studiem nebeských cyklů a kosmických jevů, jež se odrážejí v našem pozemském světě. Vesmír je jako obrovské hodiny – kolečka uvnitř koleček, jež se skládají ještě z menších částí – a na to vše jsme my všichni nějakým způsobem nuceni reagovat. Horoskop, který se často sestavuje u příležitosti nejrůznějších okamžiků – uzavření manželství, narození dítěte, nové zaměstnání – je fotografickou momentkou této velkolepé kosmické hry. Když se zahloubáte do uspořádání planet ve svém horoskopu, můžete tam objevit určité informace, které vám pomohou lépe a úspěšněji žít svůj život. Jde o způsob, jak uspořádat a pochopit své prožitky a zkušenosti, a také jak pochopit svou povahu – s jejími přednostmi i nedostatky, vlohami i problémy. Vyzbrojeni těmito informacemi budete lépe připraveni na různá rozhodování, na nichž závisí vaše budoucnost. Tato příručka vynikajícího amerického astrologa vám bude spolehlivým a svěžím průvodcem v nedohledném moři informací, jež dokáží zájemce o tuto nauku doslova zahltit. _________________ 2003, první vydání 267 stran ISBN 80-7336-068-3, pevná vazba

232.00 Kč

Astrologie lásky a manželství


láska v horoskopu
Vladimír Sládeček
Máte partnera, nejste si však jistá, je-li ten pravý? Máte partnerku, ale zároveň pochybnost, zda se k vám skutečně hodí? Máte před svatbou a váháte, je-li to to nejlepší rozhodnutí? Pokud hledáte způsob, jak se zbavit pochybností, pomůže vám při vašem životním kroku astrologie. _________________ 2003, první vydání 177 stran ISBN 80-7336-114-0, pevná vazba

205.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006