Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána
 

Novinky

Skryté síly mozku


systém využití mozkové kapacity
Jonathan Hancock
Zamíchejte mi balíček karet. Dejte mi 1 minutu, abych si mohl všechny karty prohlédnout, a řeknu vám zpaměti, jak jdou po sobě, zepředu nebo odzadu. Jmenujte mi kteroukoli kartu, a já vám řeknu, mezi kterými kartami je. Zamíchejte mi dvacet balíčků, dejte je na velkou hromadu a dokážu totéž. Mohu si zapamatovat cokoliv. Dejte mi padesát telefonních čísel – řeknu vám je rychleji, než je naleznete v seznamu. Napište náhodnou sekvenci jedniček a nul – může jich být dohromady tisíc, pokud se vejdu na jednu stránku – a já vám je přečtu zpaměti…“ Pokud chcete umět totéž, co o sobě tvrdí fenomenální autor této publikace, pak vám nabízí možnost. Vtip je v tom, že NEMÁ zázračnější paměť než vy – pouze ji dokáže efektivně využívat. Hencockovy neuvěřitelně funkční metody jsou založeny na jednoduchých příbězích a obrázcích. Naučit se je může kdokoli. Pokud si chcete dobře pamatovat jména a tváře, telefonní čísla, data schůzek a narozenin, cizí slova nebo látku ke zkoušce, neváhejte: tento přístupný a zábavný systém využití kapacity mozku je zaručeným způsobem, jak ze své paměti dostanete maximum. _________________ 1997, první vydání 254 stran ISBN 80-901989-7-X, pevná vazba

160.00 Kč

Nesvobodné duše


zkušenosti léčitelky s...
Božena Koubová
Tato vzpomínkově laděná kniha je o neviditelných jevech, které viditelně ovlivňují naše životy. Lidská aura představuje naši první a nejúčinnější obraný val , je-li však z nějakého důvodu oslabená, může se stát hostitelem energií, které touží žít v lidském těle – tzv. přivtělených duší. Co tyto bytosti přitahuje do hmotné existence, jak se projevují v našem chování či tělesných a duševních funkcích, jak jejich přítomnost zjišťovat a jak je vyprovázet: na tyto a mnohé další otázky naleznete odpovědi právě v této vzrušující knize… _________________ 2000, první vydání 82 stran ISBN 80-86179-44-3, pevná vazba

224.00 Kč

Nebe a peklo


Boží spravedlnost
Allan Kardec
Allan Kardec (1804–1869), který tvořil také pod jménem H.D. Rivaila, patří k hlavním kodifikátorům spiritismu, především tzv. „bible spiritistů“ – slavné Knihy duchů. Ze sdělení duchů vytvořil celý naukový systém, v němž jsou dopodrobna mapovány posmrtné jevy, vylíčeny spletité cesty odtělené duše a tlumočeny pocity zemřelých na různých rovinách. Nebe a peklo představuje navzdory době svého vzniku dosud nejpodrobnější spiritistický pohled na druhý břeh. _________________ 2003, první vydání 314 stran ISBN 80-7336-119-1, brožovaná vazba

205.00 Kč 98.00 Kč

Mystik a učitel František Drtikol


pokyny pro duchovní cestu
Karel Funk
Jméno Františka Drtikola, světově uznávaného předválečného fotografa, bylo známé nejen v uměleckých kruzích, ale stalo se pojmem i mezi buddhisticky, jogínsky či mysticky orientovanými spolky 60. let. Hovořilo se o něm s nádechem tajemna a nedostižnosti jako o ojediněle zazářivším duchovním Mistru. Bližší setkání se stopami, které po sobě tato vskutku mimořádná osobnost zanechala, se z mladší generace poštěstilo jen nemnohým, a to buď seznámením s některým z Drtikolových žáků, nebo náhodným získáním jednoho z několika málo samizdatových opisů jeho písemného odkazu, jehož podstatnou část najdete právě v této knize. Vedle textových dokumentů se prostřednictvím této publikace můžete seznámit s průhledy do jeho života a vzpomínkami řady žáků. Za určitý vnitřní i vnější zlom lze u Drtikola považovat rozhodnutí učiněné roku 1935. Tehdy, ač na výsluní světové slávy uměleckého fotografa (byl zastoupen téměř na všech výstavách), se stáhl do ústraní a fotoaparát vyměnil za štětec. Ze světoběžníka se stal poustevníkem. Ne však úplným: jeho pronajatou vilu začali navštěvovat ti, kteří rozpoznali vysoký stupeň jeho duchovního prozření. Drtikolovo svědectví o transformaci jeho osobnosti až ke konečné fázi transcendentálního poznání je vyjádřeno způsobem přístupným a přiměřeným dnešnímu chápání, má však nadčasovou sdělnost a průraznost autenticity a svéráznosti, kterou lze srovnat např. s tibetským světcem Milarepou, Františkem z Assisi či tamilským mudrcem Ramanou Mahárišim. Jeho doporučení, úvahy či pojednání nevybízejí k úniku od života, neboť kvalita a intenzita denní práce duchovním poznáním neutrpí, ale naopak zbaví zbytečně stresujících problémů,starostí či zlozvyků, do kterých nás naše neukázněná psychika tak ráda zaplétá. Kniha si klade za cíl poznat Drtikola především jako duchovní osobnost, kterou lze – podle individuální připravenosti, odvahy, víry a píle – více či méně následovat, neboť byl s to podat jednoduchým a zcela jedinečným způsobem i ta nejvyšší mystéria, jakož i maximum praktických rad, poučení a upozornění na cestu všem, kteří ať již cestou východní nebo křesťanské esoteriky hledají Boha a Pravdu. ________________ 2001, první vydání 329 stran ISBN 80-86179-55-9, pevná vazba

241.00 Kč

Lexikon andělůJeanne Ruland
Tato zaručeně nejobsáhlejší výkladová příručka o andělech podává přehled o všech známých nebeských bytostech, které se projevují v lidském světě. Obsahuje abecedně řazený přehled andělských jmen nejen z židovských a křesťanských, ale také muslimských, hinduistických, buddhistických či mystických tradic včetně jmen nejvýznamnějších prostřednických duchů přírodních národů. Kniha je rovněž doplněna přehledy a tabulkami, které jednotlivé anděly přiřazují různým sférám, hvězdným znamením, dnům roku, denních hodin, ročních dob a fází planet. ________________ 2003, první vydání 226 stran ISBN 80-7336-078-0, pevná vazba

214.00 Kč

Kosmická paměť


hledání smyslu vesmíru a...
Miroslav Král
Teoretický vědec prožil roku 1990 důležité setkání, které do základu změnilo jeho další lidské i profesní směřování: setkání s vlastním nevědomím. Jako člověk vyzbrojený jemnými nástroji exaktního myšlením tak může podat jedinečné svědectví, v němž se snoubí věda s intuicí a fyzika s psychologií v nové podobě, o níž se lze domnívat, že představuje model vědeckého myšlení budoucí generace, „racionalismus ducha“. Pojmy „Bůh“, „duše“ či „věčný život“ začínají rezonovat s kvantovou mechanikou, teorií strun či genetickou pamětí. Autor se pokouší o kdysi nemožné: exaktními vědeckými metodami dokázat, že bůh existuje, že život má po smrti pokračování a že cílem lidské duše je vykoupení. "…Mohl jsem se libovolně pohybovat v prostoru a čase a pochopil jsem, jak je možné se vracet ke všem libovolně vzdáleným událostem díky bezčasové synchronicitě vnořené nevědomé paměti. Největší význam však pro mne mělo zjištění, že smrtí těla naše existence nekončí,ale že rozhodující fáze našeho bytí smrtí teprve začíná. Ze smrti jako totální nicoty se tak pro mne stal smysluplný cíl pozemského života, jímž se otevírá možnost návratu k Bohu. Zároveň jsem poznal, že je možné posmrtné setkání s lidmi, kteří se již k Bohu vrátili, a jak se takové setkání realizuje. Moje vlastní smrt tak pro mne přestala být událostí, které bych se měl bát." Text je provázen řadou barevných reprodukcí malíře Zdeňka Hajného. ________________ 2002, první vydání 237 stran, 16 barevných reprodukcí ISBN 80-7336-022-5, pevná vazba

250.00 Kč

Keltské symbolySabine Heinz
Keltové – tajemstvím opředený starý národ, jehož způsob života i obraz světa se ztrácejí v mlze minulosti. A přece jsou jeho symboly platné ještě dnes a kuriózně na ně narážíme téměř všude: na důstojných portálech kostelů, na rozpadlých náhrobcích, na nejrůznějších ozdobách a uměleckých předmětech. Dr. Sabine Heinzová, promovaná vědecká pracovnice v oboru studia keltských tradic se s vámi ve své knize podělí o své rozsáhlé znalosti a objasní významy vyobrazení, symbolů i běžných užitkových předmětů z keltské minulosti, z níž pocházejí geny většiny dnešních Evropanů. _________________ 2002, první vydání 286 stran ISBN 80-7336-031-4, brožovaná vazba

169.00 Kč

Kdo byl kdo


reinkarnace slavných osobností
David Bengtson
Již celá léta se idea reinkarnace stále více prosazuje i v křesťanském světě. Stále více lidí je přesvědčeno, že tu již dříve byli. Četné publikace k tomuto tématu poskytují nanejvýš působivé příklady, které posilují důvěryhodnost myšlenky znovuzrození. V této knize dostává čtenář poprvé k dispozici rozsáhlé studie o inkarnačních řetězech významných historických osobností. Na základě vyložených zákonitostí jednotlivých životů lze poprvé rozpoznat, jak působí zákon reinkarnace a karmy na duše dvojčat, jak spolu souvisí osudy jednotlivců i karma celých národů. Studie předkládané v této knize jsou založeny na více jak dvacetileté práci s akášickou kronikou a představují jedinečný dokument k soudobému výzkumu reinkarnačního fenoménu. Poprvé je tak proces lidského vývoje objasňován na konkrétních osudech historicky hmatatelných osobností… _________________ 2003, první vydání 240 stran ISBN 80-7336-088-8, brožovaná vazba

205.00 Kč

Karma, smrt a umírání


tajemství znovuzrození
Frank Wenzel, Gisela Weigl
Onen svět je od říše pozemských lidí oddělen neprostupným závojem. Oku nezasvěceného zůstává skrytý, prorokům se však odhaluje pohled na život po životě. Tento i onen svět jsou jejich zraku stejně skutečné, protože život je věčný a mění se pouze formy. Velcí mystikové a osvícenci minulosti vždy věděli o nadzemských sférách, po staletí však jejich znalosti zůstávaly přísně střeženým tajemstvím. Teprve v několika posledních desetiletích, spolu s příchodem „vyslanců světla“, se začaly brány mezi světy otevírat a pojmy jako smrt, peklo a ráj se začaly zbavovat své tajemnosti. V této knize se vám dostává vylíčení mystéria nového zrození, které je z neznalosti popisováno jako smrt. V pozoruhodných a působivých obrazech vám budou odhaleny všechny stupně procesu umírání, od oddělení éterického těla až k vzestupu do světelných světů. Projdete stupni očisty onoho světa, očima své duše zpětně prožijete minulé dění na zemi, až nakonec v závěru této inkarnace prožijete radost v setkání se všemi, s nimiž byla duše na zemi v blízkém vztahu. Pohled proroka vás však zavede i do říše stínů – a varovně vám ukáže osudy těch, kteří putují po bezbožných stezkách a jen s velkým úsilím se mohou dostat na cestu, jež vede ke světlu. Kniha vám nabízí ojedinělý pohled na svět s druhé strany závoje smrti – a nádherným darem jistoty nesmrtelnosti. __________________ 2003, první vydání 119 stran ISBN 80-7336-044-6, pevná vazba

205.00 Kč

Karma


životní šance
Angelika Hoefler
Karma není vina, karma je především šance… Přesvědčivě napsaný náhled do nejzákladnějšího zákona života, který se může stát vaším nejvýznamnějším evolučním nástrojem. Dozvíte se vše podstatné o své kosmické paměti, o „Božích trestech“ a různých náboženských i filozofických představách vyšší spravedlnosti. Na četných testech si ověříte, kudy se s největší pravděpodobností bude ubírat váš život. Naučíte se určovat energii svého vlastního jména a pomocí karmické kabalistiky poznávat smysl i směřování vašeho současného života. Především se však dozvíte o účinných metodách, jimiž můžete svou karmu – onu nesmlouvavou ruku Osudu – ovlivňovat a pozitivně naplňovat. K tomu vám pomohou originální prostředky, jako například „mentální homeopatie“ či „esoterické murphium“. _________________ 2002, první vydání 135 stran ISBN 80-86179-96-6, pevná vazba

205.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace
Akční nabídka

Praha město magie

průvodce magickou Prahou
179.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 81.00

Jsou mobily nebezpečné?

Rizika elektrosmogu
169.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 71.00

Drtikol a Hajný

za mysteriem tvorby
160.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 62.00

Bobule

od rudého praporu k sametu
215.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 117.00
více...

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006