Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána

Novinky

Tajné nauky pro začátečníky


esoterická tajemství minulosti
Douglas De Long
V nádheře a vznešenosti monumentů z dávné minulosti můžeme vnímat pulzující duše geniálních tvůrců, od nichž se i v současné době můžeme mnoho naučit. Přes veškerý svůj dnešní technický a materiální pokrok stále toužíme po duchovní síle a nadhledu, jenž byl vlastní lidem dávnověku. Tato kniha starodávných nauk překračuje staletí a odkrývá metafyzickou moudrost našich předků. Není výpravou do historie, ale praktickou příručkou, z níž je možno učit se mnohým metodám, které nám pomohou využívat starých vědomostí a poznatků k tomu, abychom plně rozvinuli své psychické schopnosti a odkryli svůj duchovní potenciál. Máte v rukou originální cyklus výukových přednášek, jež se zaměřují na rozvoj jednotlivých vnitřních umění a vycházejí ze zasvěcovacích rituálů egyptských a atlantských zasvěcenců. Naučíte se vidět lidskou auru a interpretovat její barvy, začnete komunikovat s anděly a duchovními bytostmi, dozvíte se jak čerpat a používat vesmírnou energii k uzdravování sebe i druhých nebo jak uvolnit duši z těla. ________________ 2003, první vydání 225 stran ISBN 80-7336-105-1, brožovaná vazba

205.00 Kč

Tajná biblická symbolika


znamení a astrální motivy v...
Zoltán Marenčín
Může Bible – kniha, jejíž vnitřnosti v průběhu tisíciletí převrátilo nespočet teologů i spekulantů – skrývat ještě nějaké tajemství? Nějaký nový klíč k vnitřnímu obsahu, zbavenému kejklířství slov? V době upadajícího zájmu o biblické poselství přichází Zoltán Marenčín s novým pohledem na obsah biblické zprávy. Vychází přitom z prastaré metody, již odnepaměti využívají židovští kabalisté – tzv. gematrie. Každému písmenu hebrejské abecedy je přiřazen číselný znak a každé slovo má svou specifickou číselnou hodnotu, z níž lze číst velmi překvapivé významy. Každé slovo hebrejské Bible tak má v sobě zakódován nový, rozšířený smysl, který svým rozměrem přesahuje seschlou kostru běžného slova, a vede k neverbálnímu či nadverbálnímu vnímání božských zákonitostí. V mnohých biblických jménech a příbězích se tak odrážejí mnohé kosmické zákonitosti a astrální jevy, které propojují naše mikrokosmické vnímání s makrokosmem Božího stvoření. Kniha zajisté působí kontroverzně, v tomto rysu se však skrývá mocný agens: nutí naše uvažování přijmout výzvu k novému směru a novému nazírání na věci, které jsou nepomíjivé, a tudíž nevyčerpatelné. _________________ 2003, první vydání 167 stran ISBN 80-7336-039-X, pevná vazba

178.00 Kč 128.00 Kč

Tajemství zbloudilých duší


jak odvádět přivtělené duše
Božena Koubová
Po ohlasu na svou první knihu "Nesvobodné duše" se autorka rozhodla navázat pokračováním, v němž zveřejňuje metody, jimiž je možné přivtělené duše zjišťovat, jak je z lidského těla odpoutávat, odvádět z určitých míst, ale také jak se při tom vyvarovat mnoha nebezpečných omylů a jak se následně chránit. Zároveň se dozvíte množství hlubších podrobností o životě odtělenců, astrálních larev a neorganických, démonických bytostí, jejichž přítomnost dokáží vedle senzibilních osob bezpečně rozeznávat i zvířata. I přes tato témata se nejedná o žádnou plytkou „duchařskou“ literaturu: mnohé z metod vás postupně mohou dovést k velmi niternému poznání, jímž je čiré a samozářivé „JÁ JSEM“ – největší ochrana před všemi iluzemi, jimiž nás pozemský život zahrnuje. _________________ 2002, první vydání 112 stran ISBN 80-86179-91-5, pevná vazba

224.00 Kč

Tajemství milosti


archetypy symbolů
Mária Puškárová
„Poznej sám sebe. Poznej zákony své bytosti. Přijmi je, i když se ti zdají paradoxní a neslučitelné s věděním, ve kterém jsi vyrostl.“ Kniha slovenské spisovatelky a překladatelky je vnorem do komplexní jungovské analytické psychologie v různých rovinách lidské praxe. Zabývá se stavbou duševního aparátu, pojmy kolektivního a individuálního nevědomí, nejzákladnějšími archetypy naší vnitřní psychiky, které pak aplikuje na formách a výkladu snů. Základní analytické poznatky následně převádí na svět pohádek, literárních a filmových postav (například slavného Draculu), a také na křesťanskou modlitbu Páně. Stranou nezůstává ani výtvarné umění – včetně Dalího Oblečeného auta nebo Raffaelovy Madony v zeleném. ________________ 2002, první vydání 208 stran, 8 listů barevná příloha ISBN 80-7336-009-8, pevná vazba

223.00 Kč 98.00 Kč

Sofiin lexikon


dějiny filozofie v kostce
Otto A. Böhmer
Sofiin lexikon byl původně nedílnou součástí Gaardnerova bestselleru Sofiin svět, který se stal jednou z nejúspěšnějších knih 90. let. Vzhledem k rozsahu románu však nakonec oba autoři usoudili, že bude vhodné, vyjde li každá publikace na světlo pod samostatným názvem, přičemž obě zůstanou těsně provázány. Každé heslo má tak odkaz na příslušnou stránku českého vydání Světa. Stejně jako Sofiin svět není ani tento lexikon žádným učeným pojednáním, které má čtenáři dokázat, jak složité může být myšlení; filozofie zůstává úžasným dobrodružstvím a výzvou k vlastnímu zamyšlení i tvorbě názorů. Berte tedy tuto knihu jako mírně opožděného – ale neoddělitelného průvodce slavného románového dobrodružství. _________________ 1998, první vydání 184 stran ISBN 80-86179-17-6, pevná vazba

151.00 Kč

Skryté síly mozku


systém využití mozkové kapacity
Jonathan Hancock
Zamíchejte mi balíček karet. Dejte mi 1 minutu, abych si mohl všechny karty prohlédnout, a řeknu vám zpaměti, jak jdou po sobě, zepředu nebo odzadu. Jmenujte mi kteroukoli kartu, a já vám řeknu, mezi kterými kartami je. Zamíchejte mi dvacet balíčků, dejte je na velkou hromadu a dokážu totéž. Mohu si zapamatovat cokoliv. Dejte mi padesát telefonních čísel – řeknu vám je rychleji, než je naleznete v seznamu. Napište náhodnou sekvenci jedniček a nul – může jich být dohromady tisíc, pokud se vejdu na jednu stránku – a já vám je přečtu zpaměti…“ Pokud chcete umět totéž, co o sobě tvrdí fenomenální autor této publikace, pak vám nabízí možnost. Vtip je v tom, že NEMÁ zázračnější paměť než vy – pouze ji dokáže efektivně využívat. Hencockovy neuvěřitelně funkční metody jsou založeny na jednoduchých příbězích a obrázcích. Naučit se je může kdokoli. Pokud si chcete dobře pamatovat jména a tváře, telefonní čísla, data schůzek a narozenin, cizí slova nebo látku ke zkoušce, neváhejte: tento přístupný a zábavný systém využití kapacity mozku je zaručeným způsobem, jak ze své paměti dostanete maximum. _________________ 1997, první vydání 254 stran ISBN 80-901989-7-X, pevná vazba

160.00 Kč

Nesvobodné duše


zkušenosti léčitelky s...
Božena Koubová
Tato vzpomínkově laděná kniha je o neviditelných jevech, které viditelně ovlivňují naše životy. Lidská aura představuje naši první a nejúčinnější obraný val , je-li však z nějakého důvodu oslabená, může se stát hostitelem energií, které touží žít v lidském těle – tzv. přivtělených duší. Co tyto bytosti přitahuje do hmotné existence, jak se projevují v našem chování či tělesných a duševních funkcích, jak jejich přítomnost zjišťovat a jak je vyprovázet: na tyto a mnohé další otázky naleznete odpovědi právě v této vzrušující knize… _________________ 2000, první vydání 82 stran ISBN 80-86179-44-3, pevná vazba

224.00 Kč

Nebe a peklo


Boží spravedlnost
Allan Kardec
Allan Kardec (1804–1869), který tvořil také pod jménem H.D. Rivaila, patří k hlavním kodifikátorům spiritismu, především tzv. „bible spiritistů“ – slavné Knihy duchů. Ze sdělení duchů vytvořil celý naukový systém, v němž jsou dopodrobna mapovány posmrtné jevy, vylíčeny spletité cesty odtělené duše a tlumočeny pocity zemřelých na různých rovinách. Nebe a peklo představuje navzdory době svého vzniku dosud nejpodrobnější spiritistický pohled na druhý břeh. _________________ 2003, první vydání 314 stran ISBN 80-7336-119-1, brožovaná vazba

205.00 Kč 98.00 Kč

Mystik a učitel František Drtikol


pokyny pro duchovní cestu
Karel Funk
Jméno Františka Drtikola, světově uznávaného předválečného fotografa, bylo známé nejen v uměleckých kruzích, ale stalo se pojmem i mezi buddhisticky, jogínsky či mysticky orientovanými spolky 60. let. Hovořilo se o něm s nádechem tajemna a nedostižnosti jako o ojediněle zazářivším duchovním Mistru. Bližší setkání se stopami, které po sobě tato vskutku mimořádná osobnost zanechala, se z mladší generace poštěstilo jen nemnohým, a to buď seznámením s některým z Drtikolových žáků, nebo náhodným získáním jednoho z několika málo samizdatových opisů jeho písemného odkazu, jehož podstatnou část najdete právě v této knize. Vedle textových dokumentů se prostřednictvím této publikace můžete seznámit s průhledy do jeho života a vzpomínkami řady žáků. Za určitý vnitřní i vnější zlom lze u Drtikola považovat rozhodnutí učiněné roku 1935. Tehdy, ač na výsluní světové slávy uměleckého fotografa (byl zastoupen téměř na všech výstavách), se stáhl do ústraní a fotoaparát vyměnil za štětec. Ze světoběžníka se stal poustevníkem. Ne však úplným: jeho pronajatou vilu začali navštěvovat ti, kteří rozpoznali vysoký stupeň jeho duchovního prozření. Drtikolovo svědectví o transformaci jeho osobnosti až ke konečné fázi transcendentálního poznání je vyjádřeno způsobem přístupným a přiměřeným dnešnímu chápání, má však nadčasovou sdělnost a průraznost autenticity a svéráznosti, kterou lze srovnat např. s tibetským světcem Milarepou, Františkem z Assisi či tamilským mudrcem Ramanou Mahárišim. Jeho doporučení, úvahy či pojednání nevybízejí k úniku od života, neboť kvalita a intenzita denní práce duchovním poznáním neutrpí, ale naopak zbaví zbytečně stresujících problémů,starostí či zlozvyků, do kterých nás naše neukázněná psychika tak ráda zaplétá. Kniha si klade za cíl poznat Drtikola především jako duchovní osobnost, kterou lze – podle individuální připravenosti, odvahy, víry a píle – více či méně následovat, neboť byl s to podat jednoduchým a zcela jedinečným způsobem i ta nejvyšší mystéria, jakož i maximum praktických rad, poučení a upozornění na cestu všem, kteří ať již cestou východní nebo křesťanské esoteriky hledají Boha a Pravdu. ________________ 2001, první vydání 329 stran ISBN 80-86179-55-9, pevná vazba

241.00 Kč

Lexikon andělůJeanne Ruland
Tato zaručeně nejobsáhlejší výkladová příručka o andělech podává přehled o všech známých nebeských bytostech, které se projevují v lidském světě. Obsahuje abecedně řazený přehled andělských jmen nejen z židovských a křesťanských, ale také muslimských, hinduistických, buddhistických či mystických tradic včetně jmen nejvýznamnějších prostřednických duchů přírodních národů. Kniha je rovněž doplněna přehledy a tabulkami, které jednotlivé anděly přiřazují různým sférám, hvězdným znamením, dnům roku, denních hodin, ročních dob a fází planet. ________________ 2003, první vydání 226 stran ISBN 80-7336-078-0, pevná vazba

214.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace
Akční nabídka

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006