Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána
 

Novinky

Západní symboly Feng ShuiCh. M. Bradler, J. Scheiner
Využití moderního, našim potřebám přizpůsobeného Feng Shui vyžaduje optimální nasazení mnohotvárných pomocných prostředků, které již nevycházejí pouze z klasické čínské tradice, nýbrž které již zcela zdomácněly v našem kulturním prostředí. Každý symbol je nositelem síly, která mocně působí na své okolí, potřebuje však k tomu „správné“ místo. Nejprve se musíme naučit tuto sílu uvědomovat a poté ji můžeme účelně využít v souladu s pravidly Feng Shui. Jak se tedy vypořádat s paravánem, zrcadlem, svíčkou, živými rostlinami, růžemi nebo stolní lampičkou? Potřebné vědomosti o předmětech, přehledně sestavených v abecedním pořádku najdete právě v této knize. _________________ 2003, první vydání 188 stran ISBN 80-7336-062-4, brožovaná vazba

178.00 Kč

Výklad tajného učení...


theosofický kodex života
Joy Mills
Theosofická společnost, založená H.P. Blavatskou a H.S.Olcottem byla bez nadsázky nejvýznamnější silou v renesanci praktických okultních věd. Sama Blavatská je pokládána za jednoho z největších západních zasvěcenců do východních mystérií. Její nesmírně rozsáhlé dílo rozvádí do nejjemnějších nuancí mimo jiné otázky kosmologie, osudu člověka, struktury stvoření nebo ztracených kontinentů. Když dokončovala své stěžejní dílo Tajné učení, vyjádřila svou pochybnost: „Je dost možné, že dnešní generace není ještě dosti zralá, aby dokázala přijmout okultní pravdu.“ Dnes, po více jak sto letech od prvního vydání jejích spisů, nachází v theosofické metafyzice vnitřní inspiraci stále více lidí a zdá se, že čas zkoušky tohoto propracovaného učení právě nastává. Joy Millsová, přední znalkyně díla H.P. Blavatské, se ve své knize snaží uvést do základních theosofických představ a názorů z pohledu dnešních přístupů k duchovním vědám a podává přehledný a poutavý návod, jak nahlížet svět a člověka probuzenýma, okultníma očima. ________________ 2003, první vydání 71 stran, křídový papír ISBN 80-7336-091-8, pevná vazba

160.00 Kč

Tři duše naboso


meditace nad duchovní cestou
Karel Funk
Nabízíme vám tři zastavení nad tvorbou i životními postoji tří na pohled nenápadných osobností našeho kulturního a uměleckého života. Neúnavná propagátorka Adventních koncertů, poslankyně a kolážistka Táňa Fischerová, slovenská učitelka a grafička Dana Majdová a osobitý cestovatel-malíř Václav � vejcar zastupují různé roviny tvůrčí práce i životních zkušeností, střetávají se však v duchovním rozměru vnímání světa. Krátké profily jednotlivých tvůrců vykreslené pestrou stylovou i žánrovou paletou tvoří protipól komerčnímu zviditelňování mnohých dnešních umělců – nestaví na odiv umělou tvář, nešokují křečovitou výstředností, ale tiše vyzývají k nejčistšímu lidskému projevení: k objevování, k pokoře a lásce. Možná vám některé jejich osobní zpovědi o hledání, cestách i jistotách budou povědomé… Možná že v krátkých zamyšleních nad jejich tvorbou naleznete dávno ztracený a marně hledaný kus sebe sama… _________________ 2002, první vydání 253 stran ISBN 80-86179-89-3, pevná vazba

232.00 Kč 98.00 Kč

Tantrická kámasútra


tao dokonalého milence
Mabel Iam
Málokdo zapochybuje o tom, že sexualita je jednou z nejmocnějších hybných sil v lidském životě. Pokud si k ní dokážeme najít správný přístup, může se stát oslavou života i partnerství, jež přináší hluboké citové naplnění s doslova extatickým nábojem. Kniha Mabel Iamové, známé americké psychoterapeutky a nositelky řady knižních cen, je vlídnou příručkou pro všechny, kteří touží prohloubit a posílit své sexuální vztahy a přitom objevit zcela netušený zdroj síly, rozkoše a intimity. Nebojte se prozkoumat magii a posvátnou sílu sexuality prostřednictvím moderních a starodávných vizualizačních technik, tantrických a taoistických cvičení či metod, které vám pomohou překonat podvědomé zábrany. _________________ 2004, první vydání 158 stran ISBN 80-7336-150-7, pevná vazba

205.00 Kč

Tajní vládcové světa


kniha mistrů světla a temnoty
Wulfing von Rohr
Kdo řídí tento svět? Velkokapitál nebo tajné lóže, osvícení mistři Bílého bratrstva nebo černí mágové? Kdo řídí NÁŠ život? Ego nebo ideály, Bůh nebo Lucifer? A co je vlastně život? Uvržení do chaosu, hra neviditelných dobrých a zlých sil nebo prostě scéna našeho jednání s vlastní zodpovědností? Jací jsou vládcové světla a tmy a jakou roli hrají viditelní i neviditelní mistři pro svět a život? Wulfing von Rolf ukazuje, jak se můžeme osvobodit od mocností temnoty a dospět ke světlu. ________________ 2003, první vydání 244 stran ISBN 80-7336-086-6, pevná vazba

241.00 Kč

Tajné nauky pro začátečníky


esoterická tajemství minulosti
Douglas De Long
V nádheře a vznešenosti monumentů z dávné minulosti můžeme vnímat pulzující duše geniálních tvůrců, od nichž se i v současné době můžeme mnoho naučit. Přes veškerý svůj dnešní technický a materiální pokrok stále toužíme po duchovní síle a nadhledu, jenž byl vlastní lidem dávnověku. Tato kniha starodávných nauk překračuje staletí a odkrývá metafyzickou moudrost našich předků. Není výpravou do historie, ale praktickou příručkou, z níž je možno učit se mnohým metodám, které nám pomohou využívat starých vědomostí a poznatků k tomu, abychom plně rozvinuli své psychické schopnosti a odkryli svůj duchovní potenciál. Máte v rukou originální cyklus výukových přednášek, jež se zaměřují na rozvoj jednotlivých vnitřních umění a vycházejí ze zasvěcovacích rituálů egyptských a atlantských zasvěcenců. Naučíte se vidět lidskou auru a interpretovat její barvy, začnete komunikovat s anděly a duchovními bytostmi, dozvíte se jak čerpat a používat vesmírnou energii k uzdravování sebe i druhých nebo jak uvolnit duši z těla. ________________ 2003, první vydání 225 stran ISBN 80-7336-105-1, brožovaná vazba

205.00 Kč

Tajná biblická symbolika


znamení a astrální motivy v...
Zoltán Marenčín
Může Bible – kniha, jejíž vnitřnosti v průběhu tisíciletí převrátilo nespočet teologů i spekulantů – skrývat ještě nějaké tajemství? Nějaký nový klíč k vnitřnímu obsahu, zbavenému kejklířství slov? V době upadajícího zájmu o biblické poselství přichází Zoltán Marenčín s novým pohledem na obsah biblické zprávy. Vychází přitom z prastaré metody, již odnepaměti využívají židovští kabalisté – tzv. gematrie. Každému písmenu hebrejské abecedy je přiřazen číselný znak a každé slovo má svou specifickou číselnou hodnotu, z níž lze číst velmi překvapivé významy. Každé slovo hebrejské Bible tak má v sobě zakódován nový, rozšířený smysl, který svým rozměrem přesahuje seschlou kostru běžného slova, a vede k neverbálnímu či nadverbálnímu vnímání božských zákonitostí. V mnohých biblických jménech a příbězích se tak odrážejí mnohé kosmické zákonitosti a astrální jevy, které propojují naše mikrokosmické vnímání s makrokosmem Božího stvoření. Kniha zajisté působí kontroverzně, v tomto rysu se však skrývá mocný agens: nutí naše uvažování přijmout výzvu k novému směru a novému nazírání na věci, které jsou nepomíjivé, a tudíž nevyčerpatelné. _________________ 2003, první vydání 167 stran ISBN 80-7336-039-X, pevná vazba

178.00 Kč 128.00 Kč

Tajemství zbloudilých duší


jak odvádět přivtělené duše
Božena Koubová
Po ohlasu na svou první knihu "Nesvobodné duše" se autorka rozhodla navázat pokračováním, v němž zveřejňuje metody, jimiž je možné přivtělené duše zjišťovat, jak je z lidského těla odpoutávat, odvádět z určitých míst, ale také jak se při tom vyvarovat mnoha nebezpečných omylů a jak se následně chránit. Zároveň se dozvíte množství hlubších podrobností o životě odtělenců, astrálních larev a neorganických, démonických bytostí, jejichž přítomnost dokáží vedle senzibilních osob bezpečně rozeznávat i zvířata. I přes tato témata se nejedná o žádnou plytkou „duchařskou“ literaturu: mnohé z metod vás postupně mohou dovést k velmi niternému poznání, jímž je čiré a samozářivé „JÁ JSEM“ – největší ochrana před všemi iluzemi, jimiž nás pozemský život zahrnuje. _________________ 2002, první vydání 112 stran ISBN 80-86179-91-5, pevná vazba

224.00 Kč

Tajemství milosti


archetypy symbolů
Mária Puškárová
„Poznej sám sebe. Poznej zákony své bytosti. Přijmi je, i když se ti zdají paradoxní a neslučitelné s věděním, ve kterém jsi vyrostl.“ Kniha slovenské spisovatelky a překladatelky je vnorem do komplexní jungovské analytické psychologie v různých rovinách lidské praxe. Zabývá se stavbou duševního aparátu, pojmy kolektivního a individuálního nevědomí, nejzákladnějšími archetypy naší vnitřní psychiky, které pak aplikuje na formách a výkladu snů. Základní analytické poznatky následně převádí na svět pohádek, literárních a filmových postav (například slavného Draculu), a také na křesťanskou modlitbu Páně. Stranou nezůstává ani výtvarné umění – včetně Dalího Oblečeného auta nebo Raffaelovy Madony v zeleném. ________________ 2002, první vydání 208 stran, 8 listů barevná příloha ISBN 80-7336-009-8, pevná vazba

223.00 Kč 98.00 Kč

Sofiin lexikon


dějiny filozofie v kostce
Otto A. Böhmer
Sofiin lexikon byl původně nedílnou součástí Gaardnerova bestselleru Sofiin svět, který se stal jednou z nejúspěšnějších knih 90. let. Vzhledem k rozsahu románu však nakonec oba autoři usoudili, že bude vhodné, vyjde li každá publikace na světlo pod samostatným názvem, přičemž obě zůstanou těsně provázány. Každé heslo má tak odkaz na příslušnou stránku českého vydání Světa. Stejně jako Sofiin svět není ani tento lexikon žádným učeným pojednáním, které má čtenáři dokázat, jak složité může být myšlení; filozofie zůstává úžasným dobrodružstvím a výzvou k vlastnímu zamyšlení i tvorbě názorů. Berte tedy tuto knihu jako mírně opožděného – ale neoddělitelného průvodce slavného románového dobrodružství. _________________ 1998, první vydání 184 stran ISBN 80-86179-17-6, pevná vazba

151.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace
Akční nabídka

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006