Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána

Novinky

Hormonální podvod na ženách


medicína jako nástroj moci
Sylvia Schneider
Představuje dnes tolik proklamovaná léčba klimakteria požehnání pro ženské stáří, nebo jde spíše o gigantickou cílenou kampaň farmaceutických firem, které si tímto zajišťují pohádkové zisky?Po letech nezávislých výzkumů se ukazuje, že onen „elixír mládí“ může ve skutečnosti představovat nemalé zdravotní riziko. Autorka nevynechala jediný článek v tomto komplikovaném řetězci a poodhalila problém hormonální léčby v přechodu z množství hledisek, jako je současný zdravotnický systém, symbióza gynekologie a farmaceutického průmyslu, role mužů při určování potřeb žen, vliv reklamy na naše představy o ženství a stáří a v neposlední řadě také výsledky dlouhodobých testů, které tuto moderní „substituční hormonální terapii“ usvědčují z nelichotivého selhání na poli lékařské etiky. ___________________ první vydání, 2004 123 stran ISBN 80-7336-109-4, pevná vazba cena: 198,- Kč překlad: Eva Bosáková

198.00 Kč 98.00 Kč

Velká kniha Reiki


nové techniky
W. Lübeck, F.A.Peter, W. Lee Rand
Tato kniha představuje průlomový projekt pro příznivce reiki: jejími autory jsou čelní představitelé tří rozdílně pojímaných současných škol, které spojila touha najít originální prameny zakladatele cesty, Dr. Mikaa Usuiho, a dospět ke správnému způsobu, jak s onou univerzální léčivou energií pracovat. Walter Lübeck (rainbow reiki), William Lee Rand (karuna reiki) a Frank Arjava Petter (tradiční japonské reiki) hledají společnou řeč v nejrůznějších oblastech, ať už je to náhled na historii reiki, na její symboly, principy či vědecké vysvětlení. Zvláště osvěcující jsou kapitoly věnované japonským technikám a systematické terapii.Společné dílo tří současných mistrů reiki lze považovat za milník současného esoterického myšlení a příklad mimořádné duchovní tolerance, která tvoří hybné síly pro vnímání vnitřních dimenzí člověka v novém miléniu. ____________________ první vydání, 2004 294 stran ISBN 80-7336-182-5, brožovaná vazba překlad: Miroslav Hubáček

258.00 Kč

Historie a pověsti moravských...


báje, mýty a legendy
Karel Kalláb
Pokud se rádi touláte po pamětihodnostech naší rodné země a rádi se necháváte inspirovat místními legendami, zajímavostmi a typy k návštěvám méně známých míst, pak pro vás máme velmi vhodného pomocníka. Výpravy do bájí, historie a zajímavostí pětadvacítky nejvýznamnějších moravských jsou dokumentovány množstvím současných fotografií i dobových grafik, exkurzí do dávné i nedávné minulosti a připomínkami na neopomenutelné postavy našich národních dějin. Putování po hradech a zámcích začíná na malebném romantickém Bouzově a pokračuje na sever až po Opavsko. Prozatím končí ve Fulneku a Bílovci, ale už je v přípravě i část věnovaná Ostravsku a Vsetínsku a doputujeme až na jižní a západní Moravu.Zvlášť propracovaná je kapitola o Olomouci a Klášterním Hradisku, kde je věnována velká část dějinám města. Z pověstí můžeme upozornit zejména na Pověst o zrození ke štěstí, odehrávající se na Helfštejně; jedná se o příběh muže, který se protivil osudu, a je postaven jako vyprávění o věčné nejistotě provázející životní kroky. Třebaže v něm zasahují nadpřirozené síly a vrozené životní podmínky jako „mantinely“, člověk sám je vždy a za všech okolností odpovědný za svou duši a kvalitu svého života. Čtivosti této publikace přispívá i fakt, že se autor nechal inspirovat velebně výpravným jazykem našich starých obrozeneckých průvodců a vzkřísil znovu k životu onu vzácnou mluvu časů minulých, která v nás až hypnoticky navozuje onu zvláštní symbiózu se světem našich předků . ______________________ první vydání, 2004 226 stran ISBN 80-7336-177-9, brožovaná vazba, barevné přílohy

98.00 Kč

Nový lexikon drahých kamenů


430 kamenů od A do Z
Michael Gienger
Dvacet let po zveřejnění prvních moderních prací o léčivé síle drahokamů předložil Michael Gienger přehledný seznam aktuálních léčivých nerostů v textové i obrazové formě. Jako průkopníku a jednomu z nejangažovanějších badatelů v této oblasti léčitelství se mu podařilo uceleně pojednat o specifických účincích více jak čtyř stovek druhů kamenů a přitom precizně popsat a jasně diferencovat léčivé charakteristiky každého zvlášť. Jednotlivá hesla obsahují přesný mineralogický popis drahého nerostu, jeho možné obchodní názvy na trhu, oblasti působení kamenů rozdělené podle účinků na duchovní, duševní, rozumové a tělesné faktory, nechybí ani cenné poznámky k jejich dostupnosti.Toto vyčerpávající repetitorium léčivých kamenů je určeno pro laiky i odborníky, kteří se chtějí tímto progresivním alternativním oborem inspirovat i hlouběji zabývat. _______________________ první vydání, 2004 93 stran ISBN 80-7336-180-9, brožovaná vazba překlad: Eva Bosáková

170.00 Kč

Průvodce po tajemstvích hradůI. Šindlářová, M. Valušková
Nejen historická fakta, ale i pohádky, pověsti a mýty oživují svým dechem minulost a dávají nahlédnout pod povrch příčin a důsledků lidské existence. Dějiny života jsou věčnou a nekončící spirálou času, v níž se opakují stále tytéž motivy, příběhy a situace, které v průběhu staletí pouze mění svá jména. Tam, kde jsou pradávná poselství zaznamenána písmem, které dokáže přečíst jen lidská vnímavost, tam čas ani prostor neexistují.Kdo tedy touží poznat a procítit atmosféru krajiny, nechť do ní vstupuje s rozumem dospělého člověka a duší dítěte. Jen tak dojde k poznání netušených souvislostí mezi světem historických faktů a světem tajemna, v němž se pod rouškou alegorických příběhů ukrývají hluboká mystéria i pravdy o lidském životě.S výjimkou několika notoricky známých moravských hradů, jako je Bouzov či Hukvaldy, naleznete v tomto celobarevném průvodci především odkazy na málo navštěvované zříceniny skryté v zalesněních moravských ostrozích, které však skýtají neméně poutavé osudy a stále žijí v místním folklóru. Genius loci těchto tichých míst, jež z bezčasovosti svítání i soumraků oživují vynikající fotografie Mileny Valuškové, vypovídá vnímavému člověku svými dochovanými příběhy o neměnné povaze lidského bytí: o moudrosti i pošetilosti, lásce a nenávisti, pokea pýše, radosti i zármutku, víře i pochybách, fantazii i věcnosti. _____________________ první vydání, 2004 100 stran ISBN 80-7336-185-X, pevná vazba, celobarevná publikace na křídovém papíře

224.00 Kč

Jóga a ájurvéda


léčení těla a ducha
David Frawley
Nauky jógy a ájurvédské medicíny tvoří dohromady ucelený přístup k výtečné tělesné kondici, vitalitě a vyšším formám vědomí. Dr. David Frawley, jeden z předních západních znalců duchovních i léčitelských tradic Indie, odkrývá jejich dávné společné kořeny a podrobně se věnuje výkladu pojmů, z nichž oba systémy vycházejí. V jednotlivých kapitolách, například Tajemství jogínské alchymie, Spoutání vnitřního ohně či Nádí - rozvodná soustava prány, se dozvíte vše podstatné o skrytých silách těla, dýchání, smyslech, duševní činnosti a vnitřních energetických soustavách. Kniha zároveň seznamuje s transformačními metodami, které využívají mimořádných znalostí starých Indů o léčivých bylinách, tělesných polohách, dechových a meditačních technikách (Příprava sómy, Pratjáhára – zapomenutý článek jógy či Ásany a ájurvéda).Jedná se o vůbec první knihu publikovanou na Západě, která seriózně pojednává o vzájemné vazbě mezi oběma prastarými indickými vědami, jež se staly východiskem pro celou řadu dnešních alternativních přístupů ke zdraví a duchovnímu vývoji. ____________________ první vydání, 2004 295 stran ISBN 80-7336-170-1, brožovaná vazba překlad: Michal Šubrt

215.00 Kč

Temné tajemství rodu Černínů


historický román na pozadí...
Charlotte Link
Svou prvotinou „Krásná Helena“ vzbudila mladičká autorka rozruch v literárním světě – a její úspěch jí zůstal věrný: Dnes je považována za významnou německou autorku a představitelku nastupující generace.Román zavádí do bouřlivých událostí před Bílou Horou a doby bezprostředně následující. Margareta je chovankou bavorského kláštera, kde se jí má podle tehdejší morálky dostat odpovídající křesťanské výchovy. Mladičké dívce jsou léta strávená v klášteře úlevou od tísnivého rodinného prostředí a nechce se jí zpátky. Užívá si času s přítelkyněmi, jak náleží; jakmile se dostanou z dosahu přísných pohledů jeptišek, chovají se přesně jako dívky jejich věku: nespoutaně a nezodpovědně. A právě při jednom takovém kousku spatří neznámé cizince z Čech.Naivní mladá dívka, jež podlehne prvnímu milostnému okouzlení, se tak ocitá rovnou v nejděsivějších událostech počínající války, bez prostředků, bez ochrany i střechy nad hlavou.Dílo, v němž se děj rozvíjí tak zvolna, jak to jen jde, aby nakonec na posledních stránkách vygradoval do nečekaného zvratu, je poutavě sestaveným svědectvím doby. Na jedné straně nevzdělaná chudina zmítaná pověrami a bezbřehou bídou, trestaná na pranýřích, upalovaná na hranicích, hynoucí za epidemií či ve válečných hrůzách, a na straně druhé šlechta žijící značně nad poměry, snažící se za každou cenu udržet si postavení a majetky. Ukazuje dusivou těsnost znečištěných městských uliček, zájezdních hostinců, ztracených vesnic, strasti tehdejšího cestování, vztahy mezi lidmi, šlechetné i uboze nízké postavy.Čtenář znalý historických souvislostí si možná vybaví rozporuplnou postavu Heřmana Černína, který za své diplomatické služby pro Habsburky získal povýšení do šlechtického stavu a nakonec zemřel však bez potomků na svém zámku. Právě on posloužil autorce jako vzor pro nestálého a povrchního milence hlavní hrdinky. _____________________ první vydání, 2004 406 stran ISBN 80-7336-168-X, pevná vazba překlad: Ivana Krausová

260.00 Kč 228.00 Kč

Kurz partnerských vztahů


rozvedeni v lásce
Rosemarie J. Pade, Josef A. Mazur
Nové cesty k hlubšímu pochopení partnerských vztahů Počet rozvodů v evropských zemích se nezadržitelně blíží k padesáti procentům. Znamená to, že se rozvádí téměř každé druhé manželství. Jen ve vzácných případech probíhají rozvody bez bolestí a zranění. Ani společnost, ani jednotlivci nejsou dosud připraveni na to, aby rozchod bývalých partnerů probíhal v duchu lásky, vzájemné úcty a odpovědnosti. Lidem stále chybí základní náhledy do této problematiky a postupy, které vychází z duchovního vědomí. Dvojice německých autorů předkládá v této knize vůbec první příručku, která může do jisté míry sloužit jako „tréninková pomůcka vztahů a rozchodů“. vycházejí ze zcela konkrétních případů, odhalují mnohdy spletité vazby partnerských vztahů, které lze řešit pouze vnitřně. Pouze v duši člověka se dá najít cesta, jak láskyplně, bez ubližování ukončit nenaplňující lidský vztah. Kniha také nabízí pokyny, které otevírají možnost vstoupit na cestu „rozvodu v lásce“. Mimořádně poučná a užitečná kniha pro společnost, kde se mezilidské vazby vytvářejí jen „na čas“. ___________________ první vydání, 2004 183 stran ISBN 80-7336-149-3 brožovaná vazba překlad: Eva Bosáková

152.00 Kč

Husitství - konec jednoho mýtu


skrytá tvář válek za pravdu...
Vladimír Liška
Husitská epocha je nezesporu nejprobádanějším údobím našich národních dějin. Už od obrození naši dějepisci husitství vnímali jako hridnskou etapu našeho národního sebeuvědomění a ještě dnes se nepovinně zachvíváme vlasteneckou hrdostí nad notorickou filmovou trilogií Otakara Vávry. Etický profil husitských bojovníků věrně sloužil jako morální posila v dobách, kdy to národ opravdu potřeboval, i za režimů, které si slavné tradice přivlastnili po svém, jak dokládá zpitvořený obraz tohoto hnutí marxistickými historiky coby „vzepjetí všelidových mas proti vykořisťovatelské třídě.“ Našemu nektritickému obdivu však zůstávají skryty mnohé zamlčované dějinné skutečnosti, které ctnosti táborských bojovníků kladou do poněkud nejednoznačnějšího světla. Bouřlivá doba vrcholného středověku v našich zemích vydává stále nové poznatky a nečekané souvislosti, které vytvářejí ucelenější obraz o této etapě našich národních dějin. Vladimír Liška se tématu husitství věnoval mnoho let a prostudoval celou řadu tradičních i netradičních pramenů, aby dostál své pověsti popularizátora historických záhad a opět svým čtenářům předložil provokativní otázky a odpovědi. Věnuje se neslavné úloze církve na destabilizaci tehdejší společnosti, specifickým rysům „českého kacířství“, nejasným okolnostem v procesu s mistrem Janem Husem, rozporuplné osobnosti hejtmana Žižky, středověkému terorismu, spanilým jízdám či rozkolům mezi jednotlivými husitskými frakcemi, které měly na svědomí tragický konec oné pozoruhodné epochy evropských dějin. _______________ 2004, první vydání 189 stran ISBN 80-7336-162-0, pevná vazba

224.00 Kč 98.00 Kč

Přírodní duchové


elfové a skřítci
Marjorie Johnson
Skutečné zážitky s elfy a skřítky Více než šedesát let svého života věnovala Jako sekretářka Společnosti pro výzkum elfů se Marjorie Johnson intenzivně věnuje studiu přírodních duchů. Něco takového bylo zřejmě možné pouze v zemi, kde vědění o říši přírodních bytostí nikdy nezaniklo – v ostrovní Anglii. Tato kniha obsahuje nejúžasnější a nejpodrobněji doložené zprávy mnoha lidí z celého světa o zkušenostech s elfy. Lidí, kteří byli dokonce šokováni tím, co se jim přihodilo, kteří zprvu odkazovali existenci elfů a skřítků do říše bájí a pohádek. Všichni si však museli po přímo neuvěřitelných zážitcích přiznat – přírodní duchové skutečně existují! Autorka mohla na základě svého dlouholetého pátrání nalézt určitá pole působnosti, v nichž přírodní duchové ve zvláštní míře rozvíjejí své blahodárné působení. Informuje o této činnosti a objasňuje tím, s jakou láskou a moudrostí tyto malé světelné bytostí střeží evoluci života v ne-lidských říších. Čtenáři se odhaluje neuvěřitelná, dech beroucí rozmanitost v neviditelných světech přírodních duchů takovým způsobem, že s úctou zůstane stát. Po přečtení této knihy se už nikdo z vás nebude potulovat po lesích nebo zahradami nevšímavě! Dílo o neviditelné říši přírodních duchů přináší nová měřítka. Během několika let se tato kniha stala „klasikou“ k tomuto tématu. _______________________ 2004, první vydání 313 stran ISBN 80-7336-178-7, brožovaná vazba překlad: Monika Kuprová

215.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006