Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána
 

Novinky

V zajetí kardinála


historický román z období...
Petra Gabriel
Válka ve Svaté říši římské! Trvá již dvě desetiletí. Země se zmítá v temnu, lid žije v neustálém strachu z násilí, hladu a moru, z mocných prahnoucích po moci a plenících žoldáků. Pro mladou ženu Johanu jsou to těžké časy. Společně s lidmi svého rodného města doufá, že to nejhorší již přestáli. Do jejího života však znovu vstupují válečné hrůzy – a nic už nebude takové, jako bývalo… Ve zmatcích vleklého válečného konfliktu, o němž ještě nikdo neví, že bude trvat třicet let, se Johanin život zcela změní. Doposud byla pouze starostova dcera v malém městě na Rýnu a s ostatními, uvězněnými v tomto ďábelském kruhu, sdílela hlad, násilí, nemoci a smrt. Všechno však náhle změnila hrůzná skutečnost války. Vojáci vzali útokem městské hradby, polovina města hoří, obyvatelé prchají nebo se ukrývají před nebezpečím. Nic nepomáhá: Johana ztrácí vše, co je jí milé, svůj domov, svou rodinu – a téměř i svůj život. V jindy klidném městě panuje smrt, utrpení a zoufalství. Co zbývá Johaně jiného, než žít dál? Vydává se za chlapce, aby unikla nástrahám vojáků, seznámí se s vrchním velitelem nepřátelských vojsk, který ji vezme do služby. Je to muž, kterého nenávidí a který nese podíl na jejím osudu – Bernard Sasko-výmarský, jeden z největších vojevůdců třicetileté války. Vévodovo osobní kouzlo však zvítězí… Přestože se děj románu odehrává na území Německa, mnohé postavy jsou známy i českým čtenářům. Vyprávěcí linie je posazena do poslední fáze války, kdy šedá eminence francouzské politiky, kardinál Richelieu, v obavě před mocenskou rozpínavostí Habsburků zapříčinil pokračování konfliktu. _____________________ první vydání, 2004 305 stran ISBN 80-7336-158-2, pevná vazba s přebalem překlad: Jana Štěpková

206.00 Kč 98.00 Kč

Astrologie, karma a transformace


vnitřní dimenze horoskopu
Stephen Arroyo
V tomto pronikavě srozumitelném astrologickém průvodci se Stephen Arroyo zaměřuje na hlubší otázky sebepoznávání prostřednictvím horoskopu. Moudrost ukrytou ve hvězdách a planetách přenáší do roviny psycholgických a duchovních poznatků, s důrazem na vztahy mezi astrologií a karmickým zákonem. Vyvazuje se tak z obvyklé vykladačské praxe a přehodnocuje mnohé stereotypní představy o duchovním vývoji pomocí své metody využití astrologie jako nástroje hlubinného sebepoznání. Tato vysoce informativní a užitečná příručka se věnuje celé řadě zajímavých témat, například astrologickým rysům ve „čtení“ slavného amerického jasnovidce Edgara Cayceho, karmickým významům Saturna, Uranu, Neptunu a Pluta, karmickým vztahům mezi konkrétními lidmi nebo transformačními cykly. K názornější demonstraci svých názorů také předkládá řadu cenných příkladů z praxe. _________________________ první vydání, 2003 353 stran ISBN 80-7336-133-7, pevná vazba překlad: Míla Plášková

215.00 Kč

Praha město magie


průvodce magickou Prahou
Vladimír Liška
I když kouzlo dávné magické přitažlivosti Prahy začíná ve stínu přelidněných stanic metra, gigantických televizních vysílačů a obřích hotelových komplexů pomalu vyprchávat, onen přirozený pach dějů dávno minulých je stále ještě cítit v jakýchsi psychoenergetických otiscích míst, kde dávné tragédie či magická zaklínadla alchymistů či jiných vyznavačů věd esoterických zanechaly na paměť budoucím pokolením své věčné odkazy. Přestože tepová frekvence Prahy se za staletí znásobila, stále v ní můžeme nalézt místa, v jejichž tajemném dechu se jakoby zastavuje čas. Navštivte s Vladimírem Liškou kultická místa Vyšehradu, jimiž chodívaly staroslovanské kněžky, staré pražské hřbitovy s jejich záhadnými náhrobky, uličky Starého města, jimiž se za nocí toulali umrlci bez hlavy, ohniví muži či šílené bekyně, břehy Štvanice či Žofína, které si oblíbili tamní vodníci, komnaty pražského hradu, v nichž rušil ve spaní „lomozící duch“ Karla IV., starý Dobytčí trh, kde v 16. století došlo k nejpozoruhodnějšímu masovému zjevení, které kdy bylo v našich dějinách zaznamenáno… Pokud vás už začne mrazit, projděte se romantickou minulostí Petřína či královskými zahradami Pražského hradu nebo Klementinskou knihovnou. _____________________ první vydání, 2004 152 stran ISBN 80-7336-191-4, pevná vazba

179.00 Kč 98.00 Kč

Astrální projekce


praktické základy
M. Denning, O. Phillips
Zkušenosti a prožitky osvobozené od mantinelů fyzického těla Astrální projekce neboli vědomé opuštění těla je jednou z nejradostnějších zkušeností, které můžete zažít. Je však důležité, abyste byli na svůj první výlet do astrálního světa náležitě připraveni. Kniha amerických autorů vám pro vaše mimotělní cestování bude praktickým pomocníkem a rádcem. Poskytne vám ucelený návod jak postupovat, je psána jasným, srozumitelným jazykem a provede vás od fáze počátečních příprav až k dobrodružstvím ve sférách, před nimiž se člověk sklání v posvátné úctě. V průběhu svých poutí pochopíte skutečnou podstatu existence i neobyčejný potenciál své duše. Oproštěnost od omezujících fyzikálních zákonů či nezávislost na materiálním těle jsou nejen neuvěřitelně osvobozující pocity, ale i živé důkazy o skutečnosti, že vědomí – v životě i po smrti – je nezávislé na fyzickém těle. V této knize mimo jiné najdete: – čtyři jasně formulované programy, které vás připraví na astrální zážitky – způsoby pozorování fyzické sféry z astrálního těla – souvislosti mezi sněním a astrálním cestováním – objasnění povahy astrální sféry a astrálního těla – zajímavé vhledy do astrálního cestování v párech a do astrálního sexu – množství příkladů, praktických rad a upozornění _______________ první vydání, 2005 157 stran ISBN 80-7336-231-7, brožovaná vazba překlad: Daiana Krhutová

179.00 Kč

Tekuté světlo sexu


kundaliní a čakry v astrologii
Barbara Hand Clow
Kniha Tekuté světlo sexu nabízí novou teorii o ideálním načasování lidské cesty k dospělosti, založenou na principech astrologické příčinnosti. Zkoumá stoupající energii kundaliní jako klíčovou dynamickou sílu, která se aktivuje, jakmile tělo dospěje, a stoupá vzhůru v závislosti na pohybu planet. Je to mimořádně významná kniha pro všechny, kdo chtějí proměnit potenciálně turbulentní období tranzitů středního věku na příležitost vědomého růstu. Ve skutečnosti je tento věk obdobím prudkého přívalu energie – a tato kniha ukazuje, jak můžeme prožít svůj plný potenciál. V astrologicko-mýtickém kontextu zde autorka probírá kritické životní fáze věku třiceti, čtyřiceti a padesáti let, klíčové životní přechody, ke kterým dochází v souvislosti s aspekty planet Saturn, Uran a Chiron. Kniha obsahuje přehledné tabulky hlavních aspektů těchto planet, ve kterých čtenář podle data svého narození najde časové období jeho vlastních klíčových životních přechodů. Kromě toho je kniha doplněna o aktualizace z let 1996 a 2001, ve kterých nás autorka provází všemi třemi saturnskými cykly, rozšiřuje výklad paradoxu polarit jednotlivých domů, tak jak je Saturn v horoskopu aktivuje, a přidává pohled na Pluta, planetu spjatou s hlubinou lidského podvědomí, a jeho první a jedinou kvadraturu, kterou v životě prožíváme. Deprese kolem třicátého pátého roku jsou prvním varováním blížících se velkých změn a člověk by se vyhnul mnoha potížím, kdyby jim věnoval pozornost. Obvykle není čas udělat v reálu definitivní změny, které by byly v souladu s naším hledáním, ale je třeba pomalu začít svlékat kostýmy, které si navlékáme podle „kulturního tlaku“ – když žijeme celý svůj život podle ideálu médií, podle ideálů své generace nebo podle plánů našich rodičů, které nám předurčili, když jsme se narodili. Je čas zbavit se cizích ideálů a nepodléhat při tom stresu. Kvůli nim tady nejsme, proto jsme se nenarodili. V tomto věku nastává čas oddělit se od vnějších definic a připravit se na novou cestu životem, která bude spjatá více s našimi vnitřními potřebami. Z astrologického pohledu vzato, do 30 let zdokonalujeme hlavně svůj fyzický plán – tam patří věci jako zaměstnání, dům, svatba, peníze, péče o tělo. Mezitím Saturn, planeta, která nám nutí strukturu a řád, oběhne svůj orbit kolem Slunce a vrátí se do pozice, kterou má v horoskopu našeho narození. Pak od 30 do 38 až 42 let zdokonalujeme svou emocionální realitu, hledáme vztahy, které potřebujeme, abychom opravdu poznali výšky i hlubiny svých citů. Transformujeme svou původní podobu. Tento proces je aktivován planetou Uran. Když Uran dosáhne přesné opozice, to máme tak 38 až 42 let, začínáme zaměřovat pro příštích deset let svou pozornost na plný rozvoj své mysli, na poznávací dovednosti levé poloviny mozku a intuitivní schopnosti pravé poloviny mozku. Poslední hlavní životní tranzit se objevuje kolem věku 50 let, kdy planeta Chiron oběhne celou svou dráhu kolem Slunce a vrací se do své natální pozice. Tento tranzit iniciuje úplnou integraci levé a pravé hemisféry, výsledkem čehož je duchovní probuzení. Saturn, Pán času, nás v každém období života nutí k tomu, abychom se naučili ty lekce, které potřebujeme k vývoji. Ať je smysl a účel našeho života jakýkoli, Saturn utváří proces potřebný k naplnění tohoto účelu. Tato planeta je jediná, která nás nutí poprat se, otevřeně vyjádřit svůj potenciál a proměnit ho v realitu. Planeta Uran je zodpovědná za energii. Kundaliní je přirozená životní energie Země, která každým z nás protéká nejintenzivněji, když je Uran v opozici vůči svému postavení v horoskopu narození. Ve věku, kdy k tomuto aspektu dochází, jsou lidské tělo a psychika dostatečně zralé na takovýto pohyb energie. Avšak během svého vývoje jsme vytvořili hluboké bloky v našem energetickém rozvodu: v čakrách, v páteři a v meridiánech. Jak energie stoupá a začíná otevírat bloky, můžeme pozorováním fyziologických a psychologických projevů, které se obvykle manifestují přesně v době uranského aspektu, určit neprůchodné čakry. Když stoupající energie kundaliní narazí na odpor způsobený zablokovanou čakrou, bude se neustále zabývat touto oblastí odporu, dokud člověk buď nevyřeší „zablokovaný emocionální problém“, nebo dokud se nezačnou projevovat fyzické symptomy konkrétní čakry – spojené s danou tělesnou oblastí. Teplo vyvolané tím, jak se kundaliní snaží proniknout přes tento odpor, je schopné blok spálit. Uranská opozice je nejrychlejší cestou integrace v celém lidském životě. Přichází ve středním věku, projde celým svým procesem a pak její síla odejde. To, jak se zachováte a co děláte během uranského tranzitu, určí, jak dalece se můžete vyvíjet: kde se tvůrčím způsobem otevřete a ve kterých oblastech můžete v budoucnu růst. Duchovní průlom může přijít v životě později, ale potenciál pro růst, který v budoucnu uskutečníte, se zakládá tady. Planetě Chiron říkají astrologové „duhový most“, protože spojuje vnitřní planety, které zastupují osobní témata, a vnější planety, které představují transpersonální otázky. Je mostem mezi známým fyzickým světem a světem představ, které se vynořují z archetypů. Chiron jako archetyp nám umožňuje cítit se spíše jako energie než jenom jako pevná hmota. V padesáti letech jsme fyzicky i mentálně připraveni na spojení s duchem, na nefyzickou mystickou říši. Chironská revoluce předznamenává čas našeho plného duchovního probuzení a završí celou transformační práci krize středního věku. Tento klíčový životní přechod je zvlášť obtížný, protože mechanismy zraňující emocionální tělo při všech ostatních tranzitech Chirona v průběhu našeho života jsou během chironské revoluce znovu aktivovány, Každý Chironův tranzit nás katapultuje do zkušeností být zraněn, zranit druhého a/nebo aktivovat léčivé schopnosti. Chiron, zraněný léčitel, nás učí, jak v sobě objevit léčivou mysl. Z uvedeného je patrné, že existují tři hlavní životní tranzity, a projdeme-li jimi úspěšně, naplní se magické učení. „Třikrát zaklepej a po třetím zaklepání se otevře magická brána k duši.“ Pokud se člověk dožije 84 let, vrátí se Uran do své natální pozice a tato konjunkce dokončuje vývoj vědomí, stejně jako návrat Saturna dokončuje vývoj struktury. Nosnou myšlenkou knihy Tekuté světlo sexu je ukázat čtenáři, že systematickou prací s životní energií a životními cykly, které lze dlouho dopředu předpovědět, lze úspěšně překonat kritické období středního věku a naplnit záměr přírody. Barbara Hand Clow umožňuje čtenáři pochopit podstatu celé věci, vysvětluje hlubší pohnutky a příčiny jevů a nabízí časové rozvržení a nástroje, které člověku pomohou tímto kritickým obdobím projít bezpečně, dynamicky a s grácií. __________________ první vydání, 2005 324 stran ISBN 80-7336-190-6, brožovaná vazba překlad: Daiana Krhutová

215.00 Kč

Nové důkazy o Atlantidě


tajemství ztracených civilizací
Frank Joseph
Všechny staré kultury od Egypťanů, Sumerů, přes Řeky a Židy až po obyvatele polynéských ostrovů či indiány Severní i Jižní Ameriky spolu sdílejí mýtus o dávné potopě světa, která se často překrývá s ohnivým deštěm z nebe. Frank Joseph se ve své poslední knize pokusil propojit tento celosvětový kulturní fenomén s legendou o ztracené civilizaci Atlantidy, která během jediného dne a noci zmizela během strašlivé přírodní katastrofy pod hladinou moře. V detailním rozboru osudů dávného ostrova nashromáždil autor množství provokativních důkazů opírajících se o téměř dvacetiletý výzkum, které naznačují, že Atlanťané stáli na počátku velké většiny všech následujících světových kultur. Mimořádným přínosem jsou v tomto směru pozoruhodné doklady z archeologie, geologie, astronomie i mýtických dějin národů celého světa, které zkoumají existenci Atlantidy v kontextu doby bronzové na Blízkém východě na konci 13. století př. n. l. Přísné vědecké důkazy propojuje s živou rekonstrukcí posledních chvil, které museli prožívat obyvatelé v ulicích bořícího se města. Přesvědčivý portrét někdejší obrovské říše, kterou pohřbila její nenasytná lačnost po bohatství a moci, zároveň působí jako cenné ponaučení pro naši dnešní zhýralou materiální civilizaci. ____________________ první vydání, 2005 232 stran ISBN 80-7336-018-7, brožovaná vazba překlad: Michal Šubrt

242.00 Kč

Rámovo orákulum


indický I-ťing
David Frawley
Rámovo orákulum patří k pozoruhodným nástrojům ke čtení osudu, který – ač na západní polokouli prakticky neznámý – těší se na Východě nemenší popularitě a uznání než proslulý čínský I-ťing. Staří Indové byli experty na dešifrování karmy – vnitřních osudových sil, které neustále formují všechny stránky našeho života. Zákon karmy praví, že náš současný život je výslednicí našich předešlých myšlenek a skutků a že náš budoucí život bude výsledkem skutků a myšlenek dnešních. Karma je velice jemná až magická síla, kterou nelze lehce postihnout a k jejímu porozumění je proto potřeba mnoha nástrojů. Protože je však karma téměř fyzikálním základem fungování celého vesmíru, můžeme využívat přírodních sil a vnějších událostí jako předlohy, z níž lze vykládat svůj vlastní, individuální osud. Rámovo orákulum má mnoho společných znaků s tarotovými kartami – jeho základem je velmi důmyslná symbolika pravděpodobně nejstaršího dochovaného mýtického příběhu, který je současně jedinečným podobenstvím o lidském hledání a v němž se zrcadlí celá lidská zkušenost. Do jeho veršů jsou uloženy spletité vzorce a zákonitosti vnějšího i vnitřního světa, včetně onoho nevyhnutelného paradoxu, kdy se nepřízeň obrací ve štěstěnu a štěstěna v nepřízeň. Ráma, jeho sličná družka Síta, chrabrý bratr Lakšmana, věrný opičák Hanumán, mocný démon Rávana či moudrý guru Vasištha – tyto a všechny další postavy legendárního eposu v sobě ukrývají metaforickou rovinu, která poskytuje klíč k výkladu jinak nepřehledného přediva vztahů, dějů a vlivů, jež se promítají do našeho každodenního života. Rámovo orákulum má oproti obvyklým věšteckým pomůckám jednu zvláštní přednost: Je hluboce duchovní podstaty, která mu dává moc nejen prozrazovat, co vás čeká a nemine, ale především ukazuje směr, jakým na události reagovat a jak je přijímat, abyste svůj Osud mohli tvůrčím způsobem utvářet k jeho nejvznešenějšímu naplnění – poznání své skutečné podstaty. _____________________ první vydání, 2005 183 stran ISBN 80-7336-205-8, brožovaná vazba překlad: Michal Šubrt

170.00 Kč

Thajsko-jógová masáž v praxi


škola Lotosové dlaně
Kam Thye Chow
Před mnoha staletími se v thajských buddhistických chrámech vytvořila dynamická terapeutická technika, která vychází z jógových pohybů, ájurvédských principů i prvků tradičních bojových umění. Thajsko-jógová masáž je zcela jedinečnou léčebnou soustavou, která kombinuje důkladné procvičení kloubů a svalstva s aktivací energetických drah a tlakových bodů. Výsledný efekt těchto postupů se projevuje v celém těle; k nejzákladnějšímu přínosu této metody patří odstranění svalového napětí, důkladné prokrvení všech tkání, povzbuzení imunitního systému a energetické vyrovnání těla. Zvláštností thajsko-jógové masáže je její téměř „taneční“ charakter. Tělo maséra i tělo masírovaného na sebe vzájemně silově působí a společně se vlivem gravitace i sladěného dýchání vyrovnávají v plynulém, harmonickém toku pohybové elegance, jehož výsledkem je obnovená fyzická vitalita a svěží duchovní jas. Kam Thye Chow, jeden z nejvýznamnějších učitelů thajských léčitelských tradic, čtenáře ve své podrobně ilustrované instruktážní příručce provází všemi aspekty tohoto starého masážně-terapeutického umění – od historických kořenů přes teoretické základy až k detailnímu popisu celé procedury s názornými fotografickými sekvencemi. Užitečné informace o zdravotních implikacích jednotlivých pohybových prvků a řada anatomicko-fyziologických připomínek tuto východní léčitelskou metodu organicky propojuje se západními zdravotnickými přístupy a nabízí tak hodnotný praktický materiál nejen pro amatérské nadšence, nýbrž také pro instruktory pohybově-výchovných aktivit či odborné fyzioterapeuty. ________________________ první vydání, 2005 158 stran ISBN 80-7336-216-3, pevná vazba překlad: Michal Šubrt

215.00 Kč

Ruský herbář


tradiční ruské léčebné...
I. V. Zevin, N. Altman
Rusko je země požehnaná výjimečně rozmanitým klimatem, krajinou a flórou, kde se vytvářela bohatá lidová tradice léčení bylinami, která patří k vůbec nejpropracovanějším na světě. Například již sedm staletí před objevením penicilinu ruští lékaři úspěšně léčili infikované rány speciální plísní. Bylinářství je v Rusku dodnes velmi oblíbené, na rozdíl od Západu však má tu velkou výhodu, že se po dlouhou dobu vyvíjelo ve vzácné symbióze s alopatickou medicínou. Ruští lékaři už víc jak padesát let vědí, že se byliny mohou stát účinnou a ekonomicky nenáročnou součástí moderní lékařské praxe, a proto prospěšnost jednotlivých druhů léčivek ověřují důkladným vědeckým výzkumem. RUSKÝ HERBÁŘ čerpá z bohatství ústní a písemné tradice a objasňuje lidové zvyklosti, vlastnosti a použití nejznámějších ruských bylin, které se běžně vyskytují i ve střední Evropě. Obsahuje přehledné recepty k léčbě celé řady konkrétních zdravotních potíží, jejichž bezpečnost a účinnost prokázal lékařský výzkum v laboratorní i klinické praxi. Kniha zároveň popisuje tradiční postupy léčení, které nejsou v jiných léčitelských tradicích známé. Patří k nim například ruská vodní lázeň (báňa) – speciální metoda využívající páru, která umožňuje míchání několika bylin, aniž by se vytratily osobité vlastnosti. Igor Vilevič Zevin vyrostl v Bělorusku, kde ho vychovávala babička – vynikající lidová léčitelka a bylinářka, která nemálo ze svého vědění svému vnukovi předala. Přes svou technickou profesi, pokračoval Zevin ve studiu bylin po celá léta. Nathaniel Altman je autorem a spoluautorem více než patnácti knih, včetně pulikací KYSLÍKOVÉ TERAPIE (OXYGEN HEALING THERAPIES), DVANÁCT STUPŇŮ LÉČENÍ (THE TWELVE STAGES OF HEALING) a RUKOVĚŤ DÉVY (THE DEVA HANDBOOK). Lilia Vasilevna Zevin vyrůstala v Litvě, kde se naučila tradičním bylinářským postupům. ____________________ první vydání, 2004 260 stran ISBN 80-7336-166-3, brožovaná vazba překlad: Marek Vysloužil

215.00 Kč

Záhadné postavy světových...


prokletá světice Jana z Arku
Vladimír Liška
Ve své druhé monografické publikaci, v nichž se věnuje mimořádným zjevům světové historie, se Vladimír Liška zaměřil na zřejmě nejzáhadnější postavu evropského středověku, jejíž fascinující osudy nemají žádného srovnání – na Pannu Orleánskou či Johanku z Arku, která se z údělu chudé vesnické pasačky vyšvihla mezi nejvyšší elitu francouzského království. Navždy zůstane nepopiratelným faktem, že tato osobnost zazářila na scéně světových dějin jako meteor, aby se posléze stala legendou, „prokletou světicí“, kterou Francouzi dodnes ctí jako svou největší národní hrdinku, která jejich zemi dost možná zachránila před definitivním zánikem. Pro autora se jedná o záhadologické téma par excellence: Jak mohla sedmnáctiletá dívka dokonale ovládat rytířská bojová umění a stanout v čele armády? Existují indicie, které prozrazují, že její upálení bylo zinscenované a mladá mučednice se ve skutečnosti inkvizičnímu procesu unikla? Kdo byla Jana d’Armoises, která se objevila 5 let po Johančině smrti? Historické otazníky, jejichž zodpovězení komplikuje dodnes oficiálním historikům pozici, opět získávají v rukou našeho předního laického hledače zasutých pravd zcela originálních, provokativních podob. ______________________ první vydání, 2005 216 stran ISBN 80-7336-012-8, pevná vazba

179.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace
Akční nabídka

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006