Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána

Novinky

Runy


praktická kniha
Igor Warneck
Runy nejsou jen starogermánské písemné znaky, nýbrž i zvláštní pomůcky k věštbám; stejně jako v dávných dobách se může s jejich pomocí magik i dnes pokusit uchopit tajemství tohoto světa. Tato kniha přináší českým čtenářům vyčerpávající úvod do runového pojmosloví, návod k praxi runového věštění a pokyny ke zhotovení vlastních runových kamenů. Součástí výkladu je i přehled jednotlivých run a jejich skrytých významů, runové rituály i poučení o germánských božstvech a slavnostech. _________________________ první vydání, 2004 209 stran ISBN 80-7336-176-0, brožovaná vazba překlad: Jiří Glogar

152.00 Kč

Fenomén indigové barvy


děti nové doby
Carolina Hehenkamp
Kreativním a otevřeným způsobem obrací tato kniha pozornost na životní úkoly nové generace mládeže, tzv. indigových dětí. Jak se zdá, učinily tyto bytosti pozoruhodný evoluční skok. Jejich život a myšlení jsou určovány především intuicí a ve srovnání s „normálními“ dětmi disponují mnohé z nich paranormálními schopnostmi. Indigové děti se nenechají do ničeho nutit, vzpírají se našim zaběhaným myšlenkovým schématům a žijí důsledně podle svých vlastních vnitřních zákonů. Jejich vzdor se často projevuje poruchami učení a chování ve škole a díky tzv. deficienčním faktorům, jako jsou například dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita či přecitlivělost na potraviny, často končí v psychiatrické ordinaci. Autorka v této knize srozumitelně a s pochopením vysvětluje pozadí a význam fenoménu indigové barvy, chce čtenáře svými řešeními, zornými úhly a zkušenostmi podnítit k přemýšlení a otevírá fascinující nové pohledy na vztahy mezi rodiči a dětmi i budoucnost společnosti. Autorka je známou léčitelkou a terapetkou metody aura-soma a zakladatelkou mezinárodní sítě Světelný kruh indigových dětí. _________________________ první vydání, 2005 324 stran ISBN 80-7336-174-4, brožovaná vazba překlad: Sylvie Kurasová

179.00 Kč

Mantra jóga


souhrnné pojednání o Džapa...
Šrí Svámí Šivánanda
Toto vpravdě nadčasové dílo jógové literatury z pera pravděpodobně nejvlivnějšího gurua 20. století Svámího Šivánandy z Rišikéše představuje vyčerpávající soudobý komentář k džapa józe neboli opakování Božích jmen. Přestože se jedná o nejjednodušší formu jógy, stala se dnes v té či oné podobě nedílnou součástí každé z jógových stezek. Seznamuje žáky s teorií a praxí mantry, předkládá množství soustřeďovacích a meditačních cvičení, informuje o účincích jednotlivých manter. Tato kniha je pečlivě zrevidovaným překladem nejvýznamnějšího českého žáka, jemuž velký indický mistr udělil jogínské jméno Svámí Santóšánanda; edičně připravil náš přední „mantrický performer“ Jiří Mazánek. _______________________ první vydání, 2004 149 stran ISBN 80-7336-103-5, brožovaná vazba překlad: Šrí Santóšánanda

152.00 Kč

Tajný život Stalina


necenzurované objevy z...
B. S. Ilizarov
Vědeckost a přísná dokumentárnost se podařila skloubit s čtivostí a dramatičností řediteli centra ruského Národního archivu, profesoru B. S. Ilizarovi, který ve svém objemném díle podal zcela nový obraz „nezlomného Koby a vůdce všech národů“ Josipa Visarionoviče Stalina, přičemž vycházel výlučně z fondů nedávno otevřeného Stalinova archivu a dochovaných částí jeho soukromé knihovny. Tento autentický neretušovaný portrét podává naprosto unikátní pohled do duševního světa člověka, který stál 30 let v čele největší země planety, a to prostřednictvím věcného jazyka jeho lékařských karet, jeho literárního vkusu či utajených dialogů, které vedl s klasiky i svými politickými odpůrci ve svých poznámkách vpisovaných na okraje stránek. _____________________ první vydání, 2005 507 stran ISBN 80-7336-211-2, pevná vazba překlad: Anděla Kramlová

296.00 Kč

Jógové nétí


tradiční indický systém...
Narayan Chögyin Dorje
Ze staré Indie pocházejí zvláštní očistné techniky, které původně sloužily jako přípravná cvičení pro jógu, dnes se však pro svůj pozoruhodný terapeutický přínos začínají uplatňovat v mnohem širším kontextu. Džala nétí neboli výplach nosu je překvapivě jednoduchá a účinná metoda, která působí velmi blahodárně na celou řadu tělesných funkcí. Spojují se v ní léčivé síly soli a vody, aby uvolnily cestu práně – kosmické životní energii, která do těla vstupuje především prostřednictvím dechu. V této knížce se dozvíte nejen vše o různých technikách výplachu nosu, ale dostane se k vám také řada zajímavostí o jógovém životním stylu, protože dýchání hraje v indické duchovní nauce důležitou roli. S jednoduchými a účinnými očistnými technikami můžete dokonale prožívat energii dechu a jemnohmotného těla a přitom vstoupit do zcela nové dimenze pocitů. Výplach nosu prostřednictvím jógového nétí nabízí jednu z nejlepších domácích lékárniček na ty nejběžnější neduhy: neprůchodné dýchací cesty, záněty a alergické symptomy se v Asii už po staletí úspěšně léčí právě touto cestou. ___________________ první vydání, 2005 107 stran ISBN 80-7336-215-5, brožovaná vazba překlad: Eva Bosáková

161.00 Kč

V zajetí kardinála


historický román z období...
Petra Gabriel
Válka ve Svaté říši římské! Trvá již dvě desetiletí. Země se zmítá v temnu, lid žije v neustálém strachu z násilí, hladu a moru, z mocných prahnoucích po moci a plenících žoldáků. Pro mladou ženu Johanu jsou to těžké časy. Společně s lidmi svého rodného města doufá, že to nejhorší již přestáli. Do jejího života však znovu vstupují válečné hrůzy – a nic už nebude takové, jako bývalo… Ve zmatcích vleklého válečného konfliktu, o němž ještě nikdo neví, že bude trvat třicet let, se Johanin život zcela změní. Doposud byla pouze starostova dcera v malém městě na Rýnu a s ostatními, uvězněnými v tomto ďábelském kruhu, sdílela hlad, násilí, nemoci a smrt. Všechno však náhle změnila hrůzná skutečnost války. Vojáci vzali útokem městské hradby, polovina města hoří, obyvatelé prchají nebo se ukrývají před nebezpečím. Nic nepomáhá: Johana ztrácí vše, co je jí milé, svůj domov, svou rodinu – a téměř i svůj život. V jindy klidném městě panuje smrt, utrpení a zoufalství. Co zbývá Johaně jiného, než žít dál? Vydává se za chlapce, aby unikla nástrahám vojáků, seznámí se s vrchním velitelem nepřátelských vojsk, který ji vezme do služby. Je to muž, kterého nenávidí a který nese podíl na jejím osudu – Bernard Sasko-výmarský, jeden z největších vojevůdců třicetileté války. Vévodovo osobní kouzlo však zvítězí… Přestože se děj románu odehrává na území Německa, mnohé postavy jsou známy i českým čtenářům. Vyprávěcí linie je posazena do poslední fáze války, kdy šedá eminence francouzské politiky, kardinál Richelieu, v obavě před mocenskou rozpínavostí Habsburků zapříčinil pokračování konfliktu. _____________________ první vydání, 2004 305 stran ISBN 80-7336-158-2, pevná vazba s přebalem překlad: Jana Štěpková

206.00 Kč 98.00 Kč

Astrologie, karma a transformace


vnitřní dimenze horoskopu
Stephen Arroyo
V tomto pronikavě srozumitelném astrologickém průvodci se Stephen Arroyo zaměřuje na hlubší otázky sebepoznávání prostřednictvím horoskopu. Moudrost ukrytou ve hvězdách a planetách přenáší do roviny psycholgických a duchovních poznatků, s důrazem na vztahy mezi astrologií a karmickým zákonem. Vyvazuje se tak z obvyklé vykladačské praxe a přehodnocuje mnohé stereotypní představy o duchovním vývoji pomocí své metody využití astrologie jako nástroje hlubinného sebepoznání. Tato vysoce informativní a užitečná příručka se věnuje celé řadě zajímavých témat, například astrologickým rysům ve „čtení“ slavného amerického jasnovidce Edgara Cayceho, karmickým významům Saturna, Uranu, Neptunu a Pluta, karmickým vztahům mezi konkrétními lidmi nebo transformačními cykly. K názornější demonstraci svých názorů také předkládá řadu cenných příkladů z praxe. _________________________ první vydání, 2003 353 stran ISBN 80-7336-133-7, pevná vazba překlad: Míla Plášková

215.00 Kč

Praha město magie


průvodce magickou Prahou
Vladimír Liška
I když kouzlo dávné magické přitažlivosti Prahy začíná ve stínu přelidněných stanic metra, gigantických televizních vysílačů a obřích hotelových komplexů pomalu vyprchávat, onen přirozený pach dějů dávno minulých je stále ještě cítit v jakýchsi psychoenergetických otiscích míst, kde dávné tragédie či magická zaklínadla alchymistů či jiných vyznavačů věd esoterických zanechaly na paměť budoucím pokolením své věčné odkazy. Přestože tepová frekvence Prahy se za staletí znásobila, stále v ní můžeme nalézt místa, v jejichž tajemném dechu se jakoby zastavuje čas. Navštivte s Vladimírem Liškou kultická místa Vyšehradu, jimiž chodívaly staroslovanské kněžky, staré pražské hřbitovy s jejich záhadnými náhrobky, uličky Starého města, jimiž se za nocí toulali umrlci bez hlavy, ohniví muži či šílené bekyně, břehy Štvanice či Žofína, které si oblíbili tamní vodníci, komnaty pražského hradu, v nichž rušil ve spaní „lomozící duch“ Karla IV., starý Dobytčí trh, kde v 16. století došlo k nejpozoruhodnějšímu masovému zjevení, které kdy bylo v našich dějinách zaznamenáno… Pokud vás už začne mrazit, projděte se romantickou minulostí Petřína či královskými zahradami Pražského hradu nebo Klementinskou knihovnou. _____________________ první vydání, 2004 152 stran ISBN 80-7336-191-4, pevná vazba

179.00 Kč 98.00 Kč

Astrální projekce


praktické základy
M. Denning, O. Phillips
Zkušenosti a prožitky osvobozené od mantinelů fyzického těla Astrální projekce neboli vědomé opuštění těla je jednou z nejradostnějších zkušeností, které můžete zažít. Je však důležité, abyste byli na svůj první výlet do astrálního světa náležitě připraveni. Kniha amerických autorů vám pro vaše mimotělní cestování bude praktickým pomocníkem a rádcem. Poskytne vám ucelený návod jak postupovat, je psána jasným, srozumitelným jazykem a provede vás od fáze počátečních příprav až k dobrodružstvím ve sférách, před nimiž se člověk sklání v posvátné úctě. V průběhu svých poutí pochopíte skutečnou podstatu existence i neobyčejný potenciál své duše. Oproštěnost od omezujících fyzikálních zákonů či nezávislost na materiálním těle jsou nejen neuvěřitelně osvobozující pocity, ale i živé důkazy o skutečnosti, že vědomí – v životě i po smrti – je nezávislé na fyzickém těle. V této knize mimo jiné najdete: – čtyři jasně formulované programy, které vás připraví na astrální zážitky – způsoby pozorování fyzické sféry z astrálního těla – souvislosti mezi sněním a astrálním cestováním – objasnění povahy astrální sféry a astrálního těla – zajímavé vhledy do astrálního cestování v párech a do astrálního sexu – množství příkladů, praktických rad a upozornění _______________ první vydání, 2005 157 stran ISBN 80-7336-231-7, brožovaná vazba překlad: Daiana Krhutová

179.00 Kč

Tekuté světlo sexu


kundaliní a čakry v astrologii
Barbara Hand Clow
Kniha Tekuté světlo sexu nabízí novou teorii o ideálním načasování lidské cesty k dospělosti, založenou na principech astrologické příčinnosti. Zkoumá stoupající energii kundaliní jako klíčovou dynamickou sílu, která se aktivuje, jakmile tělo dospěje, a stoupá vzhůru v závislosti na pohybu planet. Je to mimořádně významná kniha pro všechny, kdo chtějí proměnit potenciálně turbulentní období tranzitů středního věku na příležitost vědomého růstu. Ve skutečnosti je tento věk obdobím prudkého přívalu energie – a tato kniha ukazuje, jak můžeme prožít svůj plný potenciál. V astrologicko-mýtickém kontextu zde autorka probírá kritické životní fáze věku třiceti, čtyřiceti a padesáti let, klíčové životní přechody, ke kterým dochází v souvislosti s aspekty planet Saturn, Uran a Chiron. Kniha obsahuje přehledné tabulky hlavních aspektů těchto planet, ve kterých čtenář podle data svého narození najde časové období jeho vlastních klíčových životních přechodů. Kromě toho je kniha doplněna o aktualizace z let 1996 a 2001, ve kterých nás autorka provází všemi třemi saturnskými cykly, rozšiřuje výklad paradoxu polarit jednotlivých domů, tak jak je Saturn v horoskopu aktivuje, a přidává pohled na Pluta, planetu spjatou s hlubinou lidského podvědomí, a jeho první a jedinou kvadraturu, kterou v životě prožíváme. Deprese kolem třicátého pátého roku jsou prvním varováním blížících se velkých změn a člověk by se vyhnul mnoha potížím, kdyby jim věnoval pozornost. Obvykle není čas udělat v reálu definitivní změny, které by byly v souladu s naším hledáním, ale je třeba pomalu začít svlékat kostýmy, které si navlékáme podle „kulturního tlaku“ – když žijeme celý svůj život podle ideálu médií, podle ideálů své generace nebo podle plánů našich rodičů, které nám předurčili, když jsme se narodili. Je čas zbavit se cizích ideálů a nepodléhat při tom stresu. Kvůli nim tady nejsme, proto jsme se nenarodili. V tomto věku nastává čas oddělit se od vnějších definic a připravit se na novou cestu životem, která bude spjatá více s našimi vnitřními potřebami. Z astrologického pohledu vzato, do 30 let zdokonalujeme hlavně svůj fyzický plán – tam patří věci jako zaměstnání, dům, svatba, peníze, péče o tělo. Mezitím Saturn, planeta, která nám nutí strukturu a řád, oběhne svůj orbit kolem Slunce a vrátí se do pozice, kterou má v horoskopu našeho narození. Pak od 30 do 38 až 42 let zdokonalujeme svou emocionální realitu, hledáme vztahy, které potřebujeme, abychom opravdu poznali výšky i hlubiny svých citů. Transformujeme svou původní podobu. Tento proces je aktivován planetou Uran. Když Uran dosáhne přesné opozice, to máme tak 38 až 42 let, začínáme zaměřovat pro příštích deset let svou pozornost na plný rozvoj své mysli, na poznávací dovednosti levé poloviny mozku a intuitivní schopnosti pravé poloviny mozku. Poslední hlavní životní tranzit se objevuje kolem věku 50 let, kdy planeta Chiron oběhne celou svou dráhu kolem Slunce a vrací se do své natální pozice. Tento tranzit iniciuje úplnou integraci levé a pravé hemisféry, výsledkem čehož je duchovní probuzení. Saturn, Pán času, nás v každém období života nutí k tomu, abychom se naučili ty lekce, které potřebujeme k vývoji. Ať je smysl a účel našeho života jakýkoli, Saturn utváří proces potřebný k naplnění tohoto účelu. Tato planeta je jediná, která nás nutí poprat se, otevřeně vyjádřit svůj potenciál a proměnit ho v realitu. Planeta Uran je zodpovědná za energii. Kundaliní je přirozená životní energie Země, která každým z nás protéká nejintenzivněji, když je Uran v opozici vůči svému postavení v horoskopu narození. Ve věku, kdy k tomuto aspektu dochází, jsou lidské tělo a psychika dostatečně zralé na takovýto pohyb energie. Avšak během svého vývoje jsme vytvořili hluboké bloky v našem energetickém rozvodu: v čakrách, v páteři a v meridiánech. Jak energie stoupá a začíná otevírat bloky, můžeme pozorováním fyziologických a psychologických projevů, které se obvykle manifestují přesně v době uranského aspektu, určit neprůchodné čakry. Když stoupající energie kundaliní narazí na odpor způsobený zablokovanou čakrou, bude se neustále zabývat touto oblastí odporu, dokud člověk buď nevyřeší „zablokovaný emocionální problém“, nebo dokud se nezačnou projevovat fyzické symptomy konkrétní čakry – spojené s danou tělesnou oblastí. Teplo vyvolané tím, jak se kundaliní snaží proniknout přes tento odpor, je schopné blok spálit. Uranská opozice je nejrychlejší cestou integrace v celém lidském životě. Přichází ve středním věku, projde celým svým procesem a pak její síla odejde. To, jak se zachováte a co děláte během uranského tranzitu, určí, jak dalece se můžete vyvíjet: kde se tvůrčím způsobem otevřete a ve kterých oblastech můžete v budoucnu růst. Duchovní průlom může přijít v životě později, ale potenciál pro růst, který v budoucnu uskutečníte, se zakládá tady. Planetě Chiron říkají astrologové „duhový most“, protože spojuje vnitřní planety, které zastupují osobní témata, a vnější planety, které představují transpersonální otázky. Je mostem mezi známým fyzickým světem a světem představ, které se vynořují z archetypů. Chiron jako archetyp nám umožňuje cítit se spíše jako energie než jenom jako pevná hmota. V padesáti letech jsme fyzicky i mentálně připraveni na spojení s duchem, na nefyzickou mystickou říši. Chironská revoluce předznamenává čas našeho plného duchovního probuzení a završí celou transformační práci krize středního věku. Tento klíčový životní přechod je zvlášť obtížný, protože mechanismy zraňující emocionální tělo při všech ostatních tranzitech Chirona v průběhu našeho života jsou během chironské revoluce znovu aktivovány, Každý Chironův tranzit nás katapultuje do zkušeností být zraněn, zranit druhého a/nebo aktivovat léčivé schopnosti. Chiron, zraněný léčitel, nás učí, jak v sobě objevit léčivou mysl. Z uvedeného je patrné, že existují tři hlavní životní tranzity, a projdeme-li jimi úspěšně, naplní se magické učení. „Třikrát zaklepej a po třetím zaklepání se otevře magická brána k duši.“ Pokud se člověk dožije 84 let, vrátí se Uran do své natální pozice a tato konjunkce dokončuje vývoj vědomí, stejně jako návrat Saturna dokončuje vývoj struktury. Nosnou myšlenkou knihy Tekuté světlo sexu je ukázat čtenáři, že systematickou prací s životní energií a životními cykly, které lze dlouho dopředu předpovědět, lze úspěšně překonat kritické období středního věku a naplnit záměr přírody. Barbara Hand Clow umožňuje čtenáři pochopit podstatu celé věci, vysvětluje hlubší pohnutky a příčiny jevů a nabízí časové rozvržení a nástroje, které člověku pomohou tímto kritickým obdobím projít bezpečně, dynamicky a s grácií. __________________ první vydání, 2005 324 stran ISBN 80-7336-190-6, brožovaná vazba překlad: Daiana Krhutová

215.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace
Akční nabídka

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006