Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána

Novinky

Existuje Bůh?


lze vědecky dokázat Boží...
Miloslav Král
Tento odborný exkurz do odpovědí na jednu z nejdiskutovanějších otázek je určen především těm, kteří se na možnost existence boha v jakékoli formě tváří skepticky. Autor má pro odbornou diskusi na toto téma všechny nutné předpoklady: jako člen akademie věd dlouhá léta studoval i prezentoval teorii vědy a kybernetiky, sám kdysi formuloval většinu argumentů proti náboženskému pohledu na svět a konečně prožil hlubokou vnitřní konverzi, díky které na té nejbytostnější rovině poznal, že pravda o vesmíru a životě má poněkud jiné rozměry, mež jim svým rozumem přisuzujeme. Vyzval ke konfrontaci moderní vědecký racionalismus i ověřitelnost vědy a pokusil se dokázat, že skutečná věda boha nejen nevylučuje, nýbrž ve svém výkladu světa přímo předpokládá. ______________________ první vydání, 2005 208 stran ISBN 80-7336-197-3, pevná vazba

251.00 Kč

Život papeže Jana Pavla II.


historie jednoho pontifikátu
Heinz-Joachim Fischer
Za dvě desetiletí, která uplynula od jeho zvolení, se papež Jan Pavel II. významně zapsal do kroniky světových dějin. Po více než čtyři sta padesáti letech první neitalský nejvyšší představitel nejpočetnějšího náboženského společenství planety se do povědomí světové veřejnosti zapsal jako neúnavný světoběžník, který na svých 80 apoštolských cestách navštívil všechny kouty Země, jako bojovník, který zpečetil konec komunistických režimů ve východní Evropě, jako angažovaný průkopník v mezináboženském dialogu či jako neústupný hlasatel lidských práv a sociální spravedlnosti. I přesto, že mnohá jeho prohlášení a rozhodnutí vyvolávají nesouhlasné reakce – zejména přísný katolický konzervatismus v otázkách sexuální morálky či role ženy v církvi – lze jeho přínos do církevní a světové politiky jen stěží podceňovat. Heinz_Joachim Fischer, který získal jako korespondent listu Frankfurter Allgemeine Zeitung světové novinářské renomé, v této knize předkládá výběr z těch nejdůležitějších postřehů, které za uplynulých 20 let nashromáždil. nejde o pouhé nostalgické ohlédnutí, nýbrž o časově aktuální zprávy doplněné komentáři a analýzami, provedenými sice s nezbytným odstupem, ale zároveň člověkem, který se od samého počátku papežovy kariéry pohyboval v jeho těsné blízkosti. V textu tak zřetelně vystupují ústřední motivy papežova jednání a zároveň také jeho skrytá přání a naděje. _____________________ první vydání, 2004 227 stran ISBN 80-7336-208-2, pevná vazba překlad: Martin Burkhard

251.00 Kč 98.00 Kč

Případy královského soudce


zločiny a politické intriky...
Richard Dostál
Na začátku čtrnáctého století, kdy na trůn české země nastoupil Jan Lucemburský, se nejvyšším královským soudcem stal Petr z Rožmberka. V této době byl pohled na dodržování zákonů země všelijaký a pravomoci nejvyššího soudce značně rozplizlé a neurčité. Přesto i tenkrát docházelo ke kriminálním případům. Vydejme se tedy do dob dávno minulých a pokusme se společně s nejvyšším soudcem Země české odhalit zločiny královraždy, únosu a velezrady, a ponořme se do času, ve kterém se odehrály, protože každá minulost má co říci dnešku i budoucnosti... _____________________ první vydání, 2004 211 stran ISBN 80-7336-193-0, pevná vazba

215.00 Kč 98.00 Kč

Ájurvéda duše a těla


ájurvédská cvičení ,...
Pavol Hloška
Ájurvéda je stará orientální věda o dlouhém, spokojeném a zdravém životě. Její hlavní tajemství tkví v poznání, že není vše dobré pro každého a že o tom, co je pro člověka zdravé a prospěšné, rozhoduje jeho individuální tělesná konstituce. Druhá kniha předního českého „ájurvédaře“ Pavla Hlošky navazuje na témata z Ájurvédy česky; opět se dozvíte jak správně kombinovat potraviny, využívat jejich inteligenčních vlastností či jak vytvářet vhodné biochemické podmínky pro zvyšování životní energie, tentokrát však nahlédnete i do hlubšího rozměru ájurvédské medicíny – do práce s emoční a mentální rovinou, která staví základy celkového tělesně-duševního zdraví organizmu a jeho osobnosti. Autor předkládá spoustu praktických návodů pro rozvoj duševních schopností a dovedností. Ani v této knize nechybí vylíčení zajímavých případů z léčitelské praxe, které dokumentují pozoruhodnou účinnost nejstaršího dochovaného medicínského systému světa – indické „vědy o dlouhém životě“. ______________________ první vydání, 2004 232 stran ISBN 80-7336-160-4, brožovaná vazba

179.00 Kč

Rady bylináře Zentricha


lexikon fytoterapie
Josef. A. Zentrich
Zatím poslední poradna neúnavného moravského propagátora bylinné léčby Josefa A. Zentricha přináší náhledy na alternativní medicínu, v nichž se koncentrují celoživotní zkušenosti z vlastní léčitelské praxe i znalosti metod a trendů tzv. školské medicíny. V abecedně řazeném hesláři se autor zastavuje u specifických neduhů dnešní doby i zvláštních léčitelských postupů, na něž reaguje svými nejposlednějšími dojmy a závěry a promlouvá o nich svým příznačným stylem, v němž mísí přívětivou haškovskou mluvu s moravskou jadrností a laskavostí – znaky, které z jeho prací o zdraví učinily mezi českými čtenáři fenomén. Ve zhruba 150 kratších pojednáních se například dozvíte, co doporučují lidové tradice na zdravá jára, kosti, spánek či paměť, jak se v dnešním léčitelství bojuje s hemoroidy, vysokým krevním tlakem, otylostí či vnitřních nádorů, jak lze v samoléčbě uplatňovat slivovici, kombuchu či ocet, nebo jakými pozoruhodnými vlastnostmi se mohou pochlubit dnes už zapomenutý pěťour maloúborný, čereda, bršlice a mistrův kořen. Stranou nezůstávají ani odpovědi na otázky jak poznat dobrého léčitele či jak nejlépe pěstovat a sklízet léčivé byliny. ____________________ první vydání, 2004 291 stran ISBN 80-7336-186-8, pevná vazba

233.00 Kč

Nová reflexní terapie


zcela nový druh reflexní masáže
Friedrich Butzbach
Friedrich Butzbach se stal terapeutem z nutnosti – aby pomohl své těžce postižené dceři, které již lékaři nedokázali pomoci. Intenzivní mnohaletý výzkum a praxe se odrazily i na jeho zkušenostech, které jej dovedly k poznatkům o doposud neznámých reflexních bodech na chodidlech, zejména na palci. Časem tak vytvořil unikátní systém masáže, který klasickou reflexní masáž v mnoha ohledech překonává, neboť přinášejí daleko pronikavější a déle trvající účinky při léčbě některých nemocí než manipulace s dosud známými body. Cenné jsou v tomto ohledu závěry z jeho praktických zkušeností s nejrůznějšími typy pacientů. Vedle detailního popisu zón a bodů na palcích u nohou zde najdete pokyny pro masírování „plusovými a minusovými“ prsty, podrobné léčebné plány pro řadu namocí, například Parkinsonovu chorobu, vysoký krevní tlak nebo astma, interpretace k bolestev prstech, masážní techniky na aktivaci energetického oběhu či věnčitých srdečních cév, masírování čaker a podrobné nákresy k meridiánům a reflexním plochám. _____________________ první vydání, 2005 119 stran ISBN 80-7336-222-8, pevná vazba překlad: Andrea Grulichová

206.00 Kč

Causa Edvard BenešVladimír Liška
Autor sám o knize v úvodu předznamenává: „Jedná se spíše o politologickou studii, v níž mi ovšem zároveň nešlo o to, napsat nějaký klasický životopis Edvarda Beneše, jak by někdo třeba očekával, nýbrž provést i hlubší sondu do toho údobí našeho i evropského vývoje 20. století, jež bylo protkáno pohnutými událostmi majícími vliv na další utváření evropské a světové civilizace, které i on prožíval velice intenzivně. Údobí, jehož byl tento československý státník a diplomat integrální součástí a které na něho mělo zpětně a zákonitě svůj vliv.“ Na dramatickém pozadí dějin vyvstává čtenáři před očima velmi živě a plasticky podaná postava našeho druhého demokratického prezidenta s jeho dobrými stránkami i lidskými chybami, zásluhami i tragickými omyly. Autor společně s Benešem prochází uzlovými obdobími našich dějin – ustavením samostatného státu, aférou generála Gajdy, mnichovskou krizí, atentátem na Heydricha, poválečným uspořádáním Československa společně s únorovou krizí, a snaží se rozkrýt všechny souvislosti v jejich složitosti. Proto také autor nenabízí žádné rezolutní odpovědi, ale nechává na čtenáři, aby si závěry vyvodil sám. K tomu kniha poskytuje rozsáhlou podporu v množství logicky skloubených historických skutečností. Neocenitelným přínosem jsou výběrové citace z důležitých dokumentů, při jejichž četbě někdy doslova tuhne krev – ať už jde např. o Mnichovskou dohodu z roku 1938, nástupnický projev říšského protektora nebo poválečné tzv. Benešovy dekrety. _______________________ první vydání, 2005 280 stran ISBN 80-7336-219-8, pevná vazba

233.00 Kč

Karmické kódy


teorie reinkarnace
Mistr Kut Chumi
V životě každého člověka se objevují situace a události, které nutně vedou k otázce “proč”. Tato kniha nabízí nejen teoretické vysvětlení reinkarnace, karmy a karmických kódů, ale především i praktické analýzy dané životní situace (tzv “čtení karmických kódů) s doporučením, jak jednat a vést svůj život, abyste dosáhli vyšší duchovní a s tím i související materiální úrovně. Příčinou našich nezdarů nejsou “náhody”, ale nedostatek porozumění vlastnímu “já”, který lze ovšem napravit, pokud si uvědomíme, v čem chybujeme a jak postupovat správně. V této knize najdete jedinečné spojení teorie reinkarnace s křesťanstvím, které vás přesvědčí, že tyto dva názory se nejenže nemusí navzájem vylučovat, ale naopak se logickým a jasným způsobem doplňují, a společně vás přivedou na cestu zdokonalení a duchovního růstu. úryvek: Cesta duchovního rozvoje, cesta evoluce, je spojena s určitými obtížemi, a to proto, že přebudování osobnosti je vždy bolestivý a dlouhodobý proces. Každý, kdo se snaží, musí pamatovat na požadavky, které jsou na žáky vznášeny. Je nutné mít čisté úmysly i činy, bojovat s iluzemi, odpovídat za využití získaných zkušeností, dodržovat pravidla „zlatého středu“, být věrný a oddaný Učiteli, rozvíjet se ve prospěch skupiny, nikoli v osobních cílech, a mnoho jiného. Čím vyšší je stupeň evoluce, tím více omezení na sebe žáci berou samostatně, přičemž se cítí svobodní a připravení přijmout nové úkoly. Díky omezením žáci získávají vnitřní zralost, svobodu, vůli a moc duše. Třebaže to na první pohled vypadá podivně a může se zdát, že omezení a svoboda jsou dva protichůdné pojmy, které se navzájem vylučují, je to jen iluze, protože pravda spočívá v tom, že OMEZENÍ je energie JIN a SVOBODA je energie JANG a jedno bez druhého nemůže existovat. Dvě části tvoří jeden celek. Usmějte se nad obtížemi této cesty, vždyť láska a znalosti překonají veškeré překážky. Považujte za štěstí nést světlo poznání. Učte se moudrosti na životních úkazech – život je plný esoterických znalostí. Naučte se považovat každou náhodu za zákonitý jev, každou nahodilost za stanici minulosti nebo budoucnosti. Bitva se odehrává okolo nás, temné síly bojují tajně i zjevně. Buďte moudří v bitvě a využijte energie lásky a síly sjednocení. Pamatujte, že Učitelé na nás stále dohlížejí. _________________________ první vydání, 2005 149 stran ISBN 80-7336-228-7, brožovaná vazba překlad: Veronika Glogarová

170.00 Kč

Zazen Satori


úvod do meditace zazenu
Mistr Kaisen
Hlavní náplní zenbuddhistické školy Sótó je zazen, meditace vsedě. Po stručném seznámení s Buddhovým učením a zenem předávaným z mistra na žáka následuje podrobné vysvětlení tří nejdůležitějších bodů pro správné praktikování zazenu: poloha těla, způsob dýchání a postoj mysli. Mistr Kaisen uvádí i chyby, kterých se začátečníci dopouštějí. Kniha obsahuje také stručný výklad učení Mistra Dešimarua, který přinesl zen do Evropy. Je to také výborná příručka pro všechny, kteří chtějí začít praktikovat meditaci zazen. Je doplněna řadou obrázků. ___________________________ první vydání, 2005 90 stran ISBN 80-7336-221-X, brožovaná vazba překlad: Sótó zen Česká republika

134.00 Kč

Umění pokojného umíráníMistr Kaisen
Kniha je určena všem lidem bez ohledu na jejich víru či náboženství. Mistr Kaisen ji zasvětil utrpení, stáří a smrti. Ukazuje příčiny utrpení a cestu, jak nalézt osvobození v posledních okamžicích pomocí správného dýchání a udržení bdělého vědomí velkým soustředěním na naši pravou Podstatu, kterou je Jasné Světlo. "V každém z nás přebývá Kristus nebo Buddha. Je to jediný Opravdový Mistr a naší jedinou možnou spásou je úplné odevzdání se mu." ________________________ první vydání, 2005 122 stran ISBN 80-7336-217-1, brožovaná vazba překlad: Miloslav Šebela

116.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace
Akční nabídka

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006