Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána
 

Novinky

Nová reflexní terapie


zcela nový druh reflexní masáže
Friedrich Butzbach
Friedrich Butzbach se stal terapeutem z nutnosti – aby pomohl své těžce postižené dceři, které již lékaři nedokázali pomoci. Intenzivní mnohaletý výzkum a praxe se odrazily i na jeho zkušenostech, které jej dovedly k poznatkům o doposud neznámých reflexních bodech na chodidlech, zejména na palci. Časem tak vytvořil unikátní systém masáže, který klasickou reflexní masáž v mnoha ohledech překonává, neboť přinášejí daleko pronikavější a déle trvající účinky při léčbě některých nemocí než manipulace s dosud známými body. Cenné jsou v tomto ohledu závěry z jeho praktických zkušeností s nejrůznějšími typy pacientů. Vedle detailního popisu zón a bodů na palcích u nohou zde najdete pokyny pro masírování „plusovými a minusovými“ prsty, podrobné léčebné plány pro řadu namocí, například Parkinsonovu chorobu, vysoký krevní tlak nebo astma, interpretace k bolestev prstech, masážní techniky na aktivaci energetického oběhu či věnčitých srdečních cév, masírování čaker a podrobné nákresy k meridiánům a reflexním plochám. _____________________ první vydání, 2005 119 stran ISBN 80-7336-222-8, pevná vazba překlad: Andrea Grulichová

206.00 Kč

Causa Edvard BenešVladimír Liška
Autor sám o knize v úvodu předznamenává: „Jedná se spíše o politologickou studii, v níž mi ovšem zároveň nešlo o to, napsat nějaký klasický životopis Edvarda Beneše, jak by někdo třeba očekával, nýbrž provést i hlubší sondu do toho údobí našeho i evropského vývoje 20. století, jež bylo protkáno pohnutými událostmi majícími vliv na další utváření evropské a světové civilizace, které i on prožíval velice intenzivně. Údobí, jehož byl tento československý státník a diplomat integrální součástí a které na něho mělo zpětně a zákonitě svůj vliv.“ Na dramatickém pozadí dějin vyvstává čtenáři před očima velmi živě a plasticky podaná postava našeho druhého demokratického prezidenta s jeho dobrými stránkami i lidskými chybami, zásluhami i tragickými omyly. Autor společně s Benešem prochází uzlovými obdobími našich dějin – ustavením samostatného státu, aférou generála Gajdy, mnichovskou krizí, atentátem na Heydricha, poválečným uspořádáním Československa společně s únorovou krizí, a snaží se rozkrýt všechny souvislosti v jejich složitosti. Proto také autor nenabízí žádné rezolutní odpovědi, ale nechává na čtenáři, aby si závěry vyvodil sám. K tomu kniha poskytuje rozsáhlou podporu v množství logicky skloubených historických skutečností. Neocenitelným přínosem jsou výběrové citace z důležitých dokumentů, při jejichž četbě někdy doslova tuhne krev – ať už jde např. o Mnichovskou dohodu z roku 1938, nástupnický projev říšského protektora nebo poválečné tzv. Benešovy dekrety. _______________________ první vydání, 2005 280 stran ISBN 80-7336-219-8, pevná vazba

233.00 Kč

Karmické kódy


teorie reinkarnace
Mistr Kut Chumi
V životě každého člověka se objevují situace a události, které nutně vedou k otázce “proč”. Tato kniha nabízí nejen teoretické vysvětlení reinkarnace, karmy a karmických kódů, ale především i praktické analýzy dané životní situace (tzv “čtení karmických kódů) s doporučením, jak jednat a vést svůj život, abyste dosáhli vyšší duchovní a s tím i související materiální úrovně. Příčinou našich nezdarů nejsou “náhody”, ale nedostatek porozumění vlastnímu “já”, který lze ovšem napravit, pokud si uvědomíme, v čem chybujeme a jak postupovat správně. V této knize najdete jedinečné spojení teorie reinkarnace s křesťanstvím, které vás přesvědčí, že tyto dva názory se nejenže nemusí navzájem vylučovat, ale naopak se logickým a jasným způsobem doplňují, a společně vás přivedou na cestu zdokonalení a duchovního růstu. úryvek: Cesta duchovního rozvoje, cesta evoluce, je spojena s určitými obtížemi, a to proto, že přebudování osobnosti je vždy bolestivý a dlouhodobý proces. Každý, kdo se snaží, musí pamatovat na požadavky, které jsou na žáky vznášeny. Je nutné mít čisté úmysly i činy, bojovat s iluzemi, odpovídat za využití získaných zkušeností, dodržovat pravidla „zlatého středu“, být věrný a oddaný Učiteli, rozvíjet se ve prospěch skupiny, nikoli v osobních cílech, a mnoho jiného. Čím vyšší je stupeň evoluce, tím více omezení na sebe žáci berou samostatně, přičemž se cítí svobodní a připravení přijmout nové úkoly. Díky omezením žáci získávají vnitřní zralost, svobodu, vůli a moc duše. Třebaže to na první pohled vypadá podivně a může se zdát, že omezení a svoboda jsou dva protichůdné pojmy, které se navzájem vylučují, je to jen iluze, protože pravda spočívá v tom, že OMEZENÍ je energie JIN a SVOBODA je energie JANG a jedno bez druhého nemůže existovat. Dvě části tvoří jeden celek. Usmějte se nad obtížemi této cesty, vždyť láska a znalosti překonají veškeré překážky. Považujte za štěstí nést světlo poznání. Učte se moudrosti na životních úkazech – život je plný esoterických znalostí. Naučte se považovat každou náhodu za zákonitý jev, každou nahodilost za stanici minulosti nebo budoucnosti. Bitva se odehrává okolo nás, temné síly bojují tajně i zjevně. Buďte moudří v bitvě a využijte energie lásky a síly sjednocení. Pamatujte, že Učitelé na nás stále dohlížejí. _________________________ první vydání, 2005 149 stran ISBN 80-7336-228-7, brožovaná vazba překlad: Veronika Glogarová

170.00 Kč

Zazen Satori


úvod do meditace zazenu
Mistr Kaisen
Hlavní náplní zenbuddhistické školy Sótó je zazen, meditace vsedě. Po stručném seznámení s Buddhovým učením a zenem předávaným z mistra na žáka následuje podrobné vysvětlení tří nejdůležitějších bodů pro správné praktikování zazenu: poloha těla, způsob dýchání a postoj mysli. Mistr Kaisen uvádí i chyby, kterých se začátečníci dopouštějí. Kniha obsahuje také stručný výklad učení Mistra Dešimarua, který přinesl zen do Evropy. Je to také výborná příručka pro všechny, kteří chtějí začít praktikovat meditaci zazen. Je doplněna řadou obrázků. ___________________________ první vydání, 2005 90 stran ISBN 80-7336-221-X, brožovaná vazba překlad: Sótó zen Česká republika

134.00 Kč

Umění pokojného umíráníMistr Kaisen
Kniha je určena všem lidem bez ohledu na jejich víru či náboženství. Mistr Kaisen ji zasvětil utrpení, stáří a smrti. Ukazuje příčiny utrpení a cestu, jak nalézt osvobození v posledních okamžicích pomocí správného dýchání a udržení bdělého vědomí velkým soustředěním na naši pravou Podstatu, kterou je Jasné Světlo. "V každém z nás přebývá Kristus nebo Buddha. Je to jediný Opravdový Mistr a naší jedinou možnou spásou je úplné odevzdání se mu." ________________________ první vydání, 2005 122 stran ISBN 80-7336-217-1, brožovaná vazba překlad: Miloslav Šebela

116.00 Kč

Runy


praktická kniha
Igor Warneck
Runy nejsou jen starogermánské písemné znaky, nýbrž i zvláštní pomůcky k věštbám; stejně jako v dávných dobách se může s jejich pomocí magik i dnes pokusit uchopit tajemství tohoto světa. Tato kniha přináší českým čtenářům vyčerpávající úvod do runového pojmosloví, návod k praxi runového věštění a pokyny ke zhotovení vlastních runových kamenů. Součástí výkladu je i přehled jednotlivých run a jejich skrytých významů, runové rituály i poučení o germánských božstvech a slavnostech. _________________________ první vydání, 2004 209 stran ISBN 80-7336-176-0, brožovaná vazba překlad: Jiří Glogar

152.00 Kč

Fenomén indigové barvy


děti nové doby
Carolina Hehenkamp
Kreativním a otevřeným způsobem obrací tato kniha pozornost na životní úkoly nové generace mládeže, tzv. indigových dětí. Jak se zdá, učinily tyto bytosti pozoruhodný evoluční skok. Jejich život a myšlení jsou určovány především intuicí a ve srovnání s „normálními“ dětmi disponují mnohé z nich paranormálními schopnostmi. Indigové děti se nenechají do ničeho nutit, vzpírají se našim zaběhaným myšlenkovým schématům a žijí důsledně podle svých vlastních vnitřních zákonů. Jejich vzdor se často projevuje poruchami učení a chování ve škole a díky tzv. deficienčním faktorům, jako jsou například dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita či přecitlivělost na potraviny, často končí v psychiatrické ordinaci. Autorka v této knize srozumitelně a s pochopením vysvětluje pozadí a význam fenoménu indigové barvy, chce čtenáře svými řešeními, zornými úhly a zkušenostmi podnítit k přemýšlení a otevírá fascinující nové pohledy na vztahy mezi rodiči a dětmi i budoucnost společnosti. Autorka je známou léčitelkou a terapetkou metody aura-soma a zakladatelkou mezinárodní sítě Světelný kruh indigových dětí. _________________________ první vydání, 2005 324 stran ISBN 80-7336-174-4, brožovaná vazba překlad: Sylvie Kurasová

179.00 Kč

Mantra jóga


souhrnné pojednání o Džapa...
Šrí Svámí Šivánanda
Toto vpravdě nadčasové dílo jógové literatury z pera pravděpodobně nejvlivnějšího gurua 20. století Svámího Šivánandy z Rišikéše představuje vyčerpávající soudobý komentář k džapa józe neboli opakování Božích jmen. Přestože se jedná o nejjednodušší formu jógy, stala se dnes v té či oné podobě nedílnou součástí každé z jógových stezek. Seznamuje žáky s teorií a praxí mantry, předkládá množství soustřeďovacích a meditačních cvičení, informuje o účincích jednotlivých manter. Tato kniha je pečlivě zrevidovaným překladem nejvýznamnějšího českého žáka, jemuž velký indický mistr udělil jogínské jméno Svámí Santóšánanda; edičně připravil náš přední „mantrický performer“ Jiří Mazánek. _______________________ první vydání, 2004 149 stran ISBN 80-7336-103-5, brožovaná vazba překlad: Šrí Santóšánanda

152.00 Kč

Tajný život Stalina


necenzurované objevy z...
B. S. Ilizarov
Vědeckost a přísná dokumentárnost se podařila skloubit s čtivostí a dramatičností řediteli centra ruského Národního archivu, profesoru B. S. Ilizarovi, který ve svém objemném díle podal zcela nový obraz „nezlomného Koby a vůdce všech národů“ Josipa Visarionoviče Stalina, přičemž vycházel výlučně z fondů nedávno otevřeného Stalinova archivu a dochovaných částí jeho soukromé knihovny. Tento autentický neretušovaný portrét podává naprosto unikátní pohled do duševního světa člověka, který stál 30 let v čele největší země planety, a to prostřednictvím věcného jazyka jeho lékařských karet, jeho literárního vkusu či utajených dialogů, které vedl s klasiky i svými politickými odpůrci ve svých poznámkách vpisovaných na okraje stránek. _____________________ první vydání, 2005 507 stran ISBN 80-7336-211-2, pevná vazba překlad: Anděla Kramlová

296.00 Kč

Jógové nétí


tradiční indický systém...
Narayan Chögyin Dorje
Ze staré Indie pocházejí zvláštní očistné techniky, které původně sloužily jako přípravná cvičení pro jógu, dnes se však pro svůj pozoruhodný terapeutický přínos začínají uplatňovat v mnohem širším kontextu. Džala nétí neboli výplach nosu je překvapivě jednoduchá a účinná metoda, která působí velmi blahodárně na celou řadu tělesných funkcí. Spojují se v ní léčivé síly soli a vody, aby uvolnily cestu práně – kosmické životní energii, která do těla vstupuje především prostřednictvím dechu. V této knížce se dozvíte nejen vše o různých technikách výplachu nosu, ale dostane se k vám také řada zajímavostí o jógovém životním stylu, protože dýchání hraje v indické duchovní nauce důležitou roli. S jednoduchými a účinnými očistnými technikami můžete dokonale prožívat energii dechu a jemnohmotného těla a přitom vstoupit do zcela nové dimenze pocitů. Výplach nosu prostřednictvím jógového nétí nabízí jednu z nejlepších domácích lékárniček na ty nejběžnější neduhy: neprůchodné dýchací cesty, záněty a alergické symptomy se v Asii už po staletí úspěšně léčí právě touto cestou. ___________________ první vydání, 2005 107 stran ISBN 80-7336-215-5, brožovaná vazba překlad: Eva Bosáková

161.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace
Akční nabídka

Bobule

od rudého praporu k sametu
215.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 117.00

Zázračná uzdravování z pohledu víry a vědy

178.00 Kč
88.00 Kč
ušetříte: 90.00

Keltský horoskop

Podle stromů
251.00 Kč
188.00 Kč
ušetříte: 63.00
více...

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006