Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána
 

Novinky

Moje cesta k pravdě


život v netušených souvislostech
Miloslav Král
Po dvou odborně vedených výkladových publikacích Kosmická paměť (2002) a Existuje Bůh? (2004) se dnes již 75letý Miloslav Král zpovídá ze své celoživotní a často paradoxní cesty k pravdě a hodnotí zákonité i nečekané životní události, které vedly k proměně uznávaného teoretického vědce-ateisty, nihilisty a aktivního člena klubu skeptiků Sysifos v hluboce věřícího, či lépe přesvědčeného člověka. Stěžejní podíl na této dramatické transformaci mělo autorovo setkání s vlastním nevědomím a poznání existence božství, pro něž používá jungovský termín numinózum. Tomuto autoiniciačnímu procesu, který měl dvě fáze, i jejich důsledkům je věnována značná pozornost; právě „vědecky“ detailní líčení těchto prožitků formou autokauzistiky tvoří důležité čtenářské východisko pro pochopení dřívějších Králových teoretických knih. Velký přínos pro laické čtenáře i odborníky má právě fakt, že autor díky svému hlubinnému zážitku neodděluje vědu od života a vědecká přísnost se zde může – jako málo kdy – sesnoubit z osobní zkušeností a potvrdit její platnost. Tak jako v předchozích Králových publikacích je text prokládán éterickými malbami Zdeňka Hajného, které vyvažují exaktní ráz slov mystickou snivostí umění. _________________________ první vydání, 2005 184 stran ISBN 80-7336-246-5, pevná vazba

179.00 Kč

Dějiny kung-fu


filozofie čínských bojových...
Robert Urgela
Čínská bojová umění kung-fu jsou cestou mistrovského ovládnutí sebeobrany a fyzických dovedností, která si na Západě získává stále větší oblibu. V rozmanitosti stylů, škol a interpretací technik se nezasvěcený zájemce jen těžko orientuje, a proto uvítá právě tuto příručku, která se snaží toto spletité téma zpřehlednit. Historický úvod seznamuje se vznikem tradic čínských bojových umění a jejich původními kořeny. Další kapitoly seznamují s různými styly, s jejich využitím i charakteristickými prvky, a především s členitým systémem šaolinského kung.fu, v jehož rámci existuje celá škála útočných a obranných přístupů, z nichž velká většina je prakticky neznámá (tzv. vnitřní kung-fu). Důležitou částí je i pojednání o moderních stylech bojových umění a jejich nejvýznamnějších současných představitelích. _________________________ první vydání, 2005 124 stran ISBN 80-7336-233-3, brožovaná vazba

134.00 Kč

Hrady a podhradí


nový průvodce po hradech a...
Jiří Sommer
V pořadí druhá kniha z cyklu podivuhodných příběhů z našich hradů a zámků navazuje na Báje, mýty a pověsti a pokračuje v náhledech do minulosti dalších vybraných zajímavých objektů České republiky. Vedle historie a poutavé legendistiky deseti významných kulturních průsečíků obsahuje každá kapitola také „technické“ dodatky pro aktivní výletníky, kteří se chtějí dozvědět něco o současném stavu jednotlivých historických památek, jejich dostupnosti i zajímavostech z blízkého okolí, které stojí za to shlédnout. Z obsahu: Tragická svatba (Lipnice) / Děsné konce Englandera (Křivoklát) / Skřípění zubů a praskání kostí (Špilberk) / Tajemná věž Markomanka (Zvíkov) / Válečná lest (Bítov) / Královský vezeň (Bezděz) / Lupič opatovického pokladu (Trosky) / Přestup do jiné dimenze (Houska) / Tatarské uši (Štramberk) __________________________ první vydání, 2005 304 stran ISBN 80-7336-200-7, pevná vazba

224.00 Kč 98.00 Kč

Krásná Helena


historický román ze 17. století
Charlotte Link
Prvotina teprve 21leté německé autorky, která se okamžitě stala bestsellerem. Děj románu se odehrává v období vzestupu a pádu Olivera Cromwella, známého Lorda protektora, odpůrce monarchie. Na trpkých osudech mladé Heleny a jejích přátel a příbuzných autorka ukazuje nejistotu politických převratů a kořeny války a míru. Mladá sedmnáctiletá Helena zpočátku žije svojí první láskou a blížící se svatbou; vzápětí po ní je však tvrdě konfrontována s realitou nejen vlastního nitra, ale také s bezohledným rámcem doby, který si nelze odmyslet, z něhož nelze sebe sama na žádný způsob vyjmout. Postavení ženy a matky dětí, zbavené majetku, bylo dvojnásob obtížné. Helena však dokáže sobě dostupnými prostředky a nejednou dokonce za pomoci loupeživé bandy a jejího vůdce své místo na slunci vybojovat a udržet. Ani jako žena středního věku a nastávající babička se tato žena, uvyklá boji se strázněmi, nedokáže pokojně usadit ve vlasti, kde ji nemilosrdné události připravily o mladické sny; když je jí nástupcem popraveného krále vrácen majetek, vydává se "do země zaslíbené", "za velkou louži", aby si tam se čtvrtým manželem vybudovala nový život. __________________________ první vydání, 2005 320 stran ISBN 80-7336-230-9, brožovaná vazba překlad: Jana Štěpková

233.00 Kč

Tajemné v českých kronikách


zázraky a neobvyklé jevy...
Jaromír Kozák
Staré kroniky jsou opomenutým zdrojem informací, z nichž zřejmě nejpozoruhodnější jsou ty, které dnes označujeme termínem paranormální jevy. Je až s podivem, kolik jich je v českých písemných památkách možné objevit. Ať už listujeme nejstarší dochovanou kronikou Kosmovou, letopisy opata milevského Jarlocha, latinskou autobiografií Karla IV., paměťmi světoběžníka Mikuláše Dačického či zápisky lidového písmáka Františka Vaváka z konce 18. století, všude narážíme na znepokojující četnost nadpřirozených dějů, které tu s barvitostí v detailech, tam s ledabylým opisem zaznamenávali naši předkové už od nejstarších dob. Těžko dnes soudit, zda jsou jen výplodem okouzlené fantazie, folklórní pověrčivosti či mají skutečné podklady; v každém případě jsou fascinujícím prizmatem, jímž lidé dřevních dob nahlíželi na svět kolem sebe. Autor, známý již svými dějinami spiritismu v českých zemích, se pustil do zcela ojedinělého badatelsko-literárního úkolu: z téměř třicítky původních pramenů vybral na tři stovky paranormálních událostí, které statisticky vyhodnotil a v dnešním kontextu zasvěceně okomentoval. Můžete se tak například v podání Václava Hájka z Libočan seznámit s případy psychokineze, materializace a UFO v době knížete Václava, zázračných obrazů a smrtelných kleteb z barokní Poselkyně českých příběhů Jana Beckovského, či pozoruhodné případe levitace a samovznícení z Bydžovského Světa za tří českých králů. Kniha je původním literárním počinem z připravované série, která bude mapovat způsoby, jak se dřívější obyvatelé našich zemí na tyto jevy dívali a co nám odkazují pro současnost. ___________________________ první vydání, 2005 319 stran ISBN 80-7336-227-9, pevná vazba

233.00 Kč

Runy


velká kniha
Zoltán Szabó
Dnešní obliba runového písma tkví bezpochyby v jeho spojitostech s věšteckým uměním, málokdo si však dnes uvědomuje jejich hluboké kořeny v životní symbolice. Autor využívá svých důkladných znalostí matematiky, psychologie i astrologické praxe k tomu, aby dešifroval jednotlivé vikingské znaky v souvislém systému magického šestiúhelníku: pozice každé runy je tak v každém jednotlivém popise vtažena do celkové souvislosti se Stromem života. Tímto způsobem se mu podařilo velmi přesvědčivě otevřít vstup do živoucího „runového kosmu“. Tato velká kniha run předkládá vzrušující syntézu mezi praktickou věštbou, která je vítaným pomocníkem v důležitých životních rozhodnutích, a mocnými živoucími symboly, které obrazným jazykem starogermánských mýtů a legend tlumočí ty nejzákladnější odpovědi na tajemství lidské existence. _______________________ první vydání, 2005 239 stran ISBN 80-7336-223-6, brožovaná vazba překlad: Veronika Beyrová

179.00 Kč

Praktická kniha chiromantie


Máme mapu našeho osudu na dlani?
Věra Kubištová
Chiromantie neboli čtení z ruky patří k vůbec nejstarším metodám věštění a jak ukazuje praxe, i k nejpřesnějším. V čarách, záhybech, pahorcích a mnoha dalších znacích ruky je zapsáno obrovské množství informací o jejich nositeli, aby však mohly vydat svá tajemství, je třeba se v nich naučit správně číst. Chiromantie dnes představuje velmi obsáhlý obor s mnoha výkladovými školami a každoročně vychází na toto téma stále nové knihy. Tato rozsáhlá, 400stránková publikace se snaží ono různorodé pole zmapovat a vytvořit syntézu mnoha dochovaných fungujících metod, aniž by tak činila na úkor detailu a vnitřních souvislostí. ___________________ první vydání, 2004 399 stran ISBN 80-7336-196-5, brožovaná vazba

224.00 Kč

Astrologie a vztahy v praxi


techniky srovnávání horoskopů
Stephen Arroyo
Další z titulů, který dokumentuje mimořádnou zkušenost a jedinečným interpretační styl, kterým vládne pravděpodobně nejuznávanější astrolog současnosti, Američan Stephen Arroyo. „Astrologie a vztahy“ vznikly na podkladě přednáškových cyklů věnovaných synastrii, v nichž autor předložil množství hlubších postřehů a zajímavých souvislostí při výkladu individuálních vztahů podle horoskopu. Autor nezatěžuje své posluchače přemírou suchopárných teorií, ale předkládá pojetí astrologie jako živoucí, dynamické disciplíny, která se snaží postihnout život člověka v jeho nejjemnějších nuancích a v jeho vývojových fázích. Astrologické konstelace nechápe jako fatální danosti, ale jako šance k vnitřnímu vývoji a rozvoji jedince. Kniha se skládá ze čtyř hlavních částí. První se detailně zabývá schopnostmi jedince pro vztah s hloubkovou interpretací Luny, Marsu a Venuše v individuální nativitě, vlastností VII. domu či specifickými druhy partnerské „kompatibility“; druhá rozebírá různé techniky srovnávání horoskopů s ohledem na aspekty a opozice, zmiňuje se též o míšení živlových energií; třetí analyzuje využití jednotlivých astrologických domů v synastrii a konečně čtvrtá se věnuje důkladnému pochopení tranzitů, především vnějších planet, které se vztahují k nejdůležitějším událostem života. Výrazným rysem této Arroyovy publikace je fakt, že vznikla v živé výměně otázek a odpovědí, které jsou velmi často prokládány příklady z praxe, v závěru knihy pak rozbory konkrétních případů, na nichž autor podrobně vysvětluje své postupy. _____________________ první vydání, 2005 288 stran ISBN 80-7336-090-X, brožovaná vazba překlad: Ludmila Plášková

215.00 Kč

Rituály VooDoo v praxi


magická cvičení rituální...
Heike Owusu
Voodoo je magické umění, které silou vůle ovlivňuje skutečnost. Svět, který nás obklopuje, je jen zrcadlem našeho vědomí. Magický svět obrazů se zakládá na poznání, že všechno je na všech úrovních skutečnosti vzájemně propojeno a vytváří nezměrně velkou, různorodou a neoddělitelnou síť energií. Proto magie vzniká na jednom místě, zatímco na jiném místě se její energie hromadí, aby následně působila na místě třetím. Všechny tyto poznatky jsou v kultu voodoo shromážděny v mnoha rituálech, které lze v pozměněné formě najít v mnoha světových kulturách. Společně s touto rituální praxí se v knize prezentují i obecně platné základy magické činnosti, které působí stejně na Haiti či v oblastech jižních oceánů stejně jako v evropských čarodějnických tradicích. Kniha informuje o známých i méně známých praktikách haitských kouzelníků – bokorů, jejichž schopnosti se považují za zvláště mimořádné. Vedle popisů a četných doprovodných ilustrací podává autorka rovněž návody k rozvoji potřebných duševních sil i k provádění smysluplných magických cvičení, nechybí část věnovaná ochraně proti magickým zásahům či etickým základům magické práce. Nechybí ani odkazy na praktiky jiných světových kultur, které mají podobné důsledky jako klasické voodoo. Vybráno z obsahu: Loanové: vyvolávání služebních bohů voodoo – Iniciace do rituální posedlosti – Fetiše – Zombie, elementálové a kouzla se sloužícími duchy – Kouzla s panenkami – Démoni a sférické bytosti – Magické symboly a pomocné prostředky (kruhy, spirály, pentagramy; nože a hůlky – Magické kondenzátory – magická cvičení (uvolňování, dýchání, trans, jasnozřivost, ovládání živlů – Účinky kouzel. _________________________ první vydání, 2005 279 stran ISBN 80-7336-065-9, brožovaná vazba překlad: Anděla Kramlová

215.00 Kč

Numerologie a karma


karmická kabalistika
Angelika Hoefler
Tato skutečně novátorská příručka vědy o číslech vysvětluje principy, jak lze ze jména, jež nám bylo dáno a obsahuje informace o našem osudu, rozpoznat působení tzv. karmy. Toto starobylé sanskrtské slovo znamená „skutek“, „důsledek jednání“. Pomocí zcela originálních numerologických postupů vycházejících z prvků židovské kabaly tak můžete zjistit, jaký jste si s sebou do tohoto světa přinesli životní plán, co v tomto životě chcete uskutečnit, jaké vám z toho plynou úkoly a jaké máte možnosti jednat v klíčových životních situacích. Když rozpoznáte vzorce, které vám opakovaně přinášejí stále tytéž vnější i vnitřní strasti, budete znát i cestu, jak se od nich oprostit. Angelika Hoefler je zakladatelkou tzv. karmické kabalistiky a psychologie jmen. Svému zkoumání věnovala desítky let práce a praktického experimentování a v této publikaci předkládá své dosud nezveřejněné výsledky. Své postupy interpretovala na příkladech osobností jako Johanka z Arku, Rudolf Steiner, Marylin Monroe a Elizabeth Kübler-Rossová nebo na neblahém osudu legendárního Titaniku. Z obsahu: Zasvěcení do karmy: karmická kabalistika – Karmagram: diagram životní setby a sklizně – Kabala dat: rozbory denních, měsíčních a ročních tendencí – Karmické koeficienty _________________________ první vydání, 2005 211 stran ISBN 80-7336-226-0, brožovaná vazba překlad: Ivana Krausová

179.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace
Akční nabídka

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006