Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána

Novinky

Reiki


praktické rady pro I., II. a...
Walter Lübeck
Světově proslulý mistr reiki Walter Lübeck ve své bilanční knize podává úplný přehled jednotlivých stupňů reiki, programy seminářů a cvičební sestavy se všemi jejich zvláštnostmi. Zaměřuje se na cestu tří postupných zasvěcení, jejich zvláštnosti i možné překážky a na množství příkladů z vlastní praxe dokládá, jakým způsobem lze energie reiki využívat v nejrůznějších oblastech lidského života. Věnuje se otázce přenosu síly reiki prostřednictvím mistra i vnitřním procesům, které předcházejí dosažení skutečného mistrovství. Odpovídá na nejčastější otázky související s Usuiho systémem přírodního léčení, rezonanční terapií či profesionálními normami pro vzdělávání. Svou praktickou hodnotou patří kniha bezesporu k tomu nejlepšímu, co bylo doposud v českém jazyce na toto téma publikováno. Jednotlivá zasvěcení na cestě reiki vytvářejí předpoklady k tomu, abychom mohli ke svému sebezdokonalování získávat stále účinnější nástroje a zároveň poskytují stále silnější energetickou ochranu. Pravidelná autoterapie pomocí této kosmické energie aktivuje samoléčebné mechanizmy našeho těla. _______________________ první vydání, 2005 215 stran ISBN 80-7336-240-6, brožovaná vazba přeložil: Miroslav Hubáček

206.00 Kč

Techniky bílé magie


365 ochranných a posilujících...
Mathias Mala
Magii v té či oné podobě vyznává každý z nás: Držíme si palce, pliveme po sobě třikrát pro štěstí, si za volantem dáváme bedlivější pozor, když se před námi mihne přes silnici černá kočka nebo se pro jistotu pokřižujeme, když jde do tuhého. Nějak podvědomě cítíme, že je nám třeba chránit se před „zlou mocí“ či zápornými silami. Ty se ovšem neprojevují nějakou destruktivní ďábelskou zvůlí, působí spíše obyčejně a konvenčně. Malichernost, sobectví, deprese, chamtivost či vypočítavost – to jsou ty nejviditelnější projevy vlivů, kterým naši předkové říkali zlé síly. Ať už si je personifikujeme v podobě temných bytostí či jako vnitřní psychické blokády, chceme se jich zbavit a být před nimi chráněni – a to je posvátným úkolem bílé magie. Esoterické praktiky bílých mágů jsou cestou vlastních zkušeností, a proto v magii neexistují žádné hotové recepty ani náhody. Existuje však poměrně přesný rámec a ukazatele, které umožňují člověku poznat, zda jde správným směrem. A o to jde v této knize, která je pojata jako abecední kompendium prastarých i moderních magických pojmů a praktik, z nichž si může vybrat prakticky každý. K dispozici se vám dostává nepřeberná řada postupů, jako je například zaklínání, práce s magickými kameny, symboly, čísly či sny, využití soli, křídy, olova, rostlin, prstů na ruce či dnů v týdnu, jejichž prostřednictvím můžete ať viditelně, či neviditelně měnit realitu ke svému prospěchu. ______________________ první vydání, 2005 149 stran ISBN 80-7336-232-5, brožovaná vazba překlad: Jana Štěpková

179.00 Kč

Sedmý Tibeťan


završení unikátního...
Christian Salvesen
Takzvaný sedmý Tibeťan je mimořádně účinné zvukové cvičení, které představuje určité završení celého Kelderova systému sedmým rituálem, jež prostřednictvím posvátně tibetské slabiky – mantry óm – rozvibrovává poslední a nejvyšší čakru v hlavě. Autor se podrobně věnuje otázkám lidského hlasu, jeho významu, moci a zdokonalování. Příznivci „Pěti Tibeťanů“ zde naleznou doposud nepublikované skutečnosti ohledně „Himálajského klubu“ plukovníka Bradforda i osobnosti Petera Keldera, který svou fenomenální, dneškem znovuobjevenou knihu napsal již před více jak 70 lety. _________________________ první vydání, 2005 192 stran ISBN 80-7336-245-7, brožovaná vazba překlad: Ivana Krausová

179.00 Kč

Babinský, strašlivý lesů pán


legenda a skutečnost
Dagmar Štětinová
Vyprávění spisovatelky Dagmar Štětinové seznamuje současníky s jednou z obzvláště kontroverzních postav 19. století, kterou v tehdejších Čechách neznal jen málokdo. Tento nejznámější český loupežník a mordýř se nesmazatelně zapsal do dění na českosaském pomezí a za svého života dokázal to, co se daří jen výjimečně – stát se legendou, která vstupuje do kramářských písní i c.k. tisku – a jemuž lidé dodnes na jeho hrob v řepském klášteře kladou kytky. Pro prostý český lid se stal vybájenou obdobou slovenského Jánošíka; humanistické sklony „strašlivého lesů pána“ je ovšem ve světle faktů nutno brát se značnou rezervou. Beletristické pojetí, vycházející z dnes již málo dostupných publikací z doby první republiky, umožnilo autorce zamýšlet se také nad vlivem tehdy módní „loupežnické literatury“, která poznamenala mnoho slavných romantických tvůrců, a spojovat časové a místopisné návaznosti loupežníka Babinského a největšího z našich básníků K. H. Máchy: první se narodil v Litoměřicích a zemřel v Praze, u druhého tomu bylo přesně naopak. Oba se krajem toulali a míjeli se, oba ovlivnili literaturu a romanticky založené duše. Babinský stejně jako Mácha poznal peklo i ráj, u každého z nich však dostavily v opačném pořadí: Největšímu z hříšníků svě doby bylo dáno zemřít jako zahradník milovaný jeptiškami za zdmi kláštera Boromejek a prožít tak lidský příběh v pozoruhodné plnosti… ________________________ první vydání, 2005 150 stran ISBN 80-7336-224-4, pevná vazba

161.00 Kč

Andělské mandaly


malujeme mandaly pro zdraví a...
Libuše Šípová
Mandala se díky svému jedinečnému koncentrickému tvaru nabízí jako ideální předloha pro meditaci i nezkušeným, nervózním a stresovaným lidem. Akt malování přitom proces meditace i vlastního poznání jedinečným způsobem posiluje. Důležité je pouze využít široké palety barev, která poskytne dostatek prostoru pro vaši fantazii – jaké si zvolíte, je čistě na vás. Během vybarvování mandal budete postupně vnímat, jak se vám zklidňuje dýchání. Pokud se do této tvůrčí meditace skutečně ponoříte a zcela se uvolníte, spočinete sami v sobě. A až učiníte poslední tah, budete se cítit jako znovuzrození… Andělské mandaly, které byly autorce předány prostřednictvím automatické kresby, v sobě mají zakódovány energie specifických vesmírných sil, jejichž vlivy, záření i vnitřní barevnost jsou naznačeny v doprovodném textu. Poznejte zvláštní symboly sedmi archandělů, jednotlivých živlů či ročních období, naučte se prostřednictvím těchto duchovně tvořivých omalovánek prohlubovat spojení se svým strážným andělem a dalšími nebeskými pomocníky. ____________________________ první vydání, 2005 7 stran + 25 listů ISBN 80-7336-214-7, brožovaná vazba

179.00 Kč

Moje cesta k pravdě


život v netušených souvislostech
Miloslav Král
Po dvou odborně vedených výkladových publikacích Kosmická paměť (2002) a Existuje Bůh? (2004) se dnes již 75letý Miloslav Král zpovídá ze své celoživotní a často paradoxní cesty k pravdě a hodnotí zákonité i nečekané životní události, které vedly k proměně uznávaného teoretického vědce-ateisty, nihilisty a aktivního člena klubu skeptiků Sysifos v hluboce věřícího, či lépe přesvědčeného člověka. Stěžejní podíl na této dramatické transformaci mělo autorovo setkání s vlastním nevědomím a poznání existence božství, pro něž používá jungovský termín numinózum. Tomuto autoiniciačnímu procesu, který měl dvě fáze, i jejich důsledkům je věnována značná pozornost; právě „vědecky“ detailní líčení těchto prožitků formou autokauzistiky tvoří důležité čtenářské východisko pro pochopení dřívějších Králových teoretických knih. Velký přínos pro laické čtenáře i odborníky má právě fakt, že autor díky svému hlubinnému zážitku neodděluje vědu od života a vědecká přísnost se zde může – jako málo kdy – sesnoubit z osobní zkušeností a potvrdit její platnost. Tak jako v předchozích Králových publikacích je text prokládán éterickými malbami Zdeňka Hajného, které vyvažují exaktní ráz slov mystickou snivostí umění. _________________________ první vydání, 2005 184 stran ISBN 80-7336-246-5, pevná vazba

179.00 Kč

Dějiny kung-fu


filozofie čínských bojových...
Robert Urgela
Čínská bojová umění kung-fu jsou cestou mistrovského ovládnutí sebeobrany a fyzických dovedností, která si na Západě získává stále větší oblibu. V rozmanitosti stylů, škol a interpretací technik se nezasvěcený zájemce jen těžko orientuje, a proto uvítá právě tuto příručku, která se snaží toto spletité téma zpřehlednit. Historický úvod seznamuje se vznikem tradic čínských bojových umění a jejich původními kořeny. Další kapitoly seznamují s různými styly, s jejich využitím i charakteristickými prvky, a především s členitým systémem šaolinského kung.fu, v jehož rámci existuje celá škála útočných a obranných přístupů, z nichž velká většina je prakticky neznámá (tzv. vnitřní kung-fu). Důležitou částí je i pojednání o moderních stylech bojových umění a jejich nejvýznamnějších současných představitelích. _________________________ první vydání, 2005 124 stran ISBN 80-7336-233-3, brožovaná vazba

134.00 Kč

Hrady a podhradí


nový průvodce po hradech a...
Jiří Sommer
V pořadí druhá kniha z cyklu podivuhodných příběhů z našich hradů a zámků navazuje na Báje, mýty a pověsti a pokračuje v náhledech do minulosti dalších vybraných zajímavých objektů České republiky. Vedle historie a poutavé legendistiky deseti významných kulturních průsečíků obsahuje každá kapitola také „technické“ dodatky pro aktivní výletníky, kteří se chtějí dozvědět něco o současném stavu jednotlivých historických památek, jejich dostupnosti i zajímavostech z blízkého okolí, které stojí za to shlédnout. Z obsahu: Tragická svatba (Lipnice) / Děsné konce Englandera (Křivoklát) / Skřípění zubů a praskání kostí (Špilberk) / Tajemná věž Markomanka (Zvíkov) / Válečná lest (Bítov) / Královský vezeň (Bezděz) / Lupič opatovického pokladu (Trosky) / Přestup do jiné dimenze (Houska) / Tatarské uši (Štramberk) __________________________ první vydání, 2005 304 stran ISBN 80-7336-200-7, pevná vazba

224.00 Kč 98.00 Kč

Krásná Helena


historický román ze 17. století
Charlotte Link
Prvotina teprve 21leté německé autorky, která se okamžitě stala bestsellerem. Děj románu se odehrává v období vzestupu a pádu Olivera Cromwella, známého Lorda protektora, odpůrce monarchie. Na trpkých osudech mladé Heleny a jejích přátel a příbuzných autorka ukazuje nejistotu politických převratů a kořeny války a míru. Mladá sedmnáctiletá Helena zpočátku žije svojí první láskou a blížící se svatbou; vzápětí po ní je však tvrdě konfrontována s realitou nejen vlastního nitra, ale také s bezohledným rámcem doby, který si nelze odmyslet, z něhož nelze sebe sama na žádný způsob vyjmout. Postavení ženy a matky dětí, zbavené majetku, bylo dvojnásob obtížné. Helena však dokáže sobě dostupnými prostředky a nejednou dokonce za pomoci loupeživé bandy a jejího vůdce své místo na slunci vybojovat a udržet. Ani jako žena středního věku a nastávající babička se tato žena, uvyklá boji se strázněmi, nedokáže pokojně usadit ve vlasti, kde ji nemilosrdné události připravily o mladické sny; když je jí nástupcem popraveného krále vrácen majetek, vydává se "do země zaslíbené", "za velkou louži", aby si tam se čtvrtým manželem vybudovala nový život. __________________________ první vydání, 2005 320 stran ISBN 80-7336-230-9, brožovaná vazba překlad: Jana Štěpková

233.00 Kč

Tajemné v českých kronikách


zázraky a neobvyklé jevy...
Jaromír Kozák
Staré kroniky jsou opomenutým zdrojem informací, z nichž zřejmě nejpozoruhodnější jsou ty, které dnes označujeme termínem paranormální jevy. Je až s podivem, kolik jich je v českých písemných památkách možné objevit. Ať už listujeme nejstarší dochovanou kronikou Kosmovou, letopisy opata milevského Jarlocha, latinskou autobiografií Karla IV., paměťmi světoběžníka Mikuláše Dačického či zápisky lidového písmáka Františka Vaváka z konce 18. století, všude narážíme na znepokojující četnost nadpřirozených dějů, které tu s barvitostí v detailech, tam s ledabylým opisem zaznamenávali naši předkové už od nejstarších dob. Těžko dnes soudit, zda jsou jen výplodem okouzlené fantazie, folklórní pověrčivosti či mají skutečné podklady; v každém případě jsou fascinujícím prizmatem, jímž lidé dřevních dob nahlíželi na svět kolem sebe. Autor, známý již svými dějinami spiritismu v českých zemích, se pustil do zcela ojedinělého badatelsko-literárního úkolu: z téměř třicítky původních pramenů vybral na tři stovky paranormálních událostí, které statisticky vyhodnotil a v dnešním kontextu zasvěceně okomentoval. Můžete se tak například v podání Václava Hájka z Libočan seznámit s případy psychokineze, materializace a UFO v době knížete Václava, zázračných obrazů a smrtelných kleteb z barokní Poselkyně českých příběhů Jana Beckovského, či pozoruhodné případe levitace a samovznícení z Bydžovského Světa za tří českých králů. Kniha je původním literárním počinem z připravované série, která bude mapovat způsoby, jak se dřívější obyvatelé našich zemí na tyto jevy dívali a co nám odkazují pro současnost. ___________________________ první vydání, 2005 319 stran ISBN 80-7336-227-9, pevná vazba

233.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace
Akční nabídka

Humorné historky o sexu

205.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 107.00

Neslavné konce mocných

boží mlýny v dějinách
223.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 125.00

V zajetí kardinála

historický román z období...
206.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 108.00
více...

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006