Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána

Novinky

Výpravy do mýtické minulosti


nové důkazy o skutečné...
Zecharia Sitchin
Byla Trója pouhou básnickou představou, skutečným místem, kde bojovali a zmírali hrdinové, či jevištěm, na němž mstiví bohové pohybovali lidskými osudy jako šachovými figurkami? Existovala Atlantida nebo je jen alegorickým mýtem antiky? Byly civilizace Nového světa v kontaktu s kulturou Starého světa celá tisíciletí před Kolumbem? Právě návštěvou bájné Tróji zahajuje Zecharia Sitchin vzrušující výpravy do mýtické minulosti, na nichž zkoumá skryté důkazy o skutečné minulosti lidstva, a tím nabízí i dramatické průhledy do jeho budoucnosti. Vůbec poprvé ve svých knihách odhaluje své badatelské postupy a podává svědectví o svých napínavých expedicích do vzdálených, legendárních i málo přístupných míst, které mu přinesly evidentní důkazy o tom, že starověké mýty představují záznamy skutečných událostí, že bohové dávných národů byli návštěvníky z jiné planety a že nejsme ve Sluneční soustavě sami. Zkoumání dovedlo autora také k přesvědčení o pravdivosti Bible. V poutavém vyprávění může čtenář doprovázet autora a skupinu jeho nadšených příznivců do mayských chrámů na Yucatánu, do podzemí pod Chrámovou horou v Jeruzalémě, do příbytku sumerské bohyně, na vrcholky potopených ostrovů v Egejském moři, do tajemných svatyň v Jordánsku, Sýrii či Libanonu, do nepřístupných muzejních sbírek i zřídka navštěvovaných archeologických lokalit. Mnohé z destinací přinášejí pozoruhodné objevy vyvracející zavedená vědecká dogmata, odhalují osudy provokativních artefaktů a odkrývají stopy po přítomnosti návštěvníků z jiného světa. Zecharia Sitchin, uznávaný orientalista a znalec sumerských klínopisných textů, autor bestsellerů Schody k nebesům, Války bohů a lidí, Ztracené říše, Návrat ke genesis či Když započal čas, se ve své nejnovější knize se čtenářem dělí nejen o své rozsáhlé znalosti starověkých civilizací a bezprostřední zkušenosti často umocňované vzrušenou dikcí očitého svědectví, ale také o mnoho doposud nepublikovaných fotografií ze svého soukromého archivu. Tato poutavá historicko-archeologická exkurze k počátkům lidstva je cestovním průvodcem pro všechny, kteří touží navštívit nejvýznamnější dějiště naší společné minulosti. _____________________ první vydání, 2005 284 stran ISBN 80-7336-238-4, pevná vazba překlad: Michal Šubrt

251.00 Kč

Třetí tajemství


tajemství tajných...
Steve Berry
Napínavý román, který si svým svižným tempem i nečekanou hloubkou svého poselství získal celosvětové uznání. Steve Berry se prostřednictvím dokonalé thrillerové zápletky, která se opírá o kostru skutečných dějinných faktů, dotýká značně kontroverzních témat dnešní doby a nabízí vzrušující výpravu do dějin církve i do budoucnosti náboženského světonázoru. Fatima, Portugalsko 1917: Panna Marie se zjevuje třem pasáčkům, aby jim prozradila tři tajemství. Dvě z nich se svět záhy dozví, třetí však zůstává zapečetěno za zdmi vatikánských tajných archivů, kde se o něm mohou dozvědět pouze papežové. V roce 2000 nastává zlom: Církev toto poslední tajemství prostřednictvím Jana Pavla II. zveřejňuje, nejasný tón a víceméně triviální povaha však v mnohých věřících vzbuzují pochybnosti, jedná-li se skutečně o slova Bohorodičky – zdá se, že pravý obsah byl záměrně zdeformován. Vatikán, současnost: Papežský tajemník Otec Colin Michener si dělá vážné starosti o Svatého otce. Klement XV. vchází za bezesných nocí do vatikánské riservy, do níž mají přístup jen papežové a v níž jsou uchovávány ty nejtajnější a nejkontroverznější církevní dokumenty. I když Michener nezná podrobnosti, je si jist, že papežova vnitřní tíseň má spojitost s fatimským zjevením. Stejně vážné starosti, i když zdaleka ne motivované soucitem ke starému pontifikovi, má i vatikánský státní sekretář kardinál Valendra, který lační po papežském úřadu, jenž mu při posledním konkláve jen o vlas unikl. Nynější Klementův zájem o Fatimu hrozí, že vyjde na světlo stará, šokující pravda, o jejíž utajení Valendra tolik let usiloval. Když papež Klement vyšle svého tajemníka do rumunských hor, aby vyhledal jistého starého kněze, dost možná posledního člověka na Zemi, který zná skutečné poselství matky Ježíšovy – rozpoutá se dramatický sled událostí, který Michenerovi odhalí, že má ve svých rukou zřejmě osudy celé církve… _________________________ první vydání, 2005 407 stran ISBN 80-7336-257-0, brožovaná vazba překlad: Michal Šubrt

224.00 Kč

Inteligence těla


co byste měli vědět, abyste...
Marianne Koch
Kdy začínáme stárnout? Ve třiceti, padesáti či sedmdesáti? Možná i později – přijde na to, říkají vědci. Každopádně je nade vší pochybnost prokázáno, že způsob, jakým žijeme, má na mladistvost a chuť do života v pozdějších letech zcela zásadní vliv. Marianne Kochová, bývalá internistka a pozdější dlouholetá moderátorka populárního německého pořadu o zdraví, předkládá na základě nejnovějších studií množství možností, které se nám nabízejí, abychom zůstali mladiství a duševně fit co nejdéle. Svým osobním, živým vyprávěcím stylem dokáže výborně nastínit, co znamená stárnout „inteligentně“ – jak zacházet se svým tělem, myslí i duší, abychom si uchovali energii a kvalitu života i v pokročilém věku. Celkem 11 obsáhlých kapitol přináší aktuální poznatky a užitečné informace ke všem podstatným i méně podstatným aspektům stárnutí: Ke správnému stravování, pohybu, udržování kondice kostí, kloubů a cév, tipy na udržování svěžesti mozkových buněk, psychické pohody, odbourává různá tabu o sexualitě a věkových hranicích, kráse a stáří či řadu společenských předsudků. _________________________ první vydání, 2005 272 stran ISBN 80-7336-259-7, brožovaná vazba překlad: Eva Bosáková

215.00 Kč

Zítra znovu…Dagmar Rusková-Banasinská
O umění párového soužití bylo za mnohá staletí popsáno již mnoho papíru, a přesto si lidé svůj život ve dvou často zbytečně komplikují vzájemným neporozuměním, nesmyslnými rozepřemi, hádkami a nezřídka dokonce násilím. Největší problémy nastávají, když se snaha o nápravu odvíjí jednostranně, když je vztah asymetrický – zkrátka když má jeden dobrou vůli a druhý tento základní přívlastek úspěšného soužití postrádá. Ve většině případů takovýchto životních komplikací pak k nápravě už nestačí pouze dobrá vůle obou stran, ale pošramocený vztah vyžaduje ještě zásah nezaujatého opraváře zvenčí, který oba účastníky tímto životním úskalím provede a dobrou radou dopomůže k ozdravení. Právě takovým průvodcem v mezilidské komunikaci je psychosomatická art-terapeutka Dagmar Rusková, která ve své objemem nevelké, zato obsahem nabité knížce podává srozumitelný návod na řešení rozličných krizových situací, a to především prostřednictvím obnoveného chápání lásky, sexu a komunikace. Publikace funguje nejen jako první pomoc v havarijních životních situacích, ale názorné příběhy ze života přinášejí také účinnou prevenci proti nejrůznějším partnerským klopýtnutím. Zajímavé situace spojené s návodem různých partnerských her pak poskytují podnětnou inspiraci pro všechny, kteří se ocitli v citové nouzi. _________________________ první vydání, 2005 101 stran ISBN 80-7336-241-4, brožovaná vazba

116.00 Kč

Mystické příběhy


Čarodějova zahrádka a jiné...
Luboš Štěrba
Mystické příběhy jsou sbírkou povídek, které nabízejí zcela jiný pohled na lidské bytí, než je zavedeným pravidlem. Vedou čtenáře do skrytých rovin života a evokují prožitky hlubokých tajemství, která se lidské mysli otevírají – umírání a smrt, posmrtný život duše, smysl života či skutečnost, kterou nazýváme slovem Bůh. I když se příběhy postav, odehrávající se v našem reálném světě, mohou jevit neuvěřitelné, nejde jen o pouhou literární fikci. Zážitky z klinické smrti, magie, vzpomínky na minulé životy či mystické splynutí s pramenem veškerenstva se opírají o reálné zkušenosti, o nichž k nám promlouvají celé generace mystiků, jasnozřivých jedinců, a v neposlední řadě se o nich zmiňují i mnozí vědci zabývající se zkoumáním změněných stavů vědomí. Kniha čtenáře uvádí do nejhlubších zákonitostí života a vnuká poznání, že nic se neděje náhodně, že každý, i ten nejbanálnější jev, má své skryté dimenze, že do všeho je uložen smysl a význam, i když je často svýma očima nevidíme. ______________________ první vydání, 2005 160 stran ISBN 80-7336-244-9, pevná vazba

161.00 Kč

Kniha elfů a víl


v zářivé říši fantazie
Ditte a Giovanni Bandini
Jsou plné vznešenosti i uhihňané, velkorysé i pomstychtivé, plní tři přání, čarují a proklínají podle libosti. Žijí na horách, ve studánkách, květinách, v jiných světech – a nejnověji dokonce i na internetu. Víly a elfové nás fascinují už po staletí, setkáte se s nimi všude od Švédska až po Itálii: víme ale, kdo tyto nadpřirozené bytosti skutečně jsou a jestli vůbec existují? na tyto a mnohé další otázky ohledně „malého lidu“ zkoumají Ditte a Giovanni Baldiniovi vzrušujícím a nanejvýš informativním způsobem a přinášejí přitom velké množství starých i nových příběhů, bájí i očitých svědectví. ______________________ první vydání, 2005 256 stran ISBN 80-7336-263-5, brožovaná vazba překlad: Monika Kuprová

215.00 Kč

Nově odkrytá tajemství pyramid


kdo, kdy a jak postavil pyramidy
Horst Bergmann, Frank Rothe
Pyramidy lidstvo fascinují již odnepaměti a mnozí badatelé i dobrodruzi se snažili dopátrat jejich tajemství. Autoři tohoto nového pojednání o největší ze záhad lidstva se k jejímu vyřešení přibližují z matematického hlediska a dospívají ke skutečně fenomenálním poznatkům. Pomocí exaktních číselných postupů se pokusili dešifrovat univerzální kód, který prozrazuje, že pyramidy lze chápat jako obrovské kamenné učebnice, do nichž staří Egypťané zašifrovali své poznatky o světě. Nejedná se pouze o zákony geometrie a matematické konstanty, ale třeba o vzdálenosti Země od Slunce a sousedních planet, mapu sousední galaxie, poloměr zeměkoule nebo dokonce vlastnosti šroubovice DNA. Pomocí kódu pyramid lze navíc rozluštit techniku regenerace těla, jíž stavitelé těchto monumentů vděčili za příslovečný biblický věk. Autoři se také ve světle nových poznatků zabývají letitými otazníky kolem vzniku pyramid, jako jsou stavební technologie, skryté poselství hieroglyfů, stáří pyramid či nejasnosti ohledně původu stavitelů. ________________________ první vydání, 2005 328 stran ISBN 80-7336-255-4, pevná vazba překlad: Dana Wittlerová

260.00 Kč

Virgule a kyvadlo


radiestézie v praxi
Manfred B. Hartmann
Práce s kyvadlem a virgulí se opírá o vědomosti přenášené tradicí, které byly mezitím potvrzeny také soudobými vědeckými poznatky. Obě léčitelské pomůcky jsou efektivním nástrojem pro odhalování škodlivých polí, která jsou způsobena například elektrosmogem nebo zemským zářením. Málokdo asi neslyšel o zdánlivě zázračných uzdraveních, k nimž došlo díky tomu, že proutkař našel pod postelí vodní žílu a doporučil lůžko přemístit do oblasti, kde se žádné záření nevyskytovalo. Proutkařské umění však má jen pramálo společného s magií, protože se zakládá především na solidní dlouhodobé zkušenosti. S pomocí knihy německého autora, který má rozsáhle znalosti pomezních vědních disciplín především v oblasti medicínské práce s alternativními léčitelskými metodami, si můžete toto pozoruhodné vědění postupně osvojit důkladným úvodem do problematiky, a především pečlivě strukturovanou praktickou částí, která se zaměřuje na osvojení schopnosti vnímat záření. Jedná se o pokračování úspěšné příručky „Kyvadlo – praktická kniha“, která se v krátkém čase stala nejpopulárnějm manuálem moderní radiestéze u nás. __________________________ první vydání, 2005 120 stran ISBN 80-7336-011-X, pevná vazba překlad: Silvie Kurasová

224.00 Kč

Praktická cvičení na...


56 technik
Ursula Georgii
Pokud jste toho o čakrách a auře již hodně přečetli, ale stále nevíte, jak převést teorii do praxe, pak dostáváte do rukou ideálního průvodce. Autorka se snažila najít ten nejlepší způsob, jak předat své energetické zkušenosti, a nakonec se rozhodla sestavit praktickou cvičebnici, která se nezatěžuje spletitými výklady, nýbrž jde rovnou k jádru věci: Abyste mohli poznat, co čakry a aura jsou, musíte je nejprve cítit. Text obsahuje celkem 52 vizualizačních, dechových a pohybových cvičení, jejichž prostřednictvím se budete moci dostat do kontaktu s energií svého vlastního těla, ale také s energií země, slunce či vesmíru, naučíte se navazovat spojení s elementárními bytostmi a vnitřním dítětem, očišťovat tělo, mysl i sny pomocí vnitřních zvuků a obrazů, vnímat energii v čakrách a uvolňovat její potenciál – a mnohé další techniky. Každé cvičení se skládá ze čtyř částí: záměr vysvětluje cíle, které je možné prostřednictvím cvičení dosáhnout, afirmace podává slovní sugesci, která vám pomůže umocnit jeho účinek, průběh podává podrobné instrukce a v poznámce jsou uváděny dopňkové informace, varianty či možné kombinace s ostatními technikami. _______________________ první vydání, 2005 144 stran ISBN 80-7336-237-6, brožovaná vazba

161.00 Kč

Záhadné postavy českých...


tragické osudy mocných a...
Vladimír Liška
Mnohé historické postavy vstupují do galerie osobností díky svým kontroverzním činům nebo nedořešeným otazníkům v jejich životních osudech. Nemálo se jich objevuje i v českých dějinách, a tak autor dostál slibu, jež dal svým čtenářům v prvním díle Záhadných postav českých dějin a zahrnul do svého pokračování další neméně pozoruhodné osobnosti, na něž už nezbylo místa. Přestože většinu uváděných jmen nejspíš znáte ze školy, většinu informací, s nimiž se zde setkáte, berte jako nahlédnutí za oponu, kde vás čekají skutečnosti obvykle neznámé nebo i překvapivé. Ty posloužily autorovi k novým syntézám, které nikdy nenesou pečeť oficiální učebnicové historiografie. Zapátrejme proto v odkazu našich předků, kteří nám svými počiny odkázali naděje i mementa, která si každý z nás v sobě nosíme doposud…. Z obsahu: Prokletí krále Marobuda / Největší Slavníkovec (svatý Vojtěch) / Legenda zvaná Kristiánova / Mýtus podivné lásky (Oldřich a Božena) / Jak se rodí mučedník (svatý Jan Nepomucký) / Poslední pře Prokopa Holého / Za krále Holce (Ladislav Pohrobek) / Bonviván české renesance (Petr Vok z Rožmberka) / A vzalo si ho peklo… (Jakub Krčín z Jelčan) / Podivná smrt doktora Tyrše / Nedoceněný génius (Karel Slavoj Amerling) / Jak chutná sláva (Ema Destinová) / Smrt zaprodance (Emanuel Moravec) _________________________ první vydání, 2005 216 stran ISBN 80-7336-012-8, pevná vazba

224.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace
Akční nabídka

Pojednání o upírech

moderní studie starého...
224.00 Kč
128.00 Kč
ušetříte: 96.00

Duše a tělo

tajemství křesťanské mystiky
169.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 71.00

Hrady a podhradí

nový průvodce po hradech a...
224.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 126.00

Tajemství milosti

archetypy symbolů
223.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 125.00
více...

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006