Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána

Novinky

Magie druidů a wiccanů


druidcraft
Philip Carr-Gomm
Nauky druidů a wicca jsou dva velké proudy západní pohanské tradice, které nyní procházejí renesancí na celém světě. Je to tím, že lidé stále více vyhledávají duchovní tradice založené na lásce k přírodě a planetě Zemi. Také čtenáři projevují zvyšující se zájem o kombinaci myšlenek těchto dvou tradic, aby je zařadili do vlastní duchovní praxe. V knize, která může být považována za inspirujícího průvodce zemskou spiritualitou, nabízí Philip Carr-Gomm duchovní cestu, jež spojuje víru a praktiky wiccy s naukou druidů; tato novodobá syntéza se nazývá druidcraft. Druidcraft čerpá ze staré ústní tradice, spisů, magického umění a sezónních oslav jak druidských, tak wiccanských mistrů, a nabízí tak inspiraci, učení, rituály a techniky magie, které pomáhají čtenáři najít přístup k vlastní vnitřní síle ve formě tvůrčích schopností, intuice a léčitelství. Philip Carr-Gomm je spisovatel, psycholog a vrchní druid Řádu bardů, ovatů a druidů. Je autorem řady dalších knih, jež naše nakladatelství připravuje k vydání. __________________ první vydání, 2008 176 stran ISBN 978-80-7336-426-7, brožovaná vazba překlad: Jaroslava Karpíšková

215.00 Kč

Léčení archandělů


léčení na dálku pomocí světla
Trudi Thali
Ve dvou předcházejících publikacích – Archandělé, meridiány a čakry, Samoléčení s anděly – přinesla mezinárodně uznávaná terapeutka Trudi Thali fascinující vhled do zcela nové dimenze, která nám umožňuje pozoruhodně rozvinout náš vlastní duchovní potenciál. Prostřednictvím této knihy si můžete navíc osvojit tolik potřebnou schopnost překonávat pomocí léčení čas a prostor ve společnosti, ve které jsou vztahy na dálku a cestování za prací naprostou samozřejmostí. Oblíbená léčitelka nám názorně předvede na příbězích ze své praxe, že pomocí meditací a modliteb máme v rukou úžasně jemný nástroj, se kterým se naučíme překonat hranice prostoru a léčit své bližní. ___________________ první vydání, 2008 103 stran ISBN 978-80-7336-470-0, pevná vazba překlad: Miriam Pešková

215.00 Kč

Cesta světla


spirituální poselství...
Bratr Benno Kehl
Již jako malý chlapec byl bratr Benno Kehl fascinován svatým Františkem z Assisi. Dnes tento charismatický mnich celou svou duší tlumočí duchovní poselství zakladatele řádu žebravých bratří. Slavný Františkův Hymnus na slunce prožívá denně jako iniciaci na své cestě víry a nadšeně předává tuto spásnou a osvobozující zkušenost hledajícím lidem všech vyznání. __________________ první vydání, 2008 192 stran ISBN 978-80-7336-463-2, pevná vazba s přebalem překlad: Eduard Světlík

260.00 Kč

Elfové, hobiti, trpaslíci a mýtyAndrea Čudrnáková
Tato publikace je nejnovějším přírůstkem do rodiny knih a článků o světadílu Středozemě, který ve svém literárním díle oživil anglický profesor John Ronald Reuel Tolkien. O jeho světě již bylo napsáno velké množství pojednání nejrůznější kvality a úrovně, z nichž většina nepřináší nic nového, pouze staronové názory toho či onoho kritika na Tolkienovo dílo. Práce z pera brněnské autorky Andrey Čudrnákové se však od této produkce v mnohém odlišuje. Tematicky se nezaměřuje pouze na svět Středozemě, ale její jádro přesahuje k jiným historicko-mytologickým dílům. Díky tomu je určena širším spektru čtenářů, nejen pro příznivce Tolkiena, ale i milovníkům fantasy literatury či zájemcům o oblast kultury a mytologie dávných národů. __________________ první vydání, 2008 317 stran ISBN 978-80-7336-427-4, pevná vazba

269.00 Kč

Hovory s akášou 2


astralita – reinkarnace –...
Antonín Mareš, Jos. A. Zentrich
V pokračování Hovorů autor rozvíjí svůj pohled do oblastí, kterými procházíme v přípravě na náš pozemský život a v nichž jsou koncipovány nejen všechny naše skutky, ale i záznamy jevů a událostí, které jsou pro nás coby lidské bytosti určující. Dosud nepublikovaným způsobem se zde otevírá pohled na astrální, myšlenkový a duchovní svět a tím je nejen objasněna jejich činnost, ale zároveň dopodrobna zmapována celá struktura bytí. Člověk je zde podán v kontextu kosmického plánu a jeho úkolů současně z pohledu duchovních nauk a novodobé fyziky. ___________________ první vydání, 2008 190 stran ISBN 978-80-7336-448-9, brožovaná vazba

224.00 Kč

Strážní andělé


o podstatě a působení našich...
Penny McLean
Strážní andělé mohou vstupovat do našeho života jako čistá energie i jako pomáhající lidé a vysílat svá poselství jako ochranné teplo či varující hlas. Tato publikace vás seznámí s myšlenkovým bohatstvím a pestrostí jevových forem našich spirituálních průvodců. S inspirativní jasností autorka ukazuje, jak s nimi můžeme navázat kontakt a kolika rozmanitými způsoby nám mohou pomáhat. Otevřete svá srdce a naučte se vnímat poselství svých duchovních pomocníků, neboť to jsou často drobnosti, které nesou znamení vašich strážných duchů a jejich velké moudrosti. ____________________ první vydání, 2008 190 stran ISBN 978-80-7336-402-1, pevná vazba s přebalem překlad: Eduard Světlík

242.00 Kč

Křišťálové děti


nová generace indigových dětí
Doreen Virtue
Křišťálové děti představují novou generaci, která přišla na zemský povrch po indigových dětech. Jsou to děti od novorozeneckého věku po pětileté chlapce a děvčata, někteří zástupci vlny křišťálových dětí však dnes mají i sedm let. Jsou stejně jako ty indigové vysoce jasnozřivé a citlivé – avšak bez tmavého okraje a energie zloby.Křišťálové děti jsou nádherné zevnitř i zvenčí – jediný pohled do jejich očí prozradí Boží lásku a moudrost. Mají jasnou, zářivou a opalizující auru – zdá se, jako by z nich vyzařovalo světlo! Mluví o svých minulých životech, vzdálených galaxiích a zasvěceně hovoří o míru a lásce. Tato kniha se zabývá mnoha otázkami, které se těchto výjimečných bytostí týkají – například jejich léčivými schopnostmi, vztahem k přírodě či stravovacími návyky; obsahuje také rozhovory se samotnými křišťálovými dětmi, jejich rodiči a učiteli. Učí, jak udržovat tyto děti šťastné a zdravé a jak se vyhnout léčkám, které mohou jejich výjimečné dary poškodit. ___________________ první vydání, 2008 158 stran ISBN 978-80-7336-465-6, pevná vazba s přebalem překlad: Pavla Břeňová

242.00 Kč

Čakra jóga


program k oživení a léčbě...
Birgit Feliz Carrasco
Čakra jóga je energetická práce na tělesné, duševní a duchovní úrovni. Tato praktická pracovní kniha nabízí komplexní a strukturovaný program, který vám umožní začít vnímat svá energetická centra, posilovat je a tím tískávat více vitality a vyrovnanosti v každodenním životě. Jedná se o kompaktní celotýdenní program s osmi variabilními tréninkovými jednotkami k oživění těla od chodidel až k hlavě. Program nabízí tři úrovně pro začátečníky, zkušenější a pokročilé a poskytuje tak volbu individuáln cesty jógy pro tělesný a duchovní rozvoj. Meditační návody vám poskytnou metody k posílení čaker, jež vede k upevnění zdraví a vnitřní vyrovnanosti. Naučíte se vědomé práci se svým vlastním tělem, proniknete do anatomických souvislostí a poznáte pojítka mezi prastarou indickou naukou jógy a každodenním životem dneška. ____________________ první vydání, 2008 175 stran, celobarevná publikace ISBN 978-80-7336-464-9, brožovaná vazba překlad: Miroslav Hubáček

314.00 Kč

Čakry v šamanské praxi


osm stupňů léčení a...
Susan J. Wright
Systém čaker v psychoanatomii člověka rozlišuje osm center, z nichž každé je spojeno s jinou částí fyzického a energetického těla. Šamanka a psychoterapeutka Susan J. Wright ukazuje na příkladu své vlastní životní cesty, že každá čakra souvisí s odlišným stádiem našeho emocionálního a duchovního vývoje. V knize Čakry v šamanské praxi nabízí čtenáři osm klíčů k vývojovým etapám od okamžiku narození až po okamžik smrti. Každá z těchto etap před nás staví určité vývojové výzvy a skrývá potenciálně traumatické události, které sebou život v naší kultuře nese a které ovlivňují zdraví jedince a stav jeho vnitřní pohody. Susan J. Wright objasňuje, že životní traumata prožívaná v konkrétních vývojových stádiích se ukládají v energetickém těle a těsně ulpívají na jim odpovídajících čakrách. Jejich identifikací a prací s jednotlivými čakrami můžeme pootevřít bránu do světa transformačních obrazů a představ a umožnit tak mocným šamanským technikám vstoupit do našeho života a léčit naše psychické rány. Autorka předává čtenáři systém jednoduchých fyzických cvičení a vedených meditací, využívajících techniky stopování duše, práci s duchovními zvířaty síly a transcendenci osobních traumat. Umožňuje tak praktikujícím posbírat, scelit a oživit odštěpené části jejich energetického těla a dosáhnout fyzické, emocionální i duchovní celistvosti. Susan J. Wright, praktikující šamanka, získala v roce 1981 licenci masérky, je autorizovanou terapeutkou v oboru gestalt psychologie a učitelkou jógy a má oprávnění vykonávat klinickou sociální praxi. Ve svém léčitelském centru sestavila a vede šamanský výcvikový program, v němž propojila sociální práci, psychoterapii a šamanismus s jógou, břišním tancem, kraniosakrální terapií a dalšími technikami. V praxi a tvorbě Susan Wrightové je zhmotněn pravý význam slova magie. Směruje člověka k novým úrovním vědomí, dává mu sílu dosáhnout cílů, které si předtím dokázal sotva představit, a učí ho realizovat jeho nejniternější sny. ___________________ první vydání, 2008 269 stran ISBN 978-80-7336-468-7, brožovaná vazba překlad: Daiana Krhutová

215.00 Kč

Keltské orákulum zvířat


šamanismus a zvířecí síla
Philip a Stephanie Carr-Gomm
Toto prastaré orákulum je zdrojem velké vnitřní síly a účinnosti, neboť přináší moudrost světa zvířat. Poznatky, které tu najdete, jsou načerpány z hluboké studnice staré keltské tradice. Druidové uctívali stejně jako američtí indiáni zvířata jako posvátné průvodce, strážce a ochránce. V dnešní době vám může tato sada 33 karet a kniha s podtitulem „Práce s posvátnými zvířaty podle tradice starých druidů“ pomoci k uzdravení a načerpání síly prostřednictvím intuitivního poznání. Z uvedených výkladů a z příkladů lidové zvířecí moudrosti můžete získat neobyčejné náhledy do vlastních životních situací, které vás zavedou i do budoucnosti. Autoři textu a karet žijí v Anglii a stojí v čele jedné z největších mezinárodních druidských skupin, Řádu Bardů, ovatů a druidů. ____________________ první vydání, 2008 183 stran, 33 karet ISBN 978-80-7336-473-1, brožovaný set překlad: Jaroslava Karpíšková

493.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace
Akční nabídka

Neslavné konce mocných

boží mlýny v dějinách
223.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 125.00

Tajemství milosti

archetypy symbolů
223.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 125.00

Cesta energie

energetika a diagnostika orgánů
214.00 Kč
148.00 Kč
ušetříte: 66.00
více...

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006