Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána

Novinky

Hodina dědiců


románový bestseller
Charlotte Link
Celý příběh začal románem Hodina dědiců, příběhem Felicie Lavergneové, která předává dalšímu pokolení nejen své šedé oči, ale také neuvěřitelnou chuť žít a přežít a touhu po svobodě. To všechno po ní zdědí také hrdinka románu Alexandra, Feliciina vnučka. Vyrůstá v době politických nepokojů a změn, je to dítě naší doby. Chladná i něžná, tvrdohlavá i přítulná, dívka jenž umí snít, ale má zároveň vyhraněný smysl pro realitu. Když musí proti své vůli převzít Feliciino dědictví, vsadí všechno na jednu kartu – a prohraje. Není však cesty zpátky a Alexandra ví, že musí pokračovat v tom, co započala. Třetí a poslední díl ságy je portrétem ženy plné protikladů, je příběhem velké rodiny na přelomu epochy. ___________________ první vydání, 2008 380 stran ISBN 978-80-7336-466-3, brožovaná vazba překlad: Magda Mühlenkampová

242.00 Kč

Mandala


stavební plán vesmíru
Helmut Hansen
Mandala je geometrický vzor o jedinečné kráse a symetrii. Podle tibetsko-buddhistického pojetí je pokládána za kosmogram – za dvojrozměrné zpodobení vesmíru, jak se jeví z pohledu osvícené mysli. V této knize naleznete klíč k tomu, jak by se dal tento univerzální archetyp identifikovat pomocí teorií geniálního fyzika Alberta Einsteina coby stavební plán nové a revoluční fyziky – fyziky, v níž rychlost světla nepředstavuje takovou nepřekročitelnou bariéru, za jakou ji doposud pokládáme. ________________________ první vydání, 2008 136 stran ISBN 978-80-7336-436-6, pevná vazba překlad: Miroslav Hubáček

233.00 Kč

Archetypy typologie


výzvy, možnosti a cesty šesti...
Brigitte Hamann
Brigitte Hamann vypracovala na základě dvojic protikladných pojmů šest základních modelů lidského života. Předkládá rozsáhlou typologii, díky níž čtenář získá hluboký vhled do vzorců, výzev a šancí, které mu život nabízí. Dotazník mu pomůže objektivně a přesně určit svůj typ a pustit se tak po stopě svého životního tématu.Na základě astrologických zkušeností se vyvinuly tyto polarity: - sebeprosazování a ochota ke kompromisu - realismus a idealismus- analýza a syntéza - subjektivita a objektivita - egocentrismus a excentrismus - konformismus a svobodomyslnost Typologická technika se mimořádně osvědčuje zejména v pomoci lidem, kteří hledají cestu k sobě, svůj životní cíl a seberealizaci. Jednoduše a přesto důkladně naviguje ty, kdo chtějí poznat, jaké zkušenosti a motivy formují jejich život a jak by mohli smysluplně využít své vlohy. Z těchto poznatků může čtenář dále rozvíjet vzorce pro řešení svých problémů a objevit své životní poslání. ____________________ první vydání, 2008 240 stran ISBN 978-80-7336-456-4, brožovaná vazba překlad: Jiří Sirotek

251.00 Kč

Tajemný svět hvězd


vše o hvězdách a mýtech,...
Erich Bauer
Noc co noc se nad Zemí klene jiskřící hvězdná obloha, svědčící o nekonečnosti vesmíru. Měsíc co měsíc se pozorovateli ukazují nová souhvězdí a zdají se mu být na dosah ruky. Ale astrologická znamení zvěrokruhu odpovídají dráze, po níž putuje slunce během roku. Jak ono sluneční znamení, v němž se člověk narodí, tak i příslušné noční souhvězdí ovlivňují jeho povahu, celou bytost. Zkušený astrolog Erich Bauer vypráví, jaké vlastnosti lze symbolicky přiřadit každému znamení, které hvězdy lze na obloze pozorovat každý měsíc, každou noc a jaké pověsti se o nich vyprávějí. Nechte se okouzlit těmito příběhy ze světa hvězd. _________________ první vydání, 2008 190 stran ISBN 978-80-7336-455-7, pevná vazba s přebalem překlad: Ivana Kraus

242.00 Kč

Osud s pečetí rezavých vlasů


tajemství zámku v Ivanovicích...
Jaroslava Říhová
Jihomoravská autorka se tímto románem pokouší uvést do povědomí veřejnosti dnes již zapomenutou, avšak zajímavou postavu barona Jana Václava Přepyského, který byl od roku 1725 držitelem ivanovického panství. Tento na svou dobu velice vzdělaný šlechtic, absolvent olomoucké jezuitské koleje, scestoval zejména Itálii a seznámil se tam s mnoha uměleckými díly. Svou dobou zůstal až do svého tragického konce nepochopen, Ivanovicím však zanechal řadu pozoruhodností. Jednou z nich je i romantický příběh citlivého šlechtice a Charloty z Moravce, jenž je vystavěn na historických pramenech a nepostrádá tajemné zápletky, jež nabízejí osobité pohledy do psychologie postav žijících před více jak dvěma stoletími. Druhou část knihy tvoří historická rešerše, která informuje čtenáře o skutečných událostech a předkládá nově dohledané dokumenty i fotografický materiál. ___________________ první vydání, 2007 184 stran, barevná fotografická příloha ISBN 978-80-7336-397-0, pevná vazba

179.00 Kč

Auraterapie


léčení vibračního pole...
Nina Dul
Naše aura je zrcadlem našich citů, myšlenek a prožitého života. Je nevyčerpatelným zdorjem hojivé síly. Nina Dul vidí auru již od svého dětství, dokáže ji interpretovat a vysílat do ní léčivou energii. Ve své knize líčí svůj celoživotní kontakt s duchovním světem a vysvětlije, jak se stala léčitelkou. Prožijte spolu s ní tajemství aury. Pomocí jejích cvičení se naučíte používat aurickou energii a objevovat své léčitelské schopnosti. ___________________ první vydání, 2008 256 stran ISBN 978-80-7336-432-8, brožovaná vazba překlad: Miroslav Hubáček

260.00 Kč

Učebnice čarodějnictví a magie


staré rituály a tradice Wicca...
Thea
Tato obsáhlá učebnice vede adeptky čarodějnictví tajným učením moudrých žen od prvních krůčků magické abecedy až k Velkému zasvěcení. Jedná se o vůbec první prakticky orientovanou školu s tříletým učebním plánem přehledná osnova učebnice a srozumitelné návody jsou předpokladem úspěšného absolvování čarodějnické školy. Nadšené zprávy o zkušenostech čarodějnické učednice Gabriely vám dají nahlédnout do každodenního života adeptky magie. Thea je tzv. „bílou čarodějnicí“, která se hlásí k tradici Wicca. Její nejvyšší zákon zní: „Čiň, jak uznáš za vhodné, nikomu tím však neuškoď!“ Jejím cílem jsou tolerance, láska, víra a respekt. _____________________ první vydání, 2007 158 stran ISBN 978-80-7336-440-3, pevná vazba překlad: Miroslav Hubáček

341.00 Kč

Tajuplná a léčivá síla vody


voda jako uzdravující bytost
Viktor Schauberger
Dnes téměř neexistuje žádná kniha k tématu vody, v níž by nebyl citován Viktor Schauberger (1885-1958), legendami opředený pionýr výzkumu vody. Jeho vlastní spisy však byly až doposud k dispozici jen útržkovitě. Z nesčetného množství článku, statí a dopisů Viktora Schaubergera jsme vybrali ty nejdůležitější texty, které jsou uvedeny v původním znění a doplněny osvětlujícím komentářem. Tematicky řazené kapitoly odkrývají prožitky a zkušenosti vizionářského nadšence přírodovědy. Z jeho spisů krystalizuje naprosto nový obraz pralátky života, jenž položil základní kámen jejího moderního výzkumu – v neposlední řadě i díky četným odbočkám v Schaubergerově bádání, v nichž se zabýval zcela praktickými aspekty, jako je bonita půdy a kvalita vody, vliv teploty na tekutost vody, různé přístroje k oživování vody a přeměna mořské vody na vodu sladkou. Nakonec však jde především o to, abychom opět začali vnímat vodu jako to, co je pro nás i pro celou přírodu této planety především: zdrojem veškerého života a základem našeho bytí. Dnešní člověk pije vodu špatnou, a proto k ní ztratil svůj bytostný vztah – ke škodě svého zdraví. ___________________ první vydání, 2007 462 stran ISBN 978-80-7336-406-9, pevná vazba překlad: Miroslav Hubáček

341.00 Kč

Astrologická rodinná terapie


rodinné konstelace v horoskopu
Erich Bauer
Náš osud je úzce spjatý s příběhy našich předků a odráží se v našem horoskopu. Známý astrolog a diplomovaný psycholog Erich Bauer spojil astrologii s rodinnou psychologií a výzkumem traumat. Často se jedná o dávné rodinné spory, symbolizovanými pomalými planetami Uranem, Neptunem, Saturnem a Plutem. Bolestné prožitky našich předků, smutek a ztráty sahají až do přítomnosti. Minulé generace na nás nakládají emocionální zátěž, jejíž kořeny nám povětšině nejsou vůbec známy. Výklad konstelací planet v horoskopu narození prozrazuje, kterými příběhy předků je nutné se zabývat, aby se trauma a břemeno minulosti proměnilo v kladnou energii. ___________________ první vydání, 2008 176 stran ISBN 978-80-7336-449-6, pevná vazba překlad: Ivana Kraus

251.00 Kč

Tak pravím vám...


rozpravy nad mystickými výroky...
Osho
Jaký je tedy rozdíl mezi vámi a Ježíšem? Rozdíl není ve vašem bytí, nýbrž pouze ve vašem vědění, poznání, uvědomování. Ježíš ví, že je Boží syn a vy jste na to ještě nepřišli. To je celý rozdíl. Můžete si to uvědomit každým okamžikem. Vy jste na svou skutečnou podstatu zapomněli, on si ji plně uvědomuje – to však není rozdíl ve vašem bytí. Jste stejně bohatí jako on – on to ví, vy ne. Chudí jste proto, že nevíte, že jste bohatí, nikoli protože jste chudí. Jak můžete být chudí, když tluče ve vašem srdci, koluje ve vaší krvi, prostupuje vaším vědomím? Nejste žádní žebráci. Každý z vás je král, vy si to ale neuvědomujete. Nedíváte se do svého nitra, kde je vám Bůh neustále k dispozici. Vraťte se do svého vlastního nita – učiňte stoosmdesátistupňový obrat a náhle spatříte světlo, kterým jste vždycky byli. Uvidíte světlo, které jste. Uvidíte Boha. Poprvé si naplno uvědomíte, že jste jej nikdy neztratili; měli jste ho jednoduše za zády. Jen jste se na něj nedívali.Je to jako když vyjde slunce a vy stojíte v prozářeném ránu se zavřenýma očima. Stačí je otevřít. Ježíš stojí hned vedle vás s otevřenýma očima, vy je máte zavřené. To je jediný rozdíl a žádný jiný není. Ježíš je člověk, protože vy jste Bůh. Ježíš praví: Dříve než Abraham byl, já jsem. Nyní nemluví o Ježíšovi, mluví o Kristovském vědomí. Židé hovoří o čase, on o věčnosti. Židé hovoří o Ježíšovi, on o Kristu. Dvě odlišné úrovně. Kristovské vědomí je věčné, nadčasové. Nezná počátek ani konec; nevztahuje se k času či obdobím. Kristovské vědomí je tu vždycky. Ježíš v něm právě spočinul; jakmile však v něm jednou spočinete, zmizíte. Je to jako když vstoupí kapka vody do oceánu. V okamžiku, kdy v něm spočine, zmizí. Nyní si kapka může říct: „Vždycky jsem byla,“ protože to nyní řekne celý oceán. _______________________ první vydání, 2006 220 stran ISBN 80-7336-342-9, brožovaná vazba překlad: Michal Šubrt

215.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace
Akční nabídka

Kantó Gun

Historie Kuantungské armády
214.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 116.00

Sluneční znamení

znamení zvěrokruhu jako...
178.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 80.00

Krvavá Tarawa

dlouhá cesta do pekla
215.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 117.00
více...

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006