Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána

Novinky

Detoxikace střeva


Očista střeva je cesta ke zdraví
Josiane Mignot
Ano, všichni jsme tvůrci svého vlastního zdraví a úspěšnost léčby z velké části záleží na nás. Tak zní hlavní poselství léčebné metody doktorky Kousminové, která se zasloužila o odkrytí skutečného významu často přehlížených jevů, k nimž dochází v tlustém střevě. Detoxikace střeva má zásadní vliv na rovnováhu organismu, neboť zbavuje tlusté střevo toxinů a jiných jedovatých látek, které se v něm po dlouhá léta hromadí následkem špatné stravy a životosprávy. Účinky střevní sprchy jsou však mnohem dalekosáhlejší: voda neregeneruje pouze tělo, pročišťuje také duši a osvobozuje mysl. Detoxikace těla vám dodá vitalitu a pocit pohody, uleví vám od zácpy, zažívacích potíží, bolesti hlavy, kožních problémů, ušních, nosních a krčních zánětů a rovněž bude vaším pomocníkem v době půstu a detoxikační kůry, stejně jako v boji proti vážným chorobám. Důkazem budiž četná svědectví, zaznamenaná v průběhu terapie, v nichž se s vámi podělí o své pocity lidé, kteří se nebáli tuto léčebnou metodu vyzkoušet. __________ první vydání, 2008 254 stran ISBN 978-80-7336-452-6, pevná vazba překlad: Irena Bucherová

269.00 Kč

Zentrichova encyklopedie...


Encyklopedie moderního...
Josef A. Zentrich
Několikadílný projekt našeho předního bylináře Josefa A. Zentricha vychází pod patronací Českomoravského svazu léčitelských umění a shrnuje jeho 40leté zkušenosti ze studia i praxe. Opírá se o teoretické postuláty a údaje z nejnovější odborné literatury s přihlédnutím k racionálním zkušenostem lidového léčitelství a představuje aktualizaci slavného sedmidílného Herbáře, který vznikal v letech 1994 až 1999 ve spolupráci autora a ing. Jiřím Jančou, CSc. Vedle evropských bylin zde naleznete také řadu čínských, ájurvédských a jihoamerických bylin, které se začaly oficiálně na český trh dostávat teprve v nedávných letech. Vedle taxonomických hesel jednotlivých bylin autor zpracoval taktéž řadu terapeutických termínů a běžných pojmů z alternativní léčby, včetně nejdůležitějších potravinových doplňků. Encyklopedie je určena pro domácí praxi, tedy bylinářům a především poučeným laikům. __________ první vydání, 2007 408 stran, 12 stran barevné přílohy ISBN 978-80-7336-389-5, pevná vazba

341.00 Kč

Mystéria země české 2


Stopami záhadných vražd a...
Vladimír Liška
Dějiny každého národa mají své vlastní mýty i pevně ustálené dějinné tradice, jež se po čase stávají důležitou součástí jeho kulturního dědictví a posléze bývají buď dalšími generacemi rozvíjeny, nebo se k nim lidé sami neustále vracejí. To ale může s odstupem doby vést dokonce až k vytváření podezřelých mýtů a legend, v nichž se historická realita mísí s jakousi podivnou mysteriózní nadstavbou, opředenou i mnohostranností názorů a výkladů. Vzniká pak také množství polopravd i omylů, za nimiž se dějinná pravda ukryje tak, že je už nesnadné ji vysledovat a oddělit takříkajíc zrno od plev. Výsledkem takto utvářených národních tradic, majících svůj původ v dávné legendistice a historizující ,,mytologii“ národa, bývá obraz zašlých věků, který již mnohem více odpovídá našim namnoze romantickým představám o historické pravdě, nežli o pravdě samotné. Tyto myšlenky jsem zdůraznil již v první části ,,Mystérií země české“ (vyd. Fontána 2002), kde jsem se zabýval některými významnými causami našich dějin (např. vraždou sv. Václava, Janem Žižkou, legendistikou o pražském golemovi, Valdštejnem aj.). Nešlo mi tehdy ani o žádná vědecká pojednání, nebo o čistý produkt klasické literatury faktu, nýbrž o cosi, co oba tyto žánry spojovalo a činilo z nich navíc historickou detektivku i zajímavou záhadologickou sondáž do naší národní minulosti. Ukázalo se, že tento způsob zpracování a vyjádření historie byl přijat čtenářskou veřejností kladně i s povděkem. Snad právě proto, že konfrontace historických tradic s realitou faktů poukázal na to, jak mohou být tradicionalistické i účelově pojaté pohledy na naše dějiny ošidné, často i nepřesné, neúplné, nebo přinejmenším zčásti i nepravdivé. Po letech jsem se k této problematice rozhodl vrátit a napsat toto volné pokračování ,,Mystérií“ v naději, že se mi na nově vybraných causách podaří opět doložit sporné neuralgické momenty našich dějin, v nichž tradice a mýty občas převážily nad historickou skutečností, aby v nich dějinná realita zůstala buď zamlžená, nebo nevědomky i záměrně posunutá do zcela jiného rozměru a souvislostí. Hlavním důvodem této ,,účelovosti“ často jednostranně prezentovaných historických soudů totiž bývá společenské klima, tlak různých ideologických doktrín, tedy všechno to, v čem profesionální historikové žijí a čím jsou vědomě i nevědomky ovlivňováni. Zůstávám proto nadále pevně přesvědčen o tom, že ve vývoji naší historiografie docházelo k výkladovým posunům právě proto, že i historik je determinován nejrůznějšími politickými, ideologickými, informačními a jinými vlivy, jež výsledky jeho práce sice ne vždy, ale alespoň někdy ovlivňují. A právě některé historické causy, které jsem do této knihy začlenil, to dokumentují. Zcela záměrně jsem se snažil do jejího obsahu zařadit i to tajemné a mysteriózní, co bývá s těmito causami nadále spojováno. Nešlo však jen o nějaké nonkonformní vykreslení historických dějů na základě dochovaných dobových zpráv a informací, či modifikaci výkladů novodobé české historiografie, ale zároveň o volbu mimořádných postav našeho národa, jež byly s těmito causami spjaté. Neboť ať chceme, či nikoli, dějiny jsou dílem lidí, mnohdy velmi významných historických osobností, stejně sporných a pozoruhodných jako události, jejichž hlavními aktéry se nakonec staly. A právě na význačných postavách české historie lze tyto události nejpřijatelněji dokumentovat, protože tito lidé se stali buď jejich svědky, nebo je dokonce pomáhali ovlivňovat. Chtěl jsem se tak přiblížit k dějinným poznatkům tak, abych je mohl čtenářům sdělit v co možná nejpřijatelnější podobě. Nevyhýbal jsem se kontroverznosti různých pohledů na vybrané historické osobnosti i na ty společenské jevy, o nichž si již dlouhá léta myslíme, že byly našimi historiky dávno objektivizovány. Ve skutečnosti jde totiž velice často o stále otevřené záležitosti, k nimž profesionální odborníci ještě neřekli konečné slovo. V některých případech (např. v cause jezuitů a pátera Koniáše) se jedná dokonce o účelově ,,démonizované“ národní mýty, které u nás dosud přežívají. Od pradávna si lidé vyprávějí příběhy o člověku, který se vydá na cestu, aby vykonal velké dílo. Díky výzkumům C. G. Junga dnes víme, že se ve všech těch mýtech a pohádkáchskrývá symbolika archetypů, která popisuje životní cestu každého z nás. V této barevné, bohatě ilustrované knize H. Bahzhaf ukazuje, jak tarot řečí svých obrazů popisuje tuto cestu, protože karty velké Arkány představují věčné milníky vedoucí hledajícího k cíli. Poznejte v tarotu fascinující knihu moudrosti s nadčasovými kořeny, která vám pomůže pochopit osobní krize. Naučtze se chápat své zastávky na cestě životem a jejich smysl, abyste tyto krize zvládli. Autorovi se v této knize podařilo dát tarotové karty do obšírných souvislostí a vysvětlit význam jednotlivých obrazů i tarotu jako celku. Nechejte se známým odborníkem zasvětit do tajemství tarotových karet a dopřejte si jedinečný průhled do jejich světa. __________ první vydání, 2007 240 stran ISBN 978-80-7336-388-8, pevná vazba

233.00 Kč

Dvanáct archetypů v...Claus Riemann
Psycholog a astrolog C. Riemann nám za pomoci mýtů a pohádek odkrývá psychologické pozadí horoskopu a učí nás porozumět archetypům jednotlivých znamení a planetárním bohům žijícím v nitru každého z nás. Postavení planet horoskopu je třeba chápat ve smyslu osobního vývoje – jako pověření, osobní úkol, nikoli jako systém, který nás zařadí do nějakého šuplíku. Každý planetární princip představuje v zásadě energetický potenciál, který chce být probuzen, pochopen, realizován. Autor se zaměřuje na čtyři hlavní principy, které mají užší spojitost s ženskou či mužskou povahou. Na jedné straně stojí Luna a Venuše, na druhé Slunce a Mars. Kromě vnitřního obrazu lidské duše vypovídají také o povaze našich vnějších protějšků, o obrazech, které jsou spoluodpovědné za to, jaké partnery k sobě přitahujeme. Porozumět osobnímu horoskopu je jako zvednout oponu na jevišti vnitřního i vnějšího světa: najednou spatříme role, ve kterých hrajeme, masky, které oblékáme, projekce, které promítáme na druhé, a příčiny zápletek v našich vztazích a životních dramatech. Jak si poradit se vzkazy těchto čtyř nejsilnějších astrologických vlivů, odhalíte krok za krokem na stránkách této obsáhlé publikace. __________ první vydání, 2007 416 stran ISBN 80-7336-364-X, pevná vazba překlad: Daiana Krhutová

215.00 Kč

Buddhistické mandaly


malujeme pro zdraví a pro duši
Martin Kratochvíla
Když strunu napneš příliš, praskne. Když ji napneš málo, nebude hrát… Ve chvíli, kdy tato slova mistra hudebníka zaslech Siddhárta meditující pod stromem, uvědomil si, že našel spojnici mezi protichůdnými extrémy, onu slavnou střední cestu. V tom okamžiku se stal Buddhou – Probuzeným. Tato událost měla veliký lidský a duchovní význam pro náš svět. Tisíce Buddhových následovníků dodnes proniká do jeho učení o pomíjivosti vezdejšího světa, věčnosti duše a koloběhu životů, rozjímají nad zákonem o příčině a následku, nad neúprosným zákonem karmy a důsledcích myšlenek, slov a činů – z nichž se stávají základní veličiny duchovního života milionů dnešních lidí. Nelpění, soucit, všeobjímající láska a odvrácení od pomíjivých hodnot a požitků utvářejí cestu k nekonečné, nepopsatelné nirváně, z níž každá duše vzešla a do níž se jednou opět musí navrátit. Síla jasného vědomí proniká tradičními formami buddhistické ikonografie, obdivuhodnou vytrvalostí obnovuje lidskost a lásku ke všem bytostem ve všech podmínkách. Barvy promlouvají o svobodě a vysvobození z utrpení, vznešené buddhistické symboly se stávají mosty k poznání. Mandala se díky svému jedinečnému koncentrickému tvaru nabízí jako ideální předloha pro meditaci i nezkušeným, nervózním a stresovaným lidem. Akt malování přitom proces meditace i vlastního poznání jedinečným způsobem posiluje. Důležité je pouze využít široké palety barev, která poskytne dostatek prostoru pro vaši fantazii – jaké si zvolíte, je čistě na vás. Během vybarvování mandal budete postupně vnímat, jak se vám zklidňuje dýchání. Pokud se do této tvůrčí meditace skutečně ponoříte a zcela se uvolníte, spočinete sami v sobě. A až učiníte poslední tah, budete se cítit jako znovuzrození… _________ 30 listů ISBN 80-7336-372-0, brožovaná vazba

179.00 Kč

Mandaly pro nejmenší


malujeme pro zdraví a pro duši
Libuše Švecová
Malování mandal funguje jako originální transformační nástroj. Kruh se stává cestou i hrou, výzvou ke koncentraci a pobídkou k nalézání harmonie. V příjemné geometrii těchto mandal se objevují ty nejzákladnější archetypální motivy našeho světa a nabízejí tak využít této staré techniky i u těch nejmenších, jejichž kreativita si neustále hledá nové a nové způsoby vyjádření, přetváření a dotváření důvěrně známých vzorů. Věříme, že vám tak můžeme nabídnout nejen originální výchovný prostředek, s jehož pomocí se o svých hravých potomcích můžete ledacos zajímavého dozvědět, ale také způsob k tvůrčí zábavě a relaxaci. Mandala se díky svému jedinečnému koncentrickému tvaru nabízí jako ideální předloha pro meditaci i nezkušeným, nervózním a stresovaným lidem. Akt malování přitom proces meditace i vlastního poznání jedinečným způsobem posiluje. Důležité je pouze využít široké palety barev, která poskytne dostatek prostoru pro vaši fantazii – jaké si zvolíte, je čistě na vás. Během vybarvování mandal budete postupně vnímat, jak se vám zklidňuje dýchání. Pokud se do této tvůrčí meditace skutečně ponoříte a zcela se uvolníte, spočinete sami v sobě. A až učiníte poslední tah, budete se cítit jako znovuzrození… __________ první vydání, 2007 28 listů ISBN 80-7336-351-8, brožovaná vazba

179.00 Kč

Esence ájurvédyGeorge Eassey
George Eassey, O.M.D., je známým popularizátorem Ájurvédy a její filozofie. Ájurvédu studoval pod vedením Dr. Vasánta Láda ve státě New Mexico. Poté absolvoval magisterské studium tradiční čínské medicíny na College of Acupuncture v San Franciscu, kde v roce 1994 obhájil doktorát z orientální medicíny. V roce 1998 založil v Praze první centrum ájurvédské medicíny v Čechách. __________ první vydání, 2007 256 stran ISBN 978-80-7336-398-7, pevná vazba překlad: Hana Eassey

215.00 Kč

Etikoterapie srdce


řeč srdce jako šance
Ruediger Dahlke
Při diagnóze srdečního onemocnění – oné příslovečné choroby století – se za projevy choroby skrývají ještě další poselství, která se týkají našeho osobního života. Ústředním tématem této knihy je konkrétní rozbor víceplošného obrazu choroby a nalezení úkolu, který máme v tomto životě splnit. Z rozboru onemocnění dospívá autor k tzv. „psychologii zlomeného srdce“. Témata jako rytmus, životní síla, životní vypětí, otevřenost či láska mají úzký vztah ke kondici srdce, srdečnosti, týkají se kontaktu mezi tělem a duší. Kniha představuje určitou symbiózu mezi poznatky moderní medicíny, psychologie a lidové moudrosti. __________ první vydání, 2006 264 stran ISBN 80-7336-381-X, brožovaná vazba překlad: Miroslav Hubáček

242.00 Kč

Vitamín E a hořčík


program proti stárnutí
Maria E. Lange-Ernst
Vitamin E působí jako antioxidant a lapač radikálů, hořčík aktivuje více než 300 enzymů a tím řídí vysoké procento procesů látkové přeměny. Obě přírodní složky tvoří bezkonkurenční tým, zejména pokud jde o ochranu buněk, zpomalení procesu stárnutí a prevenci degenerativních onemocnění, jako je vysoký krevní tlak či arterioskleróza. V této osvětové publikaci se mimo jiné dozvíte, jak stárnout a přitom zůstat fit, jaké tipy můžete využít v péči o zdraví i o pleť, jaké prostředky používat pro zklidnění stresu, zpevnění nervů a posílení srdce. __________ první vydání, 2007 64 stran ISBN 80-7336-290-2, brožovaná vazba překlad: Eva Bosáková

170.00 Kč

Pověsti Čech, Moravy a SlezskaAugust Sedláček
Reedice nejúspěšnějších kapitol z děl předního propagátora české historie, který se proslavil zejména svým monumentálním patnáctisvazkovým dílem Hrady, zámky a tvrze království Českého __________ první vydání, 2006 207 stran ISBN 80-7336-297-X, pevná vazba

215.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006