Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Vyhledávaní
Centrum Fontána

Novinky

UZDRAVTE SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ


Jak se osvobodit ze zajetí své...
Cathryn L. Taylor
Vaše přání změnit vaše dětství bylo vyslyšeno! Jistě jste již dnes slyšeli o uzdravení vnitřního dítěte a nyní díky knize můžete uzdravit všechnu svou bolest z období dětství! Terapeutka Cathryn Taylor vám v této knize ukáže podrobný a srozumitelný návod k tomu, jak se stát sami rodiči svým vnitřním dětem a jak uzdravit jejich stud, hněv a pocity opuštěnosti a osamělosti. Pomocí písemných a verbálních cvičení, řízených imaginací, psaní deníku, malování, práce se zrcadlem a různých rituálů můžete nyní změnit své minulé zkušenosti. U každého ze sedmi vývojových období dětství budete postupovat podle následujících šesti kroků: rozpoznání vaší bolesti, prozkoumání jejich kořenů, které sahají do vašeho dětství, znovuprocítění vaší bolesti, oddělení se od této bolesti, zpracování vaší bolesti a ztráty u každého vývojového období při procesu truchlení, provedení rituálu k rozpuštění bolesti a probuzení radosti každého vašeho vnitřního dítěte. Na závěr budete sklízet plody moudrosti svého pravého Já. „Tento snadný postup, jenž sestává ze šesti kroků, vám pomůže spojit se s opravdovou duchovností prostřednictvím uzdravení vašich vnitřních dětí s využitím vaší imaginace a provádění rituálů. Tato vynikající kniha slouží jako most, který propojuje psychologii se spiritualitou.“ Laurel King (autor knihy Ženy síly) Cathryn L. Taylor, M.A., M.F.C.C. již patnáct let pracuje jako terapeutka a učitelka ve všech oblastech léčby závislostí, včetně terapie závislosti na chemických látkách a poruch přijmu potravy. Pořádá semináře a má soukromou praxi v San Francisco Bay Area. __________ První vydání 2014 341 stran ISBN 978-80-7336-749-7 Z anglického originálu přeložila Kateřina Hájková

331.00 Kč

Jak vnést do svého života...


Jak se naučit milovat
Eileen Caddy, MBE / David Earl Platss, Ph.D.
Je možné naučit se milovat? Nebo musíme čekat, až se tak stane? V této knize se dozvíte, že: • Každý má vrozenou schopnost milovat sebe a druhé. • Mnozí z nás jsme si v sobě v důsledku bolestných zkušeností vytvořili vnitřní bloky, jsme plni strachu a rozvinuli jsme si taková přesvědčení a způsoby jednání, které nám brání vnést do našeho života více lásky. • Nejdůležitější věcí v našem životě je naučit se milovat. • Nemůžeme svobodně a opravdově milovat druhé, dokud nemilujeme sami sebe. • Mnozí z nás nemilují sami sebe, neboť pochybují o své vlastní hodnotě. • Naučit se milovat znamená mít záměr změnit se a být ochoten podniknout k tomu potřebné kroky. • Naučit se milovat znamená naučit se, jak se vypořádat se svými pochybnostmi a strachy, jak změnit zakořeněná vnitřní přesvědčení a vzorce jednání a jak rozpustit vnitřní bloky, které nám brání otevřít se lásce. Tato kniha vás zve k tomu, abyste vědomě a svobodně rozhodlo, že vnesete do svého života více lásky, a pomůže vám tohoto cíle dosáhnout tím, že vás krok za krokem povede a poskytne vám všechny potřební informace. EILEEN CADDY je spoluzakladatelkou Findhornské nadace – duchovní komunity v severním Skotsku. Již více než 50 let naslouchá svému vnitřnímu vedení, a svůj vhled, inspiraci a poznání předává milionům lidí po celém světe. DAVID EARL PLATTS je konzultantem, lektorem, spisovatelem a poradcem. Mnoho let žil a pracoval ve Findhornu, kde často spolupracoval s Eileen Caddyovou. __________ První vydání 2014 221 stran ISBN 978-80-7336-744-2 Z anglického originálu přeložila Kateřina Hájková

268.00 Kč

DOKONALÉ partnerské VZTAHY


Tajemství lásky, sexuality a...
Kurt Tepperwein
Cesta ke sťastnému partnerovi Každý z nás touží po lásce. Je to naše nejhlubší touha a opravdový pramen štěstí, spokojenosti a zdraví. Pojem partnerského vztahu se měnil. Manželství už není čistě zaopatření instance, jak tomu hodně bylo dlouhou dobu. Dnes sníme o ideálu láskyplného soužití a spokojeného vztahu. Zkušený životní rádce Kurt Tepperwein nám k němu ukazuje cestu. Popisuje zákon: až se sami staneme ideálním milujícím životním partnerem, spolehlivě přitáhneme správného partnera, Musíme se naučit jednat s vlastními slabými stránkami a obavami a být ochotni se podělit o život. pak už nic nestojé v cestě našemu štěstí. V této knize autor vysvětluje mj. téma jako: • Zamilovanost a zralost k lásce • Co očekáváme od druhého • Sexualita, žárlivost, věrnost a nevěra • Rozvíjení vzájemného porozumění • Obavy ve vztahu Kurt Tepperwein, léčitel, je od roku 1984 docentem na Mezinárodní akademii věd. Vede pracovní skupinu mentální trénink. Jeho metody pomohly mj. špičkovým sportovcům a manažerům k úspěchu a stabilním výkonům. V nakladatelství Fontána mu vyšla opakovaně řada knih, které se už léta těší zájmu čtenářů a opakovaně se vydávají. __________ První vydání 2014 200 stran ISBN 978-80-7336-755-8 Z německého originálu přeložila Ivana Kraus

295.00 Kč

Meditační cvičení podle...


jak meditovat v každodenním...
Erwin Ingold
Svět se mění s obrovskou rychlostí a my jsme nuceni neustále se mu přizpůsobovat. Na jedné straně ještě nikdy nebylo tolik lidí trpících nemocemi spojených se stresem a vyčerpáním. Na druhé straně se rok od roku zvyšuje počet těch, kteří se rozhodli pro cestu spirituality. Prostředkem či cestou k uvolnění od stresu a vyčerpání a zároveň i k usnadnění našeho spirituálního hledání je meditace. V dnešní době se slova jako "meditace" a "zen" stala běžnými, často ovšem chybně užívanými výrazy. Skutečná meditace tkví v usilovném cvičení! Slyšet o ní nebo si něco málo přečíst nikdy neznamená totéž, co čtvrthodina efektivní meditace. Chuť ovoce pozná jen ten, kdo je okusí, nikoli ten, kdo na ně pohlíží z dálky. (Z přemluvy ROSETTE POLETTI) Útlé, ale mimořádné dílko je určené všem, kteří touží meditovat. ERWIN INGOLD seznamuje čtenáře s různými aspekty meditace pomocí jednoduchých a jasných termínů, snaží se podat problematiku tak, aby zaujala a neodrazovala. Jako praktik meditace s více než dvacetiletou zkušeností umí odhalovat překážky a toho, kdo touží po meditaci, vést. Na základě rozsáhlých poznatků ANTHONYHO DE MELLA ukazuje, že každý z nás může v meditaci nalézt cestu k prohloubení své životní filozofie. ERWIN INGOLD vystudoval Freiburskou univerzitu ve Švýcarsku. Jeho obory se stala literatura, cizí jazyky a historie. Čerpaje z více jak dvacetileté zkušenosti pořádá meditační seance v duchu učení Anthonyho de Mella. __________ První vydání 2014 103 stran ISBN 978-80-7336-746-6 Z francouzského originálu preložila Johana Hundlová

259.00 Kč

Spirituální tance


Tanec jako modlitba těla k...
Amrit Steinová
Indický tanec kathak jako cesta k rozvoji spirituální a tvůrčí síly. Evropanka, vedena mistryní, absolvovala tradiční výuku na jedné z indických škol. Osm let dodržovala disciplínu a osvojovala si umění indického tance kathak. Hledání seberealizace, pozvolná proměna v jiné kultuře a s tím spojený proces duchovního růstu vedly k hlubokému niternému střetnutí. Postupem času však energie začaly splývat, ač v jejím životě bylo tímto procesem zdánlivě vše zpochybňování - zejména chápání vlastního těla. Indická tanečnice "podupává" v šestnáctidobém taktu na plodnou Matku Zemi a přitom se se starou bohyní Země setkává. Rytmická práce nohou v tanci kathak se zásadně liší od západního baletu a ve svém základu má mnohem více společného s tanci indických šamanů nebo s africkými rituálními tanci. Kniha je příběhem seberealizace a současně faktickým popisem. Přibližuje nám svět hlubokých prožitků člověka objevujícího pohybový poklad světa indického tance a jeho různých technik. Autorčiny zážitky nám umožní ponořit se do světa exotických bohů. A návod tanečních modliteb k bohům hinduistického panteonu nám otevírá hluboký smysl kathaku. Prostřednictvím vlastních prožitků, reflexí a rozhovorů líčí Amrit Steinová, jak se doslova krok za krokem s tím tancem sblížila, a popisy techniky doplňuje krásnými fotografiemi a nákresy. Dozvíme se mnohé o souvislostech prastarých bájí a tanců, nalézaní sama sebe a výrazného umění, které okouzluje i pantomimickými gesty "Krišnovy magické flétny" a "Radhinina tance se závojem". Cesta tance je završena první otočkou - "abhinayou, uměním vyjádření obsahu". Tanec kathak je spirituální cesta k osvobození duše a modlitba těla. __________ První vydání 2014 167 stran ISBN 978-80-7336-745-9, brožovaná vazba Překlad: Richard Kříž

288.00 Kč

Klasická HATHAJÓGA


Probuzení vnitřní síly v...
Reinhard Gammenthaler
Obsáhlé dílo zahrnující teorii, praxi a filozofii autentické Hathajógy tak, jak je předávána v základních spisech jóginské šantry (Hathajóga-Pradipiká, Ghéránda-Sanhita, Šiva-Sanhita, Patańdžala jóga sútra a Jóga-Upanišady). Kniha se obrací k náročnějším hledajícím s vysokými ambicemi, kteří touží po hluboké transformaci a sebeuskutečnění. Umožńuje jim jasnou a srozumitelnou formou získat přístup k opravdové józe a tím i k praktikám, jež byly až do dnešní doby zahaleny rouchem tajemství. Autor byl po celých 30 let zasvěcován svým indickým mistrem Svámím Dhíréndrou Brahmačarím do vzrušujících tajemství kundaliní-jógy a tím i do jednoho z nejmocnějších systémů umožńujících naplnění lidského osudu. Během dlouhých období odloučenosti v pustinách indického Kašmíru se věnoval intenzivní sádganě a předloženou prací by rád zjevil velkolepý odkaz svého učitele, aby i ostatní lidé mohli využívat toto prastaré vědění. Srdcem jógy je mystická hadí síla kundaliní-Šaktí a bez jejího probuzení není podle tradice možné nalézt cestu do labyrintu vlastní podstaty a přestát tuto cestu nalézání sebe sama bez nebezpečí a újmy. __________ První vydání 2014 384 stran ISBN 978-80-7336-751-0 Překlad: Miroslav Hubáček

439.00 Kč

Hormonální JÓGOVÁ TERAPIE


Pro znovuaktivování...
Dinah Rodrigues
Dinah Rodrigues je jógová terapeutka, která vystudovala filozofii a psychologii na Univerzitě Sao Paulo v Brazílii. Hormonální jógovou terapii vytvořila na základě mnoha let vlastního studia, praktikování a vyučování hathajógy. Cílem této terapie, jež vychází z fyziologie a jógových technik, je pomoci ženám, které trpí důsledky snížené hladiny hormonů v průběhu menopauzy. Dinah Rodrigues je v Brazílii velmi známou osobností a vyučuje hormonílní jógovou terapii po celé zemi. Každý rok také pořádá semináře v Evropě - v Anglii, Německu, Švýcarsku, Španělsku, České republice, Portugalsku a v dalších zemích. V této knize vám uznávaná jógová terapeutka Dinah Rodrigues představuje novou formu dynamické jógy - hormonální jógovou terapii, která je sestavena tak, aby znovu aktivovala tvorbu ženských pohlavních hormonů, jejichž hladina se snižuje v průběhu menopauzy. Tato technika však pomáhá také mladším ženám, které trpí PMS (premenstruačním syndromem), bolestivou menstruací, polycystickými vaječníky a některými příčinami neplodnosti.Cviky jógové terapie jsou snadno proveditelné, nevyžadují žádné předchozí znalosti ani zkušenosti s hathajógou a jsou velmi účinné. Tato kniha objasńuje fyziologické změny v průběhu menopauzy a jejich dopady na celkovou životní pohodu, zdraví a emoční rovnováhu žen. Informace o příčinách těchto symptomů pomohou ženám pochopit to, čím procházejí a jak tuto situaci mohou zvládnout. Hormonální jógovou terapii je přirozenou terapií k odstranění problémů spokojených s menopauzou a nízkou hormonální hladinou.

412.00 Kč
test
Přihlásení
Zapoměli jste heslo? Registrace
Akční nabídka

Amalgám

časovaná bomba : jak pečovat...
160.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 62.00

Báje, mýty a pověsti českých hradů a zámků

178.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 80.00

Zázračná kombucha

prastaré léčivé prostředky
205.00 Kč
98.00 Kč
ušetříte: 107.00

Pojednání o upírech

moderní studie starého...
224.00 Kč
128.00 Kč
ušetříte: 96.00
více...

Domů  |  Informace pro zákazníky  |  Jak nakupovat  |  Dodací podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty
Powerd by PAGE Pack eMax Shop | Actimmy a.s. © 2006